Verden

Feminister stiller til valg

Det svenske Feministisk initiativ blir parti og stiller ved valget neste år.

  • Forf>
  • Aftenpostens Korrespondent <forf>atle Syvertsen<

Feministisk initiativs (Fi) årsmøte i Örebro vedtok i går kveld å stille ved riksdagsvalget neste år. — Vi er ingen veggpryd som sitter og venter på å bli budt opp, sa forgrunnsfigur Gudrun Schyman.På årsmøtets åpningsdag ble det presentert et forslag til ny samlivslov som er ett av flere som styret vil forsøke å få flertall for på helgens årsmøte. Retten til samliv mellom flere enn to personer foreslås lovfestet slik at det får samme juridiske status som ekteskapet har i dag. Fi ønsker å gi ulike typer av familier de samme betingelser som i dag gjelder for ekteskap. Styret vil erstatte dagens ekteskapslov med en lov som regulerer samliv mellom to eller flere personer, uavhengig av kjønn. Samlivsloven bør erstatte også dagens partnerskapslov for homofile og skal regulere samliv mellom så vel personer av motsatt som av samme kjønn.

Valg neste år.

350 personer deltar på møtet, som Schyman karakteriserer som historisk. Ved møtets begynnelse diskuterte man først om mediene skulle få være til stede. Noen delegater har motsatt seg det, fordi de hevder kvinner er blitt trakassert eller har fått problemer med arbeidsgiver og naboer på grunn av sitt engasjement i Fi og derfor har behov for å slippe medienes oppmerksomhet. Diskusjonen endte med at det ble vedtatt film-, foto- og intervjuforbud i en tredjedel av landsmøtelokalet, slik at de som føler seg truet, kan sitte der.

Gudrun Schyman jubler i ballongslippet under åpningen av Feministisk initiativs årsmøte.