Kina vil ha utlevert bokhandler på rømmen, Hongkong sier blankt nei

BEIJING (Aftenposten): Hongkongs ledere forplikter seg til å beskytte en bokhandler som frykter at han skal bli bortført til Fastlands-Kina og fengslet.

Bokhandleren Lam Wing-kee er på frifot hjemme i Hongkong. Her står han foran en plakat av kollegaen Gui Minhai, som fortsatt er fengslet i Fastlands-Kina.
  • Jørgen Lohne

– Dette angår ikke bare meg, det dreier seg om alle hongkongeres menneskerettigheter, sier Lam Wing-kee, en av fem bokhandlere fra Hongkong som i fjor høst ble pågrepet av kinesisk politi og internert.

Folkerepublikken Kinas politimyndigheter advarte denne uken Lam om at konsekvensene kan bli alvorlige dersom han ikke straks reiser fra Hongkong til fastlandet for å melde seg.

Lam ble i juni løslatt fra fangenskap og fikk da vende hjem på betingelse av at han etter kort tid skulle komme tilbake.

Det akter bokhandleren ikke å gjøre, og Hongkongs sikkerhetssjef Lai Tung-kwok sier at det ikke eksisterer noe som helst rettslig grunnlag for å tvinge Lam tilbake til kinesisk politis varetekt.

Sentralregjeringen i Beijing og myndighetene i den særskilte administrative regionen har ingen formell utleveringsavtale.

Sikkerhetssjef Lai garanterer at saken vil bli behandlet helt og holdent i samsvar med Hongkongs egne lover, som på mange områder skiller seg radikalt fra resten av Kinas. Regionens innbyggere har en helt annen individuell frihet og adskillig bedre vern av personlige rettigheter enn befolkningen på det kinesiske fastland.

Angrep på Hongkongs frihet

Bokhandler-saken reiser sentrale spørsmål om Hongkongs status.

Da den tidligere britiske kronkolonien ble gitt tilbake til Kina i 1997, garanterte kommunistregimet 50 år med utstrakt selvstyre.

Bokhandler Lam har mange med seg når han nå kaller Kinas straffeforfølgning av ham selv og de fire kollegene et klart brudd på prinsippet om "ett land, to systemer".

Bøkene forbudt i Kina

De fem har drevet postordresalg til Kina av bøker som omtaler landets president og kommunistpartisjef Xi Jinping og andre ledere på en svært lite fordelaktig måte.

Det dreier seg om titler som Xi Jinping og hans elskerinner, Xi Jinpings klan, Brann i Xi Jinpings bakgård og Xi Jinpings kollaps i 2017.

Bøkene, som er utgitt av forlaget Mighty Currents og distribuert via bokhandelen Causeway Books, oppfattes som lettbente skandalehistorier preget av heller svak etterrettelighet og mager research, ifølge BBC.

Slike historier er det ingenting i veien for å utgi og selge i Hongkong, der også boksalg pr post til utlandet er lovlig.

Men det sier seg selv at å utgi og selge skrifter som rakker ned på den kommunistiske ettpartistatens ledere, selvsagt er forbudt i resten av Kina.

Derfor ble de fem bokhandlerne i fjor pågrepet og internert på det kinesiske fastlandet – til tross for at de som Hongkong-borgere skulle være beskyttet av den særskilte regionens trykke- og ytringsfrihet.

Sjefen er fortsatt internert

Den svenske borgeren Gui Minhai, hovedeier av både bokhandelen og forlaget, er fortsatt fengslet. Han forsvant i oktober 2015 fra sitt feriehus i Thailand, og mye tyder på at han ble bortført av Beijing-regimets agenter.

Lam, som er bokhandelens direktør, og hans ansatte Cheung Chi-ping og Lui Por ble i samme måned arrestert mens de befant på fastlandet.

Lee Po, som er andelseier i bokhandelen, forsvant fra Hongkong i desember, under uklare omstendigheter. Lee hevder selv at han reiste frivillig til Kina, mens Lam Wing-kee mener å vite at kollegaen ble bortført av fastlandskinesisk politi.

Lam har valgt å snakke åpent om pågripelsen og fengselsoppholdet etter at han kom hjem, mens hans tre løslatte kolleger tilsynelatende er blitt truet til taushet.

Tvilsomme TV- "tilståelser"

Lam Wing-kee har fortalt detaljert om åtte måneders kinesisk fangenskap der han ble utsatt for psykisk tortur og på et tidspunkt ønsket å ta sitt eget liv.

Bokhandleren ble tvunget til å avgi en nøye regissert tilståelse på statlig, kinesisk TV.

Også Gui Minhai har «tilstått» på TV og hevdet da at han i fjor frivillig reiste fra Thailand til Kina for å melde seg for politiet. E

Den offentlige erkjennelsen av skyld bar sterkt preg av å være avgitt under tvang, ifølge Guis familie.

"Ingen bortføring over grensen" er budskapet til demonstrantene i Hongkong, som protesterer mot behandlingen av de fem bokhandlerne. I midten: Den kjente demokratiaktivisten Joshua Wong.

Lam frykter for egen sikkerhet

Forutsetningen for at Lam midt i juni fikk reise hjem, var at han skulle hjelpe de kinesiske etterforskerne ved å ta med tilbake en harddisk med fullstendige kundelister over postordresalget.

Fastlandskinesere på disse listene ville i så fall risikere ubehageligheter med regimet, i verste fall straffeforfølgning.

Lam sier at dette var avgjørende for at han valgte ikke å vende tilbake til Kina.

Bokhandleren tror nå at han risikerer å bli bortført på ny, og trakk seg fra en protestmarsj mot Beijings behandling av Hongkong som han skulle ha ledet 1. juli.

Begrunnelse: Frykt for egen sikkerhet.

https://www.facebook.com/jorgenlohne/

https://twitter.com/JorgenLohne

jl@ap.no

  • Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.