Verden

To jenter dømt for sexsjikane på Instagram

To jenter på 16 og 17 år er i Göteborgs tingsrätt dømt til henholdsvis oppfølging av barnevernet og 45 timers samfunnstjeneste for grov ærekrenkelse. De må også betale tilsammen 570 000 svenske kroner i erstatning til 38 ungdommer som ble hengt ut på Instagram.

Instagram-hetsen førte til opptøyer mellom ungdomsgjenger i Göteborg. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL

  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Det oppstod de reneste opptøyer i Göteborg sentrum 17. og 18. desember i fjor, da hundrevis av ungdommer samlet seg utenfor to av byens videregående skoler.

Ungdommene var opprørte over at flere hundre venner og bekjente av begge kjønn var hengt ut som «Göteborgs største hore» på bildedelingstjenesten Instagram.

Med detaljerte beskrivelser av påståtte seksuelle aktiviteter, bilde, navn og adresse, ble sexryktene spredt på internett. 8000 personer var inne på Instagram-siden før den ble stengt.

Tre måneders fengsel ville ha vært passende

Göteborgs tingsrätt mener at tre måneders fengsel ville ha vært en passende straff hvis de to tiltalte hadde vært eldre. Men siden begge er under 18 år, ble straffen oppfølging av barnevernet og 45 timers samfunnstjeneste.

Maksimumsstraffen for grov ærekrenkelse er i Sverige to år. Men det skjer svært sjelden at påtalemyndigheten tar ut tiltale, i ærekrenkelsessaker er det vanligvis opp til den som mener seg krenket å gå til søksmål.

De to tiltalte jentene mente at de ikke burde dømmes til å betale erstatning, men tingretten er ikke enig. Dommerne ser alvorlig på at de to med vitende og vilje og planlagt har spredt rykter om seksuallivet til andre ungdommer, noe som har vært egnet til å skade deres anseelse og ære.

Også i svensk strafferett finnes bestemmelser om lemping — redusering av erstatningskravet - i de tilfelle det ville virke urimelig for den dømte.

Tingretten finner ingen grunn til nedsettelse av erstatningskravene, på grunn av sakens alvor. Retten fastslår at foreldrene - selv om de er skilt og ikke har hatt tett og daglig kontakt - har ansvar for at deres barn ikke begår straffbare handlinger. Foreldrene til de to dømte ungjentene er derfor sammen med jentene ansvarlig for å betale erstatningen på tilsammen 570 000 kroner.

Sterke reaksjoner

Da rettssaken startet i Göteborg mandag 3. juni, var det kø av ungdommer som skulle inn for å forklare seg om hva uthengingen på internett hadde betydd for dem og deres famililer.

Les også

Politiet: Instagram-rettssaken vil være en vekker for ungdommen

38 ungdommer forklarte seg som fornærmede og vitner, mange av dem var mindreårige og møtte sammen med sine verger.Mange av ungdommene hadde innvandrerbakgrunn og tilhørte muslimske familier, og reaksjonene blant familiemedlemmene i inn— og utland var sterke.

Lukkede dører

Etter svensk straffeprosesslov har ungdom sterk beskyttelse, og rettsforhandlingene ble derfor ført bak lukkede dører.

Påtalemyndigheten i Göteborg tok ut tiltale mot en 15 år gammel jente, som selv tilsto at hun stod bak.

En 16 år gammel venninne ble også tiltalt etter at politiet fant ut at også hun hadde adgang til Instagramkontoen.

Les også

«Det er ikke lenger fritt frem på nettet»

Politiet i Göteborg gjennomførte en omfattende etterforskning, og fikk hjelp av Instagram i USA. Det Facebook-eide selskapet ga svensk politi informasjon om e-postadresser som var brukt for å opprette den spesielle kontoen "Göteborg-horer".

Dommen diskuteres nå av eksperter på sosiale medier, ungdoms oppførsel, av politi og lærere som ser at mobbing nå er flyttet fra skolegården til internett.

Les også

  1. - Sexsjikanen fikk store konsekvenser for meg

  2. To ungjenter i retten tiltalt for sexsjikane på internett