Terrorforsker: - Min generasjon kommer ikke til å se slutten på IS. Alle som påstår noe annet, ser ikke virkeligheten

Den islamske staten (IS) har tatt på seg skylden for angrepet mot konsertlokalet i Manchester mandag kveld. Terrorforsker Magnus Ranstorp tror ikke IS vil ikke forsvinne i hans levetid.

Politiet i Manchester la også ned blomster for ofrene for terrordåden i den nordengelske fotballbyen.

«En av kalifatets soldater klarte å plassere en bombe i en av korsfarernes ansamlinger i byen Manchester», står det i en uttalelse fra terrorgruppen IS.

Så langt har ikke britiske myndigheter bekreftet at selvmordsbomberen hadde bånd til IS.

Det er også foreløpig ikke avklart om gjerningsmannen handlet alene eller om han tilhørte et nettverk. Han skal være kjent av politiet fra før, men politiet har ikke utdypet hva dette dreier seg om.

Men de siste årene har det vært en rekke terrorangrep i Europa der gjerningspersonene enten har vært inspirert av eller hadde direkte tilknytning til IS.

«IS-effekten»

På Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har seniorforsker Petter Nesser og hans kolleger kartlagt terrorangrep i Europa fra 1994 og frem til i dag. Nesser mener det er en klar «IS-effekt».

Siden 2013 har de fleste gjennomførte eller avvergede angrep vært knyttet til IS fremfor al-Qaida. Antallet angrep går samtidig kraftig opp.

– I den siste perioden, fra 2014 til 2016, er det en klar dreining mot flere angrep utført med enklere virkemidler, sier Nesser til Aftenposten.

Tror IS vil miste appellen

Terrorforsker og førsteamanuensis Carsten Bagge Laustsen ved Universitetet i Aarhus, tror IS etter hvert vil miste sin appell til nye rekrutter.

– Etter hvert som IS mister territorium både i Syria og Irak, tror jeg ikke det vil være like appellerende å slutte seg til dem, sier statsviteren til Aftenposten.

Han tror imidlertid ikke vi vil se slutten på IS med det første.

– Angrepene kommer til å fortsette de neste fem til ti årene. De vil gi opp territorier, men det gjorde al-Qaida også. Kanskje vil det oppstå nye grupperinger, slik IS var, spør han.

– Vil ikke forsvinne av seg selv

Forsker Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Stockholm har forsket på terrorisme i over 30 år. Han tror ikke IS er en flamme som kommer til å brenne ut av seg selv.

– Det er et helt feil tankesett å argumentere at IS kommer til å brenne ut, sier Ranstorp.

– Min generasjon kommer ikke til å se slutten på IS. Alle som påstår noe annet, ser ikke virkeligheten, fortsetter han.

Kraftig økning i antall angrep

I alt har det vært 135 planlagte eller gjennomførte jihadistiske terrorangrep de siste 23 årene.

Bare mellom 2014 og 2016 alene var det 42 angrep, en kraftig økning fra tidligere perioder.

– Over 50 prosent er enkeltmannsangrep, og de er vanskeligere å stoppe. Det er også mer for sikkerhetstjenestene å følge med på, sier Nesser.

I 38 av de 42 tilfellene mellom 2014 og 2016, var det ulike koblinger til IS.

– Angrep som det i Sverige og nå i Storbritannia, viser at dette er et transnasjonalt problem. Det er en viktig erkjennelse å se at det er forbindelse mellom nettverk og hendelser i ulike land i Europa, og videre til konfliktsonene i Syria og Irak, sier Nesser.

Kan ikke sammenlignes med RAF

Ranstorp mener det ikke går an å sammenligne IS med tidligere terrorgrupper som for eksempel Røde armé fraksjon (RAF), den venstreekstreme terrorgruppen som terroriserte Vest-Tyskland på 70- og 80-tallet.

– De kunne bombe litt i Tyskland, og det hadde ikke så langvarig effekt, et lite angrep fra IS derimot, kan ha en stor effekt, sier Ranstorp, og fortsetter.

– IS er symptomer på noe større, det kommer ikke til å brenne ut. I tillegg til å ha tusenvis av medlemmer, har de en status som appellerer til enkeltindivider.

Mener Norge er eksempel til etterfølgelse

Ranstorp roser Norge for å ha illustrert det viktigste tiltaket mot terror.

– Når ondskapen og jævelskapen rammet ved en barbar som Breivik, så sto samfunnet sammen. Både med riktig politisk lederskap og som et samfunn som viste omsorg og samhold, sier han.

Ranstorp mener det motsatte, polarisering, er akkurat det IS er ute etter. Han siterer politiet i Storbritannia og gir følgende råd i kampen mot terror.

– Vær på vakt, men ikke vær alarmerende.