Vil løse utfordringene for landoppdrett

AFTENPOSTEN INNSIKT: Naturvernere er skeptiske til arealbruken ved å ha fisk på land, dyrevernere frykter for dyrevelferden dersom fisketettheten blir for høy, mens veterinærer er skeptiske til biosikkerheten. Norske forskere tror løsningene finnes.

I såkale RAS-anlegg og i gjennomstrømmingsanlegg kan fisken velge å stå motstrøms, noe som gir mosjon som ligner på den vill laks har tilgang på i naturen. Mer bevegelse vil føre til fastere tekstur i fiskekjøttet.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Aftenposten Innsikt september 2018.

Naturvernforbundets landsmøte kom i vår med en uttalelse der de ber Regjeringen om at alle nye tillatelser til oppdrett må gå til lukkede anlegg.

Les hele saken med abonnement