– Afghanske sivile får det verre

Sivile i Afghanistan kan bli taperne hvis NATO satser på enkle løsninger for å kunne trekke seg raskt ut av landet, advarer hjelpeorganisasjoner.

Les også

Hard dragkamp om slanking av NATO

De slår fast at sikkerhetssituasjonen for flertallet av afghanerne er i ferd med å bli dårligere, og at endringene skjer raskt.

– Det er sannsynlig at mer vold i 2011 vil føre til større sivile tap, heter det i en ny rapport som ble lagt fram fredag, samtidig som NATO-landene samles til toppmøte i Lisboa.

Hjelpeorganisasjonene er spesielt kritiske til de internasjonale styrkenes samarbeid med lokale militsgrupper. Det er kjent at blant annet norske soldater har kjempet sammen med afghanske militssoldater som et ledd i striden med Taliban og andre opprørere.

– Denne typen initiativer fører ofte til overgrep mot sivile. Det er grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved profesjonaliteten og disiplinen til disse styrkene, heter det i rapporten som britiske Oxfam og nærmere 30 andre hjelpeorganisasjoner står bak.