Høyesterett gir Trump grønt lys til å bygge mur

USAs høyesterett gir president Donald Trump grønt lys til å bruke av Pentagons penger til å bygge mur mot Mexico.

President Donald Trump får grønt lys til å bruke av forsvarsbudsjettet til å bygge mur langs grensen til Mexico.

Med fem mot fire stemmer opphevet de ni høyesterettsdommerne en kjennelse i to domstoler i California som hindret Trump i å ta 2,5 milliarder dollar fra forsvarsbudsjettet til å bygge 16 mil grensemur.

Trumps advokater tok saken til høyesterett og argumenterte med at det hastet med en kjennelse innen 30. september. Da er budsjettåret omme, og pengene ville ikke lenger være tilgjengelig.

De fem konservative dommerne mente at miljøorganisasjonene som var blant dem som hadde gått til sak mot bruken av pengene til en mur i California, ikke hadde rett til å saksøke.

Kjennelsen betyr at Trump-administrasjonen kan begynne å hente pengene og starte arbeidet med muren. Fire kontrakter for bygging er allerede inngått.

Trump skriver på Twitter at avgjørelsen er en «stor seier».

– Omgåelse av Kongressen

Domstolene i California mente at Trump ikke hadde lov til å kanalisere penger fra forsvarsbudsjettet til muren siden det ville være en omgåelse av Kongressens grunnlovsfestede myndighet til å bevilge penger.

Representantenes hus hadde spesifikt avvist å la pengene fra Pentagon gå til bygging av en mur.

– Grunnloven gir Kongressen myndigheten til å bevilge. Det er Kongressen som bestemmer hvordan skattebetalernes penger skal brukes, het det i kjennelsen til den føderale ankedomstolen i San Francisco 3. juli.

Les også

Trump hevder han forsøkte å stoppe tilhengernes rasistiske rop: – Ren løgn, sier USA-ekspert

USA og Guatemala har inngått asylavtale

Trump har siden valgkampen lovet å stanse strømmen av ulovlige migranter ved USAs sørlige grense.

Fredag signerte USA en avtale med Guatemala om å begrense antall mellomamerikanere som søker asyl i USA, ifølge president Donald Trump.

Avtalen betyr at Guatemala skal anses som et trygt tredjeland for asylsøkere, og at mennesker som passerer Guatemala på vei nordover, må søke om asyl der i stedet for ved USAs grense.

Kommer de til USA for å søke asyl, uten å ha søkt asyl i Guatemala på veien, vil de i henhold til avtalen bli sendt tilbake til Guatemala. Den såkalte «trygt tredjelands-avtalen» omfatter blant annet asylsøkere fra land som El Salvador og Honduras.

Nedstengningen

Striden har sin bakgrunn i den 35 dager lange nedstengningen av deler av den statlige administrasjonen ved årsskiftet.

Den såkalte shutdownen endte i februar da det ble undertegnet en avtale som ga 1,4 milliarder dollar til grensesikkerhet, men ingenting til muren Trump ville bygge. Han ville ha 5,7 milliarder dollar til muren.

Straks avtalen var undertegnet, erklærte Trump nasjonal sikkerhetskrise langs grensen, noe han sa ga ham myndighet til å ta pengene han trengte fra andre deler av statsbudsjettet.

  • Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.