Rekordlite is i Arktis

Isdekket i Nordishavet er nå det minste som noen gang er observert på denne tiden av året.

Store elver med smeltevann fotografert vest på Grønland i august. Hetebølgen som først førte til varmerekorder i fem europeiske land, førte blant annet til at over 10 milliarder tonn is smeltet i løpet av én dag, ifølge Danmarks meteorologiske institutt.

Sjøisen i Arktis har dekket rekordsmå arealer siden midten av juli, opplyser Nansensenteret i Bergen.

– Fortsatt er det cirka en og en halv måned igjen av smeltesesongen, påpeker forskningsinstituttet.

Ikke bare sjøisen, men også isen på fastlandet på Grønland smelter raskere enn normalt. Én av grunnene er at Grønland har vært rammet av hetebølgen som preget EU-land og Norge for et par uker siden.

Klimaet endrer seg

Ismengden i Arktis varierer naturlig gjennom året, og det er minst is i midten av september – før havet gradvis fryser til igjen.

Utbredelsen av isen varierer også fra år til år. Men den langsiktige utviklingen har lenge vært nedadgående, hovedsakelig på grunn av den globale oppvarmingen.

Biter av is i sjøen utenfor kysten av Grønland.

Det absolutt minste is-arealet som så langt er observert, var i midten av september 2012. De siste ukene har arealet vært rundt 4 prosent mindre enn på tilsvarende tidspunkt for sju år siden.

Om det settes ny absolutt minimumsrekord i år, avgjøres av vær- og strømforhold den neste måneden. Hvor mye varm luft og varmt havvann som strømmer inn i Arktis, blir avgjørende, ifølge Nansensenteret.

Varmerekorder

I sommer har det vært uvanlig lite sjøis utenfor kysten av Øst-Sibir og kysten av Alaska. I Barentshavet er situasjonen mer normal, og isen når fortsatt helt fram til den nordøstlige delen av Svalbard.

I Europa ble det satt nye nasjonale varmerekorder i fem land da hetebølgen her var på sitt mest intense den 25. juli. I Norge ble det satt nye fylkesrekorder i fire fylker.

Forskere mener ekstrem-temperaturene vest på det europeiske fastlandet hadde vært «ekstremt usannsynlige» uten menneskeskapt global oppvarming.

Enorme skogbranner

Da hetebølgen flyttet seg til Grønland, ble det satt ny varmerekord også her. Rekorden på 4,7 grader ble satt på toppen av innlandsisen i over 3.000 meters høyde.

Samtidig som isen smelter, raser enorme skogbranner i Sibir. Brannene fører til store utslipp av CO2, og aske fra brannene kan få is i Arktis til å smelte raskere hvis asken legger seg på islagte områder. Bildet er tatt i Bogutsjansk i Krasnojarsk-regionen 29. juli. F

Over 10 milliarder tonn is smeltet i løpet av én dag, ifølge Danmarks meteorologiske institutt. Dette var mer enn dobbelt så mye som normalt.

Samtidig som isen smelter, raser enorme skogbranner i Sibir. Brannene fører til store utslipp av CO2, og aske fra brannene kan få is i Arktis til å smelte raskere hvis asken legger seg på islagte områder.

Aske , branner og den generelle oppvarmingen av Arktis bidrar også til å tine permafrost i bakken. Tinende permafrost fører til utslipp både av CO2 og den kraftige klimagassen metan.