Danske fremmedkrigere kan bli fratatt passet

Danske fremmedkrigere kan bli fratatt pass og statsborgerskap uten rettergang i henhold til en ny lov som ble vedtatt torsdag.

Den omstridte hasteloven rammer primært fremmedkrigere som kjemper for IS i Syria og Irak.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte for loven, mens De Radikale, Enhedslisten og Alternativet stemte imot. SF stemte verken for eller imot.

Loven åpner for at utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye kan ta fra danske fremmedkrigere statsborgerskapet uten at det behandles av en domstol.