Urfolk vokter regnskogen med livet som innsats

Brasil svikter sitt ansvar for å beskytte urfolk og rettighetsforkjempere, mener Regnskogfondet. Fredag ble en gruppe urinnvånere som voktet regnskogen angrepet av illegale tømmerhuggere. Én ble drept og én skadet.

En bevæpnet skogvokter fra urfolket i Amazonas ute på patrulje mot illegale tømmerhuggere i september.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen

Det var urfolkslederen Paulo Paulino Guajajara som ble drept av det som Regnskogfondet kaller inntrengere. Paulo Paulino var skogvokter for Guajajara- territoriet TI Arariboia.

Arariboia er et Terra Indigena (TI) som er et offisielt anerkjent urfolksterritorium, hvor utenforstående må ha tillatelse fra myndighetene for å bevege seg inn i.

– Jeg er redd noen ganger, men vi må løfte hodene våre og handle. Det er så mye avskoging som skjer her, med gode trær harde som stål som blir hugget ned og tatt. Vi må bevare dette for barnas fremtid, sa miljøaktivisten til Reuters tidligere i år.

Urfolkslederen og skogvokteren Paulo Paulino Guajajara maler ansiktet sitt på dette bildet fra september. Fredag 1. november ble han skutt og drept av ulovlige tømmerhuggere i Amazonas.

I september publiserte Human Rights Watch (HRW) en rapport hvor det kom frem at det har vært 28 drap, fire drapsforsøk og 40 tilfeller av drapstrusler tilknyttet regnskogen siden 2015.

Les også

Amazonas-forkjemper drept av ulovlige tømmerhuggere

Den skadede vokteren, Laércio Guajajara, er fetteren til Sonia Guajajara, leder av den nasjonale urfolksbevegelsen APIB, som var en av urfolkslederne som 28. oktober var på besøk i Oslo for å advare mot handelsavtalen med Brasil.

Disse to frivillige skogvokterne møtte i september et team fra nyhetsbyrået Reuters, som laget denne reportasjen.

– Stolt av krigerne

Tømmerhuggere og bønder har hugget ned regnskogen helt frem til urfolksterritoriet og krysset grensen stadig oftere de siste ti årene. Siden 2012, da de frivillige skogvokterne startet arbeidet sitt, anslår de at ulovlige inngrep er halvert.

– Jeg er stolt av krigerne som fortsetter kampen, fordi urbefolkningen Arariboia ble ansett som tapt, sa Laercio Guajajara til Reuters i september.

Laercio Guajajara fotografert i september. Han ble skadet da en gruppe urfolk som er frivillige skogvoktere i Amazonas ble angrepet av illegale tømmerhuggere fredag 29. oktober.

– Vi viser verden at landet vårt ikke er tapt, at det har en eier, fortsatte han.

Avskogingen av Amazonas, verdens største tropiske regnskog, har imidlertid økt etter at president Jair Bolsonaro overtok makten i Brasil 1. januar i år.

Fordoblet hugst

8137 kvadratkilometer av brasiliansk Amazonas er blitt hugget hittil i 2019, ifølge tall fra det brasilianske romforskningsinstituttet INPE, noe som er langt mer enn i 2018.

I samme periode er det registrert 160 tilfeller av inntrengning, ulovlig utvinning av naturressurser og ødeleggelse av eiendom i 153 urfolksterritorier, mot 76 i hele 2018, ifølge Brasils Indigenous Missionary Council (CIMI).

En av lastebilene til de illegale tømmerhuggerne ble satt i brann av skogvokterne fra urfolket i Amazonas, nær byen Amarante i Brasil, 17. september.

Samtidig har volden mot urfolk i Brasil eksplodert, skriver Mongobay.

– Brasil svikter sitt ansvar for å beskytte urfolk og rettighetsforkjempere. Det er åpenbart for oss at situasjonen for urfolk i Brasil forverret i løpet av den siste tiden, sier Ellen Hestnes Ribeiro, leder av Regnskogfondets Brasilteam.

Regnskogfondet erfarer at det er et forsterket konfliktnivå og mer lovløshet.

– Forpliktet til å beskytte urfolk

– Brasilianske myndigheter er forpliktet til å beskytte urfolk og rettighetsforkjempere. De må sørge for at urfolksdirektoratet FUNAI og andre viktige institusjoner som ivaretar dette er i stand til å gjøre sin viktige jobb. Dessverre skjer det motsatte nå med reduserte budsjetter og oppsigelser av folk, sier Ribeiro.

Les også

Amazonas-brannene: Vi frykter at dette bare er begynnelsen

Delegasjonen med urfolksledere etter besøket på Stortinget

Delegasjonen med urfolksledere som var i Oslo ba om at Norge ikke ratifiserer handelsavtalen mellom Efta og Mercosur (frihandelssamarbeidet mellom Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay).

– En godkjennelse av avtalen vil oppleves som en belønning av den brasilianske regjeringen og aksept av deres politikk. Vi støtter deres krav om at avtalen må legges på is inntil Brasil sørger for beskytte urfolk og menneskerettighetsforkjempere på en forsvarlig måte, sier Ribeiro.

Regnskogfondet ber om at norske importører ikke kjøper råvarer av aktører som bidrar til avskoging og økt konflikt i Brasil.

– Kampen om mer land til jordbruksformål og gruvedrift er en kamp på liv og død i Brasil.

En av skogvokterne fra urfolket.