Verden

Skottland ber om ny folkeavstemning

Skottland kommer til å be om å få holde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia, opplyser førsteminister Nicola Sturgeon.

Førsteminister Nicola Sturgeon vil gi sine landsmenn en ny anledning til å stemme over om de skal forlate Storbritannia.
  • Stein Erik Kirkebøen
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Sturgeon lovet mandag å handle raskt for å gi skotske velgere en ny sjanse til å løsrive seg fra Storbritannia, og gjøre landet uavhengig. I første omgang vil hun neste uke be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere folkeavstemning nummer to. Skottene stemte nei til uavhengighet i 2014.

  • Forrige gang stemte skottene nei til å bryte ut av Storbritannia

Sturgeon sier at britenes statsminister Theresa May så langt har nektet å inngå kompromisser overfor Skottland i brexit-prosessen. Det er derfor viktig for Skottland å ta aktive steg for å beskytte sine interesser, samtidig som regjeringen i London forbereder sin utmelding av EU, fremholder førsteministeren.

Endelig brexit-vedtak

Den britiske regjeringens forslag til brexit-vedtak i Parlamentet kan bli endelig godkjent mandag. Neste skritt blir offisielt å starte EU-utmeldingen.

Forslaget er blitt behandlet både i Under- og Overhuset, og mandag kveld skal saken igjen diskuteres i begge Parlamentets kamre.

Overhuset har vedtatt endringer i forslaget for å sikre rettighetene til EU-borgere bosatt i Storbritannia og å gi Parlamentet en mulighet til å stemme over brexit-avtalen som skal framforhandles med EU. Regjeringen håper endringene vil bli fjernet igjen av Underhuset.

Når de endelige vedtakene er gjort, står statsminister Theresa May fritt til å utløse artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat. Hun har lovet å utløse artikkelen om utmelding av unionen innen utgangen av mars.

Blåser nytt liv i uavhengighetskampen

Sturgeons skotske nasjonalistparti SNP, som er to mandater unna å ha flertall i det skotske parlamentet, blåste liv i uavhengighetskampen i fjor sommer. Det ble klart at Storbritannia skal forlate EU etter at 51,9 prosent av britene 23. juni i fjor stemte for brexit. Blant skottene var det et stort flertall som stemte for å bli i EU.

Sturgeon ønsker seg en ordning hvor Skottland blir værende i det europeiske fellesmarkedet, selv om resten av Storbritannia går ut. Så langt er kravet blitt møtt med døve ører i London.

Førsteministeren åpner imidlertid for at planen om en ny folkeavstemning kan droppes hvis London-regjeringen går med på et kompromiss om EU-tilknytningen.

Samtidig erkjenner hun at et slikt kompromiss ikke virker sannsynlig.

– Vil ta hensyn

Den britiske regjeringen lover å ta hensyn til hele Storbritannia i forhandlingene om EU-utmeldingen.

– Vi vil ta hensyn til interessene til alle nasjonene som utgjør Storbritannia, heter det i regjeringens uttalelse.

Hvorvidt britene vil gå med på en ny skotsk folkeavstemning, går ikke klart fram. Men ordlyden tyder ikke på at planen har gjort statsminister Theresa May direkte begeistret.

55,3 prosent stemte nei og 44,7 prosent ja til selvstendighet da skottene gikk til urnene i 2014. Sturgeons skotske nasjonalistparti SNP, som er to mandater unna å ha flertall i det skotske Parlamentet, blåste nytt liv i uavhengighetskampen etter fjorårets brexit-avstemning.

Les mer om

  1. Skottland
  2. Folkeavstemning
  3. Brexit