Hevder mann (62) ble drept etter eiendomskrangel

<strong>KHARIAN (Aftenposten.no):</strong>Pakistansk høyesterett har besluttet at graven til en norsk-pakistansk mann (62) skal åpnes for andre gang. Datteren mener han ble drept på grunn av en eiendomstvist i familien.

Her viser vaktmesteren frem gravplassen i Kharian, der den 62 år gamle norsk-pakistaneren er begravet. Graven er nå besluttet gjenåpnet, på bakgrunn av mistanke om at det er begått et drap.
  • Elisabeth Rodum
  • Jostein Ihlebæk

Den norsk-pakistanske mannen (62) døde juni 2006 i landsbyen Kharian i Punjab-provinsen i Pakistan. Frem til nå har den offisielle versjonen vært at han døde som følge av akutt hjertesvikt. Men 62-åringens nærmeste familie er overbevist om at mannen ble drept, og hans 25 år gamle datter har nå fått gehør i pakistansk Høyesterett for at graven hans må gjenåpnes.

— Mangelfull obduksjon

Ifølge en kjennelse fra pakistansk Høyesterett i Lahore datert 22. desember 2008, hersker det så stor forvirring rundt dødsfallet at graven må gjenåpnes for å bringe dødsårsaken på det rene. Graven har vært gjenåpnet en gang tidligere, men den rettsmedisinske undersøkelsen var da så mangelfull at det må foretas en ny undersøkelse av avdøde, ifølge kjennelsen. - For å få en endelig avklaring på dødsårsaken er det i rettsvesenets interesse at liket av N.N. graves opp, og at det foretas en ny rettsmedisinsk undersøkelse av en gruppe sakkyndige, heter det i kjennelsen. Sist gang graven ble gjenåpnet ble det tatt prøver av den lokale legen, Naveed Iqbal, som ble sendt for videre for analyser i Lahore. Det ble slått fast at dødsårsaken var hjertesvikt, og at det ikke ble funnet tegn til kvelning eller forgiftning. Avdødes datter og hennes advokat Abdul Basit mener imidlertid at obduksjonsrapporten var så mangelfull at det måtte foretas nye undersøkelser. Hun har kjempet dette gjennom det pakistanske rettssystemet i to år, og nå har hun altså fått gehør.

Igangsatt drapsetterforskning

I sin begjæring om gjenåpning av graven, som Aftenposten.no har fått tilgang til, skriver avdødes datter at hun mener faren hennes er drept, og at det er en konflikt om farens eiendommer som er motivet for det angivelige drapet. - Jeg kan bekrefte at pakistansk politi har en drapsetterforskning gående på bakgrunn av et dødsfall som skjedde i 2006, sier politisambandsmann i Pakistan, Iver Stensrud, til Aftenposten.no. 62-åringen har vært bosatt i Norge siden begynnelsen av 80-tallet, men han eide flere eiendommer i Pakistan. I landsbyen Kharian i Punjab-provinsen i Pakistan, som kalles «Little Norway» på folkemunne, eide 62-åringen to store villaer og landeiendommer. Kilder som Aftenposten.no har vært i kontakt med, anslår avdødes formue i Pakistan til flere millioner kroner.

- Forfalsket eiendomskontrakt

Mannens eiendommer ble tatt hånd om av 62-åringens søster og hennes familie. I sin begjæring om gjenåpning av farens grav hevder avdødes datter at det er 62-åringens søster og hennes familie som står bak det angivelige drapet. 62-åringen døde mens han var på besøk hos dem i Pakistan. Datteren hevder at avdødes søster og hennes familie forfalsket en eiendomskontrakt, og overtok farens eiendommer kun få dager før det angivelige drapet ble begått. Ifølge et dokument skal nemlig faren ha overført all sin formue i Pakistan i gave til søsteren og hennes familie. Men dette dokumentet er imidlertid ikke attestert av pakistanske myndigheter, og hevdes å være forfalsket. Avdødes søster og hennes familie nekter enhver befatning med det angivelige drapet. Via sin advokat, Syed Zahid Hussain Bukhari, sier de at anklagene mot dem er fullstendig grunnløse.

Nekter skyld

— Dette er ingen kriminalsak. Mine klienter mener N.N. døde en naturlig død. De er blitt utsatt for falske beskyldninger på bakgrunn av en eiendomstvist, sier advokat Syed Zahid Hussain Bukhari til Aftenposten.no. Han tilføyer at det ikke er noe vitner til et angivelig kriminelt forløp. Avdøde skal ifølge advokaten ha stolt helt og holdent på søsterens familie, som har ivaretatt hans økonomiske interesser i Pakistan siden 1999 og frem til sin død. Søsterens familie og den lokale imamen har motsatt seg at mannens lik skal graves opp på nytt. Aftenposten.no har flere ganger vært i kontakt med avdødes nærmeste familie, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Den lokale legen i Kharian, Naveed Iqbal, tok de første prøvene da 62-åringens grav ble gjenåpnet første gang. Legens prøver ble sendt til analyse i Lahore, men nå har Høyesterett slått fast at obduksjonsrapporten er for mangelfull, og at graven skal gjenåpnes på nytt.