Video skal vise russisk militæraktivitet inne på kjernekraftverk i Ukraina

Ifølge Faktisk Verifiserbar er det dokumentert russisk aktivitet ved atomkraftverket i Zaporisjsja.

Påstanden som er blitt spredt om at russerne har minelagt kraftverket er imidlertid ikke dokumentert.

En ny video viser at en rekke store kjøretøy ankommer atomkraftverket i Zaporisjsja, og laster av gjenstander eller materiell.

Videoen ble publisert 5. august av nyhetsnettstedet The Insider.

Nettstedet er blitt forbudt av russiske myndigheter.

Faktisk Verifiserbar-prosjektet, som også Aftenposten er en del av, har gått igjennom grunnlaget for påstanden, og konkluderer med at kjøretøyene er russiske.

Faktisk Verifiserbar anser at det er liten tvil om at kjøretøyene tilhører det russiske militæret. Dette skyldes følgende forhold:

  • De har geolokalisert videoen til atomkraftverket, og mener det er sannsynlig at datoen som oppgis stemmer.
  • Kjøretøyene i videoen ser ut til å være militære og russiske. Blant annet har en av lastebilene et hvitt merke på taket, som ser ut som en Z.
  • Det er ingen tvil om at det russiske militæret har hatt kontroll over atomkraftverket siden mars i år. Senest 8. august uttalte talsperson Maria Zakharova fra det russiske utenriksdepartementet at russiske styrker «beskytter fasiliteten».

Hevder de lagrer våpen

The Insider hevder at videoen viser at russiske militærkjøretøy ankommer atomkraftverket i Zaporisjsja 2. august, og laster av ukjent last.

Ifølge deres kilder lagrer russerne blant annet våpen og ammunisjon ved atomkraftverket, men det er ikke bekreftet hva som fraktes inn i denne videoen.

Ukraina har også beskyldt russerne for å lagre tunge våpen i atomkraftverket.

Også andre vestlige myndigheter, deriblant USA og Storbritannia, tror Russland bruker Zaporisjsja som en slags trygg militærbase. Grunnen tror de er at Ukraina ikke vil ta risikoen ved å angripe et atomkraftanlegg.

Direktoratet for atomsikkerhet (DSA) mener det er tydelig at russiske styrker oppbevarer militært utstyr inne i reaktorbygningene og potensielt i nærheten av brannfarlig materiale. Dette bygger de på rapporter fra ukrainske myndigheter, uoffisielle kilder og det internasjonale atomenergibyrået – IAEA.

Ifølge dem tyder også mye på at russerne også bruker byen Enerhodar ved kjernekraftverket som base for sine soldater og til lagring av militært utstyr, og at de aktivt bruker posisjoner rundt kjernekraftverket til å beskyte områder på motsatt side av elven Dnipro som holdes av det ukrainske militæret.