Dette kan Brexit bety for Norge

Fisk er det området i Norge som trolig får de største utfordringene dersom Storbritannia forlater EU, skriver Alf Ole Ask.

EØS-minister Elisabeth Aspaker kan få bruk for sin erfaring som fiskeriminister om Norge skal forhandle med et Storbritannia utenfor EU.
  • Alf Ole Ask

Det er stor usikkerhet om hvilke konsekvener et britisk farvel til EU vil få for Norge. Norske politikere er forsiktig med å peke på konsekvenser.

– Finansdepartementet har ikke utført beregninger av konsekvensene for norsk økonomi av en eventuell britisk uttreden av EU, skriver finansminister Siv Jensen i et brev til Stortinget.

EØS-minister Elisabeth Aspaker sier til Aftenposten at det vil bli lange og kompliserte forhandlinger om en britisk utmeldelse og et nytt samarbeidsforhold. Det gjelder ikke minst britenes tilknytning til det indre marked.

Vil vårt forhold til britene endre seg om de bryter med EU?

Norge og Storbritannia vil fortsatt ha tette bånd. Storbritannia er en av de største handelspartnerne for Norge. Mye av dette er olje og gass som ikke berøres av en eventuell britisk exit.

Men for en lang rekke andre varer og tjeneste kan det få konsekvenser om britene velger å bare bruke WTO-avtalen eller om Storbritannia
melder seg inn i EFTA som vil åpne for mer frihandel. Mye av svarene på forholde mellom Norge og Storbritannia ligger i hvordan britene ordner sitt forhold til EU.

  • Brexit kan få mange konsekvenser:
Les også

Obama: - Handelsavtale med USA etter Brexit kan ta ti år

Et område der det blir endring, er fisk. I dag er fiskeeksport til EU omfattet av egne avtaler. Utenfor EU må britene forhandle direkte, og WTO-reglene vil gjelde. Landene rundt Nordsjøen forhandler om fiskekvoter. I det opplegget betaler EU med kvoter andre steder for fisk i norske farvann. Så dette bli et av de områdene som blir kraftig berørt i de bilaterale forhandlingene.

Torben Foss, som er advokat i PWC, forhandlet EØS-avtalen og har drevet fiskeriforhandlinger for Norge. Han sier at de ulike tilknytningene som britene kan velge for sitt utenforskap, vil være viktig for fiskerinæringen. Det gjelder ikke minst tollfri adgang til det britiske markedet for norsk fisk.

For fiskerisektoren kan dermed et Storbritannia utenfor EU bli en utfordring.

  • Brexit viser mer er galt i EU:
Les også

Brexit er et symptom på EUs utfordringer

Hva med nordmenn som studerer eller jobber i Storbritannia?

Mer enn 4000 ungdommer studerer i Storbritannia. Alt i dag betaler norske studenter studieavgift som ikke EU-borgere. Så et Brexit vil ikke gjøre britiske studieplasser dyrere. Mange tusen nordmenn jobber i Storbritannia. I dag er disse omfattet av fri bevegelse av arbeidstakere innenfor EØS-området. Hvilke begrensninger som dukker opp på dette området, avgjøres av de avtaler britene gjør med EU og dermed EØS.

Hva betyr en britisk utmelding for Norges forhold til EU?

Norges forhold til EU blir ikke direkte berørt av en eventuell britisk utmeldelse av unionen. EØS-avtalen vil ligge fast. Det er lite trolig at britene vil velge en EØS-løsning. I Brexitdebatten i Storbritannia er det noe av det som begge parter er enige om.

Men kan en britisk utmeldelse få en indirekte virkning?

Ja, det kan de så absolutt. EØS-minister Aspaket peker på at det er viktig for Norge at eventuelle forhandlinger mellom EU og Storbritannia ikke tar ressurser og oppmerksomhet bort fra de virkelig store utfordringene vi i Europa står overfor i dag, innenfor tema som migrasjon, økonomi, ekstremisme, terrorisme og forholdet til Russland.

De er bitre motstandere i valgkampen, men enige om én ting: Britene må for all del ikke ende opp som Norge

Vil britene velge å gå ut av EU? De tidligere London-korrespondentene Helle Skjervold og Ulf Andenæs forklarer deg hvordan britene tenker. Du kan lytte til podkasten i spilleren under eller påSoundCloud, iiTunes eller fra vårRSS-strøm.

Kan britenes forhandlingsløsning påvirke Norge?

Indirekte kan den britiske forhandlingsløsningen påvirke Norges forhold til EU. Det er, særlig i ulike deler av fagbevegelsen i Norge, en økende misnøye med EØS-avtalen. Nei til EU kjører en aktiv kampanje mot denne avtalen. Dersom britene lykkes med å få til en god samarbeidsavtale, kan den føre til at det vises et tydeligere alternativ til ESØ-avtalen. I tillegg kan dette vise andre EU-land, der EU-skepsisen vokser, at det finnes en vei ut. Det vil på sikt kunne få betydelige konsekvenser for EU.