Verden

Portugal: Skyldige i overgrep mot barn

Etter nesten seks år i det portugisiske rettsvesenet er sju tiltalte i en gigantisk overgrepssak mot barn funnet skyldige.

Pedro Namora var en av mange barn som fikk oppveksten ødelagt av voksne som utsatte dem for grovt misbruk. Han var til stede i retten da dommen endelig ble lest opp etter hele seks års rettergang.

De sju var tiltalt for til sammen 800 tilfeller av seksuelt misbruk av barn på offentlige barnehjem i Lisboa. Overgrepssaken har rystet landet og ført til omfattende mistro til rettsvesenet.

Blant de tiltalte er en tidligere ambassadør, en tidligere programleder fra TV og sjefen for de statlige barnehjemmene Casa Pia, der de misbrukte barna ble hentet.

Under rettssaken har 32 tidligere barnehjemsbarn vitnet om grufulle overgrep, og flere av barna var til stede i rettssalen fredag.

– De hadde ingen skrupler og angrer ingenting. Men jeg husker hva som skjedde. Det dukker opp i mareritt, sier nå 23 år gamle Miguel til avisa Publico, ifølge DPA.

Carlos Cruz er et kjent tv-navn i Portugal. Han skal ha vært del av nettverket som misbrukte en rekke barnehagebarn. (FOTO: SCANPIX)

Tilstått

En tidligere sjåfør ved Casa Pia skal ha organisert det systematiske misbruket. 53 år gamle Carlos Silvino tilsto de fleste av 639 tiltalepunkter om misbruk av barn og videreformidling av barn til andre.

Overgrepene skal ha startet allerede på midten av 70-tallet, men de ble ikke avdekket før i 2002. Barnepsykologer som gjennomførte intervjuer da etterforskningen begynte, konkluderte med at trolig over 100 barn var blitt misbrukt.

Men i kun et fåtall tilfeller var det mulig for politiet å utarbeide en tiltale. Underveis i rettssaken har påtalemyndigheten frafalt tiltalen mot tre personer, inkludert en tidligere arbeidsminister.

Strafferamme

Strafferammen i Portugal for seksuelt misbruk av barn er fra tre til ti års fengsel, med en øvre grense på 25 år for flere saker. Det er ventet at dommen fredag vil bli anket.

Medienes omfattende dekning av saken har ført til større oppmerksomhet rundt overgrep mot barn i Portugal og økt press på myndighetene om å ta tak i problemet.

Tall fra politiet viser at antall anmeldelser om overgrep først steg fra rundt 100 i året i 2000 til over 500 i 2002, og så doblet de seg i 2003. Siden det har antall anmeldelser om misbruk av barn ligget stabilt.

Jorge Ritto er tidligere diplomat og Unesco-ambassadør. Han er en av flere som har vært trukket inn i saken. (FOTO: SCANPIX)

– SøppelAdvokaten Pedro Namora hjalp til å avdekke saken i 2002. Han mener overgrepene ville blitt feid under teppet om det ikke hadde vært for den voldsomme dekningen i mediene.

– Disse barna ble sett på som søppel. Overgrep ble rapportert, men ingenting skjedde, sier Namora.

– Disse mennene må fordømmes, de har begått en grusom forbrytelse mot menneskeheten, sier han til BBC.

I løpet av etterforskningen og rettssaken kom det fram at politiet 20 år tidligere hadde mistanker om systematiske overgrep mot barn, men at en gransking aldri ble noe av.

Mangler tillit

– Folk i Portugal stoler ikke på rettsvesenet. De tror denne saken kommer til å ende i ingenting, sier advokaten Miguel Matias, som representerer 31 tidligere Casa Pia-barn.

Ifølge advokaten er en dom er svært viktig for at barna skal komme seg videre i livet.

– Det er en veldig viktig dag for disse menneskene. Uansett hva resultatet blir, så trenger de en avslutning av saken for å kunne fortsette livene sine, sier Matias til BBC.