- Trakt kan ikke stanse oljelekkasje

Trakten som senkes ned over lekkasjestedet i Mexicogolfen, kan ikke stoppe oljeutslippet helt. Ifølge en professor i petroleumsteknologi kan trakten bare føre til at mengden med olje som lekker ut, blir mindre.

Her senkes trakten som BP håper skal stanse oljelekkasjene. Ifølge ekspert kan de kun håpe på en reduksjon av utslippene. FOTO: REUTERS/KYSTVAKTEN I USA

Les mer om oljekatastrofen i Mexicogolfen:

Den spesialbygde trakten ble fredag fraktet ned til havbunnen og var fredag kveld rett over havbunnen der en robot forberedte forsøket på å plassere den over oljeledningen som lekker. Oljeselskapet BP håper den skal begynne å pumpe opp olje i neste uke.

En ledning skal føre blandingen av vann og olje opp i et tankskip på overflaten.

— Må bore brønner

Men Philip Johnson, som er professor i petroleumsteknologi ved University of Alabama, sier at det må andre metoder til for å stanse lekkasjen.

- En trakt kan forsinke lekkasjen, men den kan ikke stoppe den, sier han til Miami Herald.

Oljeselskapet British Petroleum (BP), som eier den lekkende brønnen, mener trakten vil kunne fange opp 85 prosent av oljen som lekker. Selskapet kaller løsningen den beste som er mulig på kort sikt.

Philips, og andre eksperter med ham, mener den eneste måten å stoppe lekkasjen på er å bore brønner som kan avlaste trykket i ledningen som nå lekker. Det er en operasjon BP mener vil ta tre måneder.

Fungerte under Katrina

Petroleum Extension Service (PETEX), som er en del av University of Texas i Austin, driver med opplæring og trening for personell i olje- og gassbransjen.

Ifølge PETEX-leder Greg McCormack ble fremgangsmåten brukt med hell da orkanen Katrina herjet i området i 2005.

- Men det var i langt grunnere farvann. Ved 1500 meters dyp er det bekmørkt. Det er ingen dykkere. Og det er mange ulike strømninger, sier han.

Operasjonslederen Doug Suttles understreket at det aldri før er gjennomført en lignende operasjon, og at problemer neppe er til å unngå før lekkasjen er stanset.

— Jeg regner med at det blir startproblemer. Men alle vil at dette skal funke, sier han.

Oljen har nådd kysten

Omtrent samtidig med at operasjonen ble startet, ble det meldt at den første oljen har nådd kysten av Louisiana. Connie Terrell i kystvakten bekreftet at olje var observert på Freemason-øya i Chandeleur-kjeden utenfor Mississippi-deltaet.

- Dette er den første bekreftelsen vi får på at olje har nådd kysten. Vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at det ikke blir store skader, sa BP-talsmann John Curry.

BP greide onsdag å stanse den minste av de tre lekkasjene på havbunnen ved å manøvrere en ventil på plass med en undervannsrobot.

Siden lekkasjen var liten, gjorde det lite for å redusere utslippet, men det gjorde det mulig for BP å konsentrere seg om de to større lekkasjene.

Næringsgrunnlag i fare

Langs hele kysten av Mexicogolfen følger befolkningen spent med.

Frykten stiger for at livet i havet allerede er påvirket av oljen. I området er det viktige yngleplasser for fisk, reker og krabber, og sumplandskapet er stoppested for store mengder sjeldne fugl som migrerer mellom sør og nord.

Hvis beregningene er korrekte, er det allerede lekket ut 12 millioner liter olje i havet.

Lekkasjen i Mexicogolfen utgjør den verste miljøkatastrofen i USA siden oljetankeren Exxon Valdes forliste utenfor Alaska i 1989.

Mannskapet på båten Joe Griffith laster opp trakten. FOTO: REUTERS/KYSTVAKTEN I USA
GRAFIKK: BP
Luftfoto som viser hvordan oljelekkasjen fra Deepwater Horizon har spredt seg over store områder. FOTO: REUTERS