Trump øker spenningen mellom nord og sør i NATO. Norge er bekymret.

NATO-landene i sør er trette av at alliansen er for opptatt av trusselen fra Russland. Med USAs støtte vil de ha sterkere innsats mot terror og hjelp med flyktningstrømmen.

Desperate flyktninger skaper store sikkerhetsproblemer i Sør-Europa, men hva kan NATO gjøre med det?
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask

Flyktningkrisen kan bli den saken som sammen med forholdet til Russland slår en kile mellom NATO-landene. USAs president Donald Trump kan bidra til å øke disse motsetningene.

Denne uken skal USAs nye regjering for første gang møte sine allierte i NATO.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen slo fast i sin årstale nylig at EU og NATO ikke har innfridd alles forventninger i møtet med flyktningkrisen.

– I nord har vi en klar formening om at NATO er en militærallianse som har som oppgave å forsvare statssikkerheten. Men det er land i NATO som er truet av flyktningsituasjonen, og som leter etter adekvate virkemidler til å håndtere dette, sa han i en kommentar til NTB.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Ifølge Bruun-Hanssen ønsker disse landene at EU og NATO endrer noe av sitt konsept, men hans klare råd er å la strategiene forbli som de er.

Aftenposten har bedt forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kommentere forsvarssjefens bekymring.

Vi lever i en urolig tid med ulike typer trusler fra ulike kanter. Det er viktig for Norge at NATO er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer, hvor enn de måtte komme fra, og at alle allierte er trygge på at Alliansen tar deres sikkerhetsutfordringer på alvor, skriver hun i en e-post.

Trump og Putin

USAs president Donald Trumps mer positive holdning til Russlands president Vladimir Putin faller i god jord hos en rekke av landene på sørflanken. Hans understreking av viktigheten av økt innsats mot IS likeså og i tillegg økt vekt på å løse flyktningkrisen.

I store og viktige NATO-land som Hellas, Italia og Frankrike er det regjeringer som er mer Putin-vennlige, eller så er det valg der mer Putin-vennligere politikere fosser frem. I tillegg vil de ha mer hjelp for å løse flyktningkrisen.

NATO-soldater øver i Østersjøen.

Lite NATO-land kan gjøre?

Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Karsten Friis, minner om at det ikke er noe nytt at det er spenninger mellom nord og sør i NATO.

– Problemet er at NATO har lite å stille opp med overfor problemer som flyktningstrøm og terror. NATO er en konvensjonell forsvarsallianse. Derfor passer trusselen fra Russland inn i bildet. Det lille NATO kan tilby er patruljering for å møte flyktningstrømmen og for eksempel trening av sikkerhetsstyrker, slik en vurderer å gjøre i Libya, sier han.

– Kan Trump endre på dette?

– Det er det store usikkerhetsmomentet her, vi vet ikke det ennå. I fjor firedoblet USA sin forsvarsinnsats i Europa. Hva Trump ønsker, er uklart, og det gjør de fleste mer nervøse, sier Friis.

Men under overflaten i verdens sterkeste militære allianse bobler det.

Opprør fra sør

Landene i sør møttes 28. januar til et uformelt toppmøte i Lisboa for blant annet å drøfte utfordringene i kjølvannet av valget av Donald Trump og Brexit. Med britenes exit fra EU forsvinner Europas sterkeste militærmakt fra et fremtidig sterkere forsvarssamarbeid i EU.

Det uformelle toppmøtet fant sted mellom Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Kypros, Malta og Portugal. Det er andre gang at disse landene samler seg, og det ansees som en tydelig reaksjon mot at samarbeidet mellom landene i nord og øst er ganske sterkt i NATO. De ser med bekymring på at NATO ruster opp med styrker i Polen og Baltikum, mens problemer i sør, som flyktningstrømmen, ikke prioriteres.

Internt i NATO er det en bekymring for at NATO ikke skal oppfattes som relevant i den nye amerikanske administrasjonens øyne. Trump har etter at han tiltrådte, kalt NATO gammeldags og understreket at alliansens europeiske medlemmer må nå målet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar. I dag er det bare fire land, Storbritannia, Hellas, Polen og Estland som oppfylte målet. Men 22 av 28 land økte forsvarsbudsjettene i fjor, en trend som en regner med fortsetter.

James Mattis kommer denne uken på NATOs forsvarsministermøte.

Kan bli klarere denne uken?

Onsdag denne uken skal NATOs forsvarsministre møtes i Brussel. Det blir første gang James Mattis møter sine europeiske kolleger. Både Mattis og USAs visepresident Mike Pence vil deretter møte en rekke europeiske politikere på den årlige store sikkerhetskonferansen i München. Dit kommer også USAs utenriksminister Rex Tillerson som først skal delta på G20-møte i Bonn.

Disse arrangementene kan komme til å gi mer konkrete signaler om hva USA vil og hvilken vei NATO går. I tillegg skal det holdes et NATO-toppmøte i slutten av mai der Donald Trump har sagt at han kommer.