Bush: - Jeg tror jeg vinner

President Bush ville ikke svare på om det blir større risiko for nye terrorangrep mot USA dersom Kerry vinner valget 2. november. - Jeg tror ikke det skjer. Jeg tror jeg vinner, svarte Bush.

Nattens debatt på University of Miami i Florida var den første av tre TV-sendte debatter mellom presidentkandidatene George W. Bush og John Kerry. Kerry og Bush ble møtt med applaus da de entret podiet 03.03.

Brøt forbud

Det første spørsmålet gikk til Kerry, som ble spurt om USA blir sikrere med ham som president enn med Bush som president. — Jeg kan gjøre USA sikrere enn Bush har gjort oss. Jeg vet jeg kan gjøre en bedre jobb i Irak, svarte Kerry. TV-selskapene hadde på forhånd blitt pålagt av Bush og Kerry at bare kandidaten som besvarte spørsmål skulle filmes, men dette ble raskt brutt. CNN viste bilder av både Bush og Kerry mens den andre svarte.

Innrømmet feil

President Bush fikk spørsmål om han tror at det vil bli større risiko for nye terrorangrep dersom Kerry vinner valget 2. november. - Jeg tror ikke det skjer. Jeg tror jeg vinner, svarte Bush.

Bush trakk flere ganger frem Kerrys uttalelser om Irak-krigen, som Bush mener beviser at Kerry er en "flip-flopper". - Jeg gjorde en feil da jeg snakket om krigen, men president Bush gjorde en feil da han invaderte Irak. Det er verre, svarte Kerry.

- Lettere for bin Laden

Kerry kritiserte Bush for Irak-krigen ved å si at invasjonen av Irak gjør det lettere for Osama bin Laden å rekruttere terrorister. - Skal Osama bin Laden bestemme hvordan vi forsvarer oss? Det er amerikanernes valg, svarte Bush - som gang på gang i løpet av debatten kritiserte Kerry for å ha uttalt at krigen i Irak er "feil krig på feil sted til feil tidspunkt". Bush fikk spørsmål om han mener Kerry har karaktertrekk som gjør ham uegnet som president.

Etter å ha skrytt av Kerrys militære tjeneste, hans 20 år i Senatet og hans egenskaper som far, sa Bush at han er bekymret over at Kerry hele tiden skifter mening om Irak. - Du kan ikke lede hvis du sender forskjellige signaler hele tiden, sa Bush. I sitt avslutningsinnlegg sa Kerry at "USAs beste år er foran oss". - Fremtiden tilhører friheten, ikke frykten, sa Kerry. Du kan lese utskrift fra debatten her.

<b>Kjør debatt!</b> Senator John Kerry og president George W. Bush håndhilser før TV-debatten startet på University of Miami.
<b>Hvem vinner?</b> Bush og Kerry fikk ikke lov til å henvende seg direkte til hverandre under debatten, men fikk lov til å stille retoriske spørsmål.