Verden

Solberg planlegger større klima-kutt

Norge har lovet å kutte CO2-utslippene med 40 prosent innen 2030. Nå forbereder Norge enda større kutt andre steder i verden.

olesklodeerna.jpg
 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen

Paris.

Erna Solberg lover verden:

 • Norges klima-ambisjoner skal styrkes hvert femte år.
 • Større pengesummer skal brukes på klimatiltak rundt i verden — uten at det kan regnes inn i Norges nasjonale klimaregnskap.
 • Norge vil i årene fremover dermed bidra til større klimakutt enn de 40 prosentene vi kommer til å love i Paris-avtalen.

Til 150 stats- og regjeringssjefer er statsminister Erna Solberg i dag krystallklar på at Norge ønsker seg en ambisiøs avtale i Paris:

-Vi er kommet hit for å bli enige om en sterk avtale. En avtale som sikrer at vi blir mer ambisiøse etter hvert, sa hun.

Erna Solberg ble møtt av president François Hollande da hun kom til klimatoppmøtet mandag morgen. Senere lovet hun ham at Norge skal sørge for større CO2-kutt enn det som ligger i 40-prosent-løftet som er meldt inn til forhandlingene.

Men Solberg nøyde seg ikke med det:

-Vi må trappe opp vår nasjonale innsats hvert femte år, sa den norske statsministeren.

Hun understreket at klimaavtalen, som skal undertegnes i Paris om to uker, må sikre at ingen land kan gå tilbake på avgitte løfter, men at alle må styrke sine forpliktelser hvert femte år.

Hun sa ikke noe om at det ikke skulle gjelde Norge. Så dette må jo bety at statsministeren har lovet styrket klimapolitikk hvert femte år fremover.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og statsminister Erna Solberg orienterer norsk presse før statsministeren holder Norges hovedinnlegg.

”Må bidra der vi kan”

Og Erna Solberg bruker klimatoppmøtet og sin tale til å love mer norske penger til internasjonal klimakamp.

Utslippsreduksjonene disse pengene vil føre til kan ikke føres opp i Norges nasjonale klimaregnskap de nærmeste årene. De blir et pluss – og en forberedelse på at Norge skal bli klimanøytrale.

-Alle land må bidra der de har mulighet hvis vi skal ha mulighet til å begrense klimaendringene, sa Solberg i går.

President Barack Obama tas imot at president François Hollande. Obama sa neppe til Hollande at hans forhandlere vil kreve at alt om i-landenes historiske ansvar for klimakrisen må ut av avtale. Det vil skape mye trøbbel for Hollande og hans ambisjoner.

Mer til regnskog og fattige land

Noen eksempler:

 • Regnskogsatsingen skal forlenges på samme nivå som nå til 2020 – altså at Norge betaler tropiske regnskogland som oppnådd redusert avskoging.
 • Ny skogavtale inngås nå med Colombia. Norge inngår spesiell avtale med en rekke land for å styrke skogvern og myrvern – for å redusere at naturens CO2-lager reduseres.
 • Norge vil – på visse betingelser – doble bidraget til det grønne klimafondet innen 2020. (Norge har til nå lovet 800 millioner kroner frem til 2019).
 • Norge vil sammen med blant annet Tyskland og Storbritannia bidra med 26 millioner dollar til et Verdensbank-prosjekt som skal selge ”klimakvoter” til fattige land.
 • Solberg vil doble pengebruk til fornybar energi over statsbudsjettet. Det lover hun i et eget møte med blant annet Barack Obama og Bill Gates mandag ettermiddag.

Ønsker avtale med EU

Ingen av CO2-reduksjonene som kommer av disse tiltakene (bortsett fra pengene til fornybar energi) kan regnes med i de 40 prosentene Norge har forpliktet seg til å kutte de neste 15 årene.

(Basisåret for 40-prosentkuttet er 1990. Fordi Norge har større utslipp nå enn vi hadde i 1990, må vi også redusere mer).

Forhandlerne til disse to herrene, presidentene Barack Obama og Xi Jinping. har nøkkelroller i Paris-forhandlingene. Dersom de blir enige kan utkastet til en avtale være plass allerede innen kommende helg. Hvis ikke (som er det mest sannsynlige) vil en avtale ikke være klar før på overtid helgen etterpå.

Norge har nemlig bedt EU om et klimasamarbeid for å oppfylle våre forpliktelser sammen. Dersom det blir en avtale mellom Norge og EU vil det bety at de norske 40 prosentene må tas innenfor Norges og EUs grenser. Det vil ikke være mulig å fylle på med kvotekjøp og klimatiltak i andre verdensdeler – slik vi har gjort de siste årene under Kyoto-avtalen.

-Skal vi klare å bli klimanøytrale er vi nødt til å jobbe også utenfor Europa, sa statsministeren i Paris.

Klimanøytalt Norge

Men hun må også forberede seg på at Norge skal bli klimanøytralt – det betyr at tiltak ute og hjemme tilsammen skal ha større reduksjons-effekt enn alle våre klimagassutslipp på norsk jord.

I Stortingets klimaforlik heter det:

"Som en del av en global og ambisiøs avtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030".

Så Solberg og Norge forbereder seg altså på store utslippskutt andre steder i verden – i tillegg til jobben som skal gjøre i Norge og i Europa sammen med EU.

Erna Solberg har stor tro på at Paris-forhandlingene vil ende i en global klimaavtale.

-Hvis vi skal klare å begrense oppvarmingen til 2 grader må Paris bli et vendepunkt, sa statsministeren før hun skulle inn og holde Norges hovedinnlegg i rekken av 150 andre stats— og regjeringssjefer.

Les mer om

 1. Olesklode