Boris Johnson uttalte at brexit er beste måte å ære drept parlamentsmedlem på. Da ble enkemannen kvalm.

Umiddelbart etter statsministerens uttalelser tvitret enkemannen at han blir kvalm av at Jo Fox’ navn brukes på denne måten.

Statsminister Boris Johnsons ord blir ikke godt mottatt.
  • Åshild Breian

Skammelig og ufint. Grovt og farlig. Det var reaksjonene på Storbritannias statsminister Boris Johnsons uttalelse om at den beste måten å hedre minnet til parlamentsmedlemmenes avdøde kollega Jo Cox på, er å få gjennomført brexit.

Den tidligere Labour-parlamentarikeren Jo Cox (41) ønsket at Storbritannia skulle bli værende i EU og ble drept av en høyreekstremist mens hun drev valgkamp i sin egen valgkrets. Drapet skjedde bare en uke før folkeavstemningen i 2016. Hun fikk ikke engang et år i parlamentet før hun ble et offer for trusler.

Boris Johnsons uttalelse kom onsdag da statsministeren gikk offensivt ut i Underhuset. Det skjedde dagen etter at suspensjonen av Parlamentet ble kjent ulovlig av Høyesterett.

Mange britiske politikere har lenge hevdet at de mottar gjentatte trusler. Noen av dem legger ut meldinger på Twitter og forteller at de lever i frykt for sine liv.

Det var tilsynelatende ingen angrende mann som sto på talerstolen. I stedet anklaget Johnson parlamentsmedlemmene for gjentatte ganger å ha inntatt holdninger som bare utsetter gjennomføringen av folkeavstemningen.

Mange la ned blomster ved bildet av parlamentsmedlemmet Jo Cox da hun ble drept i 2016.

Daglige trusler

Boris Johnsons språkbruk i brexit-debatten er grov og farlig, mener Julian King, Storbritannias representant i EU-kommisjonen.

I et innlegg på Twitter refser King den britiske statsministeren og måten han har kommentert dødstrusler mot enkelte parlamentarikere, skriver NTB.

– Hvis du tror at ekstrem språkbruk ikke nører opp under vold i Europa, også i Storbritannia, da følger du ikke med, skriver King, som er EUs sikkerhetskommissær frem til den nye EU-kommisjonen tar over 1. november.

Johnson har gjentatte ganger brukt ordet «surrender» (kapitulere) når han omtaler loven som skal tvinge ham til å be om en ny brexit-utsettelse i tilfelle han ikke greier å få plass en ny avtale med EU innen fristen 31. oktober.

Les også

Boris Johnson gikk i strupen på opposisjonen: – Sannheten er at mange her lever i en fantasiverden

Ektemannen Brendan Cox holdt en minnetale over sin avdøde kone, Jo Cox i juni 2016. Det er opprettet et minnefond i hennes navn.

Bør moderere seg

Paula Sheriff, Labour-politiker i Underhuset, kommenterte statsministerens opptreden på denne måten, ifølge Sky News:

– Vi bør ikke ty til krenkende, advarende eller tendensiøst språk i forbindelse med et vedtak vi ikke liker.

Hun viste til Jo Cox og minnet om at mange politikere utsettes for misbruk og mottar dødstrusler daglig. Også The Guardian omtaler hendelsen.

– Og la meg fortelle statsministeren at de som kommer med trusler, ofte gjentar disse ordene: overgivelse, svik, forræder.

Hun mener det er på høy tid å moderere språkbruken, og at statsministeren da må gå foran.

Johnsons søster slutter seg til rekken av kritikere

Torsdag kritiserte også Rachel Johnson, søsteren til den britiske statsministeren, hans språkbruk i onsdagens debatt.

Johnson sier til Sky News at hun synes det er forkastelig og meningsløst når broren bruker ordet «kapitulasjon» når han snakker om brexitmotstandere. Boris Johnsons søster er blant dem som ikke ønsker å forlate EU.

– Jeg synes det fremsto som spesielt usmakelig overfor dem som sørger over en mor, en venn og et parlamentsmedlem å si at den beste måten å hedre henne er å gjennomføre det hun kjempet mot, sa Rachel Johnson til TV-kanalen.

Les også

Han villedet dronningen. Nå kan også jobben og brexit ryke. Her er listen over Boris Johnsons nederlag.

Folk møtte frem med plakater av Jo Cox Trafalgar Square etter drapet på politikeren.

Rasende tilsvar

Boris Johnson lot seg ikke vippe av pinnen. I stedet reagerte han med å bli rasende: – Jeg har aldri hørt på maken til vås i hele mitt liv, sa han.

Tracey Brabin, som rykket inn på plassen etter Jo Cox i parlamentet, utfordret statsministeren på valget av ord som ydmykende-, overlevelse- eller kapitulerende handling. Ordene brukes i debatter om den pågående brexit-kampen.

– Ved å bruke uttrykk som dette insinuerer statsministeren at vi er forrædere fordi vi ikke er enig med ham.

Hun mener at ingenting kunne være lenger unna sannheten, mens hun viste til at Jo Cox i dagene før EU-folkeavstemningen tok til orde for at statsministeren skulle «moderere språket slik at vi alle kan føle oss trygge i politikerjobbene våre».

Det var da fant Boris Johnson det for godt å svare at han mener den beste måten å hedre Jo Cox – og særlig den beste måten å bringe landet sammen på – vil være å få gjennomført brexit.

Svarte på Twitter

Jo Cox’ ektemann svarte statsministeren på Twitter og uttalte at han ble kvalm over at navnet hennes ble brukt på denne måten.

– Den beste måten å hedre Jo på er at vi alle (uansett meninger) står opp for det vi tror på, entusiastisk og besluttsomt, skriver enkemannen Brendan Cox.

Men han legger til at man aldri skal rakke ned på noen fra den andre siden og alltid holde fast ved det man har til felles.

Så legger han til at dette handler om den rollen vi alle spiller. Akkurat som ord som å overgi seg og svik skaper motpoler, så gjør også ord som «kupp» eller «fascistisk» det.

– La oss alle ta ansvar for å slå ned på dette, skriver enkemannen.

Gjentok budskapet

Statsminister Boris Johnson lot seg ikke rokke. Han svarte ved å gjenta sitt syn og la til at den manglende gjennomføringen av resultatet av folkeavstemningen har forverret allerede oppildnede følelser. Han gjentok at den beste måten å møte det på er å få det gjennomført.

Tory-politiker Jeremy Lefroy kommenterte også statsministerens ordvalg.

– Med talefrihet, som vi begge er enige om, følger også ansvarlighet, sa Lefroy, mens han la til at ansvarlighet noen ganger betyr å ikke bruke de ordene man kanskje har lyst til å bruke.