Flere koalaer funnet døde. Nå får menneskene skylden.

Tusenvis av koalaer er blitt drept av skogbrannene i Australia. Nylig ble flere dyr også funnet døde i et område med mange hugde trær.

En skadet koala blir reddet. Arten er blitt ført opp som «sårbar» etter at tusenvis av koalaer er blitt drept av skogbrannene som herjer i Australia.

Koalaen er blitt ført opp som «sårbar» av Australias miljødepartement etter de store skogbrannene de siste månedene.

Selv om kjøligere forhold og regn har gitt litt pusterom, er det fortsatt mer enn 50 branner i delstatene New South Wales og Victoria, skriver BBC.

I Victoria er det katastrofetilstand i områdene som ble rammet verst fra 2. til 11. januar. Det er også i denne delstaten at koalaen lever i tropiske skoger. Den trives i det halvtørre samfunnet med busker og løvtrær.

Likevel blir skogen hvor koalaen bor, hugget bort. Det truer koalaens habitat, som er leveområdet til arten.

– Australia har et naturvernproblem. Deler av den australske offentligheten har en sterk antiintellektuell holdning som blant annet går ut over naturvern. De har liten tradisjon for bevaring, mener Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum.

Mye av koalaens habitat er allerede tapt i Australia på grunn av skogbrann. Dette gjør arten mer utsatt for tørke, klimaendringer og sykdommer. Her sitter en koala omringet av brente trær etter skogbrann på Kangaroo Island, Australia.

Rammer spesielt koalaene

Mye av koalaens naturlige habitat er allerede tapt i Australia. Dette gjør arten mer utsatt for tørke, klimaendringer og sykdommer. Også byutvidelser truer koalaer, ifølge Australias miljødepartement.

Myndighetene laget planer for å forbedre det biologiske mangfoldet. Flere tiltak skulle settes i verk i 2014. Det innebar blant annet artsovervåking og større bevissthet for å unngå at dyrenes habitat ble borte.

Koalaen er helt avhengig av løvtrær og busker for å overleve. Likevel ble deler av koalaens leveområde ødelagt i desember.

Mange koalaer ble funnet livløse eller såret ved en tømmerplantasje i Victoria. Flere døde av sult, og andre ble drept av bulldosere. Hendelsen skal etterforskes videre, skriver BBC.

En entreprenør skal ifølge skogbruksforeningen AFPA ha hugd skog i området Victoria. Dette var i samsvar med gjeldende lover og regler. Imidlertid var det svært mange koalaer i disse trærne, ifølge NTB.

– Det er foreløpig uklart hvem som hugde trærne med koalaene som tilsynelatende fortsatt var i dem, men det er helt sikkert at dette ikke var en plantasje eller et skogbruksfirma, sier administrerende direktør Ross Hampton i skogbruksforeningen, skriver NTB.

Problemet i Australia er at skogområdene er under et stort press. Dette rammer spesifikt koalaene, mener Bøckman.

– Det er tap av habitat som har plaget dyrelivet i Australia hele tiden. Koalaer trenger to ting, og det er å spise, og ha trær å klatre rundt i, sier han.

«Massakre»

Folk deler sin frustrasjon på Twitter og sprer hashtagen #Koalakillers.

Organisasjonen Friends of the Earth kaller hendelsen en «massakre». Ifølge dem er flere hundre koalaer døde eller skadet, skriver NTB.

What is wrong with us Keeping a corrupt government in office, allowing koala's to be mowed down, laws being broke ... https://t.co/NAjvJfybAm

Får kritikk

Statsminister Scott Morrison høster kritikk for sin klimapolitikk og for håndteringen av brannene i Australia, ifølge The Guardian.

– Kanskje skogbrannene blir en vekker for Morrison. Samtidig er Australia én av verdens største kulleksportør og står derfor overfor mange utfordringer, sier Bøckman.

En skadet ung koala er blitt reddet og er i godt behold i Victoria, Australia. Organisasjonen Friends of the Earth kaller hendelsen en «massakre».

Fremdeles håp

De som står bak koaladødsfallene, kan vente seg store bøter.

Samtidig ble rundt 80 koalaer reddet og tatt vare på. Heldigvis er det håp for koalaen, mener Bøckman.

– Mennesker har vist at hvis vi går inn for det, så klarer vi også å redde koalaen, sier Bøckman.