Starter jobben med rydde Ukraina for eksplosiver. – Ett av de mest krevende oppdragene vi har hatt

Norsk Folkehjelp skal hjelpe til med å rydde Ukraina for udetonerte miner og eksplosiver. Det kan bli den største ryddejobben de noen gang har påtatt seg.

– Det som venter oss, vil nok være hele spekteret av det vi har kompetanse på, sier Per Håkon Breivik. Han leder avdelingen for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp.

Det er anslått at tusenvis av eksplosiver ligger igjen etter krigshandlingene i Ukraina. Ukrainske myndigheter har så langt takket ja til materiell til å uskadeliggjøre disse, men sagt nei til utenlandsk mannskap.

Nå mener Ukraina at det er mulig – om enn ikke helt trygt – for utenlandske organisasjoner å delta i dette arbeidet på bakken. Norsk Folkehjelp blir sentral i dette arbeidet, sammen med blant andre to britiske hjelpeorganisasjoner.

– Dette blir ett av de mest krevende programmene vi har satt i gang, fordi det fortsatt pågår krigshandlinger i landet, forteller Per Håkon Breivik.

Han leder avdelingen for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp. Gjennom flere år tiår har han deltatt i ryddeprogram i Bosnia, Kosovo, Midtøsten og Afrika.

Det er funnet store mengder udetonert russisk ammunisjon i krigen mellom Russland og Ukraina. Her deaktiverer ukrainske soldater russiske missiler funnet etter at et russisk helikopter styrtet.

Enormt omfang av udetonerte eksplosiver

Ukraina har under krigen med Russland kontinuerlig prøvd å uskadeliggjøre udetonerte eksplosiver. Ifølge Brevik er omfanget av udetonerte eksplosiver så stort at ukrainerne er avhengig av ekstern hjelp.

– Det er enorme mengder av landminer og andre udetonerte eksplosiver i landet. I tillegg til miner, er det både missiler, klasevåpen og granater.

Det statlige direktoratet for beredskap i Ukraina (SESU) skal allerede ha uskadeliggjort flere titusener av dem. Men SESU har ifølge Norsk Folkehjelp erkjent at ressursene ikke strekker til.

– SESU er derfor takknemlig for Norsk Folkehjelps vilje til å hjelpe til med å løse disse oppgavene, heter det i en melding som Norsk Folkehjelp har fått fra Ukraina.

Vil bygge opp staben til flere hundre

Det planlagte programmet kommer til å starte opp med rundt ti personer fra Norge. En av hovedoppgavene i den første fasen blir å lære opp lokalt ansatte. Normalt vil de utgjøre 95 prosent av staben når den er fullt oppe og går.

– Det er vanskelig å si nå hvor mange det kan bli. Det er avhengig av finansieringen, men vi planlegger for at flere hundre vil bli involvert. Det blir ett av våre største programmer, sier Brevik.

Norsk Folkehjelp kommer til å bidra med alle de «verktøy» de har tilgjengelig for slikt arbeid. Det gjelder kjøretøyer og utstyr, samt hunder spesialtrent for slike oppdrag.

– Det som venter oss, vil nok være hele spekteret av det vi har kompetanse på, sier Breivik.

Minehunder fra Norsk Folkehjelp sin minehundskole i Sarajevo skal sendes til Ukraina. Hundene går igjennom flere års trening før de går ut i tjeneste.

Utfordring å lete i urbane strøk

Ukraina vil imidlertid by på noen spesielle utfordringer for mine- og eksplosivrydderne. En av dem er at en stor del av kampene har pågått i byer.

– Det er mer komplisert å drive dette arbeidet i urbane strøk. Det er en høyere andel an udetonerte eksplosiver i disse områdene. Samtidig må vi fjerne bygningsmasse for å finne dem.

En annen utfordring og risiko for mannskapene, er at krigen fortsatt pågår. Selv om krigen i stor grad har flyttet seg øst- og sørover, har russerne utført missilangrep mot Kyiv, senest da FNs generalsekretær António Guterres besøkte byen nylig.

– Både vi og FN anser det som trygt å starte dette arbeidet nå i områder rundt Kyiv, men vi må ha planer for hva vi gjør dersom krigen eskalerer, sier Breivik.

Avventer oppstarten til 10. mai

Det er nå planlagt et møte mellom SESU, FN-organisasjonen UNDP, Norsk Folkehjelp og de andre humanitære organisasjonene.

Her vil arbeidet bli koordinert mellom de ulike organisasjonene. Det innebærer blant annet å fordele ulike områder for rydding.

Oppstarten finner sted i Kyiv 10. mai.

– Datoen er ikke tilfeldig valgt av oss. Det knytter seg usikkerhet rundt hva som vil skje i Ukraina frem til 9. mai. Vi avventer derfor til dagen etter, forteller Breivik.

Russerne feirer hvert år seieren over Nazi-Tyskland på denne datoen. Etterretningskilder har opplyst at Putin vil erklære en eller annen form for seier på denne dagen.

Er en jobb som vil ta flere år

Etter møtet i Kyiv, skal Norsk Folkehjelp ha ytterligere møter med utenriksdepartementene i både Norge, Sveits, Tyskland og USA for å sikre finansieringen.

Norske myndigheter har allerede bevilget 10 millioner kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i Ukraina. Men dette er penger som er øremerket utstyr, som vil bli sendt til Ukraina allerede til uken.

– Vi trenger mye mer penger til jobben med å uskadeliggjøre eksplosivene. Det er en jobb som kommer til å pågå i mange år fremover, understreker Breivik.