Mot historisk gjennombrudd i Glasgow

På klimatoppmøtet i Glasgow har Norge bidratt til et nytt utkast til regler for handel med klimakvoter.

Norge er representert ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), som har en ledende rolle i forhandlingene om kvotehandelen.

– Vi har nå en ny og komplett tekst, sier Barth Eide torsdag til NRK.

Han forteller at det er lansert en idé fra flere land som tidligere har vært ganske uenige. Den går ut på å lage to kategorier klimakvoter:

* En primærkategori der autoriserte kvoter kan kjøpes og selges og teller mot landenes klimamål.

* En sekundærkategori der kravene til autorisering er løsere, men der kvotene heller ikke kan brukes til å nå nasjonale klimamål.

Internasjonal handel med kvoter for utslipp av klimagasser omtales i artikkel 6 i Parisavtalen fra 2015. Forhandlingene i Glasgow dreier seg om reglene for hvordan kvotehandelen i praksis skal foregå.

denne kommentaren fra Kjetil Alstadheim kan du lese mer om hvorfor det nye systemet for kvotehandel er så viktig.