Verden

Seks grunner til at Øst-Europa nekter å ta i mot flyktningene

Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Romania ble overkjørt da EUs justisministere tirsdag vedtok å fordele 120.000 flyktninger.

EU-landene krangler om å fordele 120 000 flyktninger. Men ifølge FN kommer det så mange i løpet av bare seks dager. Mange flere leter etter et hjem. MARKO DJURICA

 • Ingeborg Moe
  Journalist

Samtidig som tusenvis av flyktninger sto fast i Kroatia på vei nordover, ble en flyktningdugnad på 120.000 tvunget igjennom i Brussel.

Vanligvis blir så følsomme saker vedtatt gjennom enstemmighet. Men etter uker og måneder med åpen krangel om hvordan EU skal håndtere flyktningekrisen, vedtok EUs justisministere planen — mot Ungarns, Tsjekkias, Slovakias og Romanias stemmer. Finland avsto.

Slovakia varsler nå at de vil gå rettens vei, det vil si til EU-domstolen i Luxembourg, for å utfordre avgjørelsen. Landet er blitt bedt om å ta imot 802 asylsøkere, men nekter å rette seg etter EU-vedtaket, melder NTB.

Migranter venter på å bli registrert i byen Opatovac i Kroatia. Det har blitt en ny rute inn i Schengen. MARKO DJURICA

Les hvordan krisen setter naboskap på prøve:

Les også

Ukvemsordene hagler mellom naboland om migrantkrisen

Aftenposten har snakket med en rekke forskere og analytikere om hvorfor uviljen til å ta i mot flyktninger har vært så stor i de øst-og sentraleuropeiske EU-landene.

1 Få innvandrere

De tidligere østblokklandene er etnisk svært homogene land, påpeker øst-europaekspert Kai-Olaf Lang ved det tyske utenrikspolitiske instituttet, SWP. Polen, for eksempel, var et multikulturelt samfunn før Annen verdenskrig, der rundt en tredel hadde annen etnisk bakgrunn. Nå er 97 prosent etniske polske, ifølge CIA world factbook.

— Og de minoritetene som finnes, som romfolk og russere, er ikke godt integrert. Mange ser på minoriteter som et problem, sier Lang.

Han peker på den historiske arven fra kommunisttiden, da dette var lukkede samfunn, som folk emigrerte fra og ikke innvandret til.

Ifølge Lang er mentaliteten i de øst-og sentraleuropeiske landene på mange måter mer tradisjonelle enn de vestlige. Han peker på konflikten under Irak-krigen da daværende amerikansk forsvarsminister Donald Rumsfeld kalte de østeuropeiske landene det nye Europa, og vest-Europa for det gamle Europa.

— Men når det gjelder verdier, er de det gamle Europa, sier Lang.

Både Ungarns og Slovakias statsministere har sagt at de kun vil ha kristne flyktninger.

Les hvordan syriske flyktninger kjemper for å komme seg vekk fra Ungarn.

Les også

Frustrerte flyktninger til Aftenposten: - Vi hater Ungarn. Vi vil bare vekk.

2 Frykt for det ukjente

— Folk er ikke er vant til å leve med utlendinger, og det eneste bildet de har flyktninger er fra media. De leser om islamsk fundamentalisme og terrorisme, men har ingen egne erfaringer med å leve side om side med muslimer, påpeker Bulscu Hunyadi ved tenketanken Political Capital i Budapest.

Se hvor skjevt asylsøkerne er fordelt:

Les også

Grafene som forklarer hvorfor Europas ledere krangler så busta fyker

— Og politikerne utnytter stemningen i folket, sier Hunyadi.

3 Føler seg som offer

I årtier har mange som levde bak Jernteppet følt seg som offer, som de som trenger hjelp og solidaritet fra vest. Hundretusener har prøvd lykken i vest siden de ble EU-medlemmer. Nå ber Tyskland om solidaritet fra de øst-og sentraleuropeiske landene. Det setter forholdet mellom øst og vest på prøve.

— På skolen og gjennom media har vi lært at det er vi som har lidd. Dette blokkerer for forståelse av situasjonen til migrantene og gjør det enklere for politikere å spille på fremmedfrykt, sier førsteamanuensis i sosiologi Csabo Szalo ved Masaryk-universitetet i Brno.

Se bildene som beskriver flyktningekrisen:

Les også

Flyktningkrisen som endrer Europa

Seniorforsker Zuzana Kusa ved det slovakiske vitenskapsakademiet i Bratislava sier at det finnes krefter i Slovakia som prøver å vise mer solidaritet med flyktningene, men at dette blir sett på som irrasjonelt og for preget av følelser av de som styrer.

— Arbeidsledigheten er høy. Og mange føler at de fortsatt er veldig langt unna den levestandarden de hadde forventet da de ble EU-medlemmer. Det gjør dem misunnelig på flyktningene som nå møter så mye solidaritet, sier Kusa.

4 Mistro til politikere og institusjoner

Tilliten til politikere, til politi og til offentlige insitutsjoner er lav mange steder. Derfor vil de ikke at EU skal bestemme hvor mange flyktninger som skal komme inn. De frykter at et fordelingssystem vil bli permanent og automatisk i fremtiden, selv om asylkvotene som de østeuropeiske landene blir bedt om å ta, er små.

5 Fremmedfrykt

Retorikken i medier i for eksempel Ungarn har et nasjonalistisk preg og statsminister Viktor Orban har gjentatte ganger snakket om hvor truende han mener flyktningestrømmen er for Europa.

Ungarns statsminister Viktor Orban mener flyktningekrisen truer Europa og stenger grensene med piggtråd. BERNADETT SZABO

— Undersøkelser viser at fremmedfiendtlige holdninger er mer fremtredende i øst eller i vest. Men på den annen side har det ikke vært angrep på asylmottak, slik man har sett i Tyskland, sier Bulscu Hunyadi ved den ungarske tenketanken Political Capital.

6 Sier det ikke det virker

Et argument som blir brukt fra motstanderne av flyktningekvoter er at dette vil føre til at flere kommer. I tillegg mener de at kvoteordningen ikke vil fungere fordi asylsøkerne ikke vil bli i de østeuropeiske landene, uansett vil dra til Tyskland eller Sverige.

— Bare framtiden kan vise hvilken tabbe dette var, tordnet Tsjekkias president Milos Zeman etter vedtaket i Brussel tirsdag der kvoteordningene ble vedtatt mot Tsjekkias stemmer, melder NTB.

Ikke bare i øst

Forskerne understreker at det også er innvandringsfiendtlige partier og strømninger i vesteuropeiske land, og at det trolig vil bli mer debatt i vest også.

— VI snakker om splittelsen mellom øst og vest. Men man kan også spørre seg om hvem som egentlig står alene. Nå er det Øst- og Sentral-Europa, men er det i realiteten Tyskland og Sverige? spør forsker Kai-Olaf Lang.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Kommunismen falt, men frykten er tilbake. Én generasjon kan endre Øst-Europa på nytt.

 2. VERDEN

  160.000 migranter i Europa skulle fordeles på to år. Kun tre land klarte jobben.

 3. VERDEN

  Europa krangler om fordeling av flyktninger. Skal land kunne kjøpe seg ut av problemene?

 4. VERDEN

  Er det greit at ditt barn blir sammen med en muslim? Spørsmålet splitter Europa.

 5. VERDEN

  50 år siden sovjetiske stridsvogner rullet inn i Praha

 6. KRONIKK

  De største innvandrergruppene i Norge er derfra. De etniske spenningene der kan true stabiliteten i Europa