Japan oppfordrer unge til å drikke mer alkohol

Japansk ungdom er mer edruelige enn sine foreldre. Regjeringen bekymrer seg og ber i en stor kampanje om råd: Hvordan kan man få dem til å drikke mer alkohol?

Tomme seter på bar i Tokyo.

For ti år siden ble 3 prosent av Japans statsbudsjett finansiert gjennom avgifter på alkohol. I 2020 sank det til under 2 prosent. Slikt bekymrer enhver finansminister.

Først og fremst er det ungdommen som drikker mindre enn før. I tillegg til å true statens inntekter, er det åpenbart et problem for landets alkoholprodusenter og skjenkesteder.

I tillegg til den tradisjonelle risvinen sake, er Japan stor produsent av whisky.

Frykter varig nedgang

Pandemien og Japans strenge smittevernregler har gjort livet enda vanskeligere for den delen av næringslivet som henter inntektene sine fra alkohol.

Men forbruket sank allerede før pandemien. Det er særlig ungdommen som ikke drikker like mye som tidligere.

En talsmann for japanske skattemyndigheter sier til Japan Times at tiden med hjemmekontor endret noe i samværsformene. Tidligere har en tur på bar vært en viktig del av det kollegiale fellesskapet. Nå spør mange japanere seg om det er nødvendig å drikke sammen.

Derfor frykter både skattemyndighetene og næringen at nedgangen blir varig.

Sake er tradisjonell japansk risvin, gjerne med alkoholinnhold mellom 15 og 22 prosent.

Bidrar til underskudd

Går man helt tilbake til 1980, sto alkoholavgifter for 5 prosent av statens inntekter.

For et land med store underskudd på statsbudsjettet og en statsgjeld på mer enn dobbelt av brutto nasjonalprodukt, er et slikt inntektsbortfall alvor.

Rundt 1995 drakk gjennomsnittsborgeren 100 liter med alkoholholdig drikke i året. Nå har det sunket til 75 liter.

Det er særlig øldrikking som minker. Etter ett år med pandemi sank forbruket med en femtedel.

Regner man om til ren alkohol, drikker japanerne nå rundt 8 liter i året. Det er mer enn kinesernes 7,2 liter, skriver The Financial Times. Briter drinker 11,4 liter ren alkohol.

Den lovlig omsatte alkoholen i Norge tyder på at nordmenn drikker 7,2 liter ren alkohol i året, ifølge Folkehelseinstituttet.

I 2019 tjente den norske staten rundt 14 milliarder kroner på alkoholavgifter. Det tilsvarer rundt 1 prosent av statsbudsjettets utgifter.

Lenge leve sake

Japan har ikke oljeinntekter som kan dekke opp budsjettunderskuddet.

For å rette på den edruelige ungdommen, setter skatteetaten i landet i gang en kampanje rettet mot aldersgruppen 20 til 39 år.

Den heter «Sake Viva!», eller «Leve sake».

På nettsiden til kampanjen beskrives utfordringen med at «Det innenlandske markedet for alkoholholdige drikkevarer krymper på grunn av demografiske endringer som fallende fødselsrate og aldrende befolkning, og livsstilsendringer på grunn av virkningen av den nye koronavirusinfeksjonen.»

Unge voksne blir bedt om råd: Hvordan kan man få dem til å drikke mer alkohol?

De blir bedt om å komme med forslag til både nye produkter og markedsføringskampanjer.

Tradisjonelt er det først og fremst på barer og restauranter at man drikker i Japan. Etter pandemien ser myndighetene at man også må oppfordre til å drikke mer hjemme.

Derfor vil man også undersøke mulighetene som ligger i «metaverse» eller andre digitale plattformer der unge voksne møtes.

Advarer mot misbruk

Japans helsedepartement sier at det ikke samarbeider med skattemyndighetene om kampanjen.

Departementet legger til at det forventer en kampanje som ikke oppmuntrer til helseskadelig drikke.

På sosiale medier har kampanjen fått krass kritikk. Flere mener at regjeringen med denne kampanjen fremmer en usunn livsstil og heller bør rose unge som drikker lite alkohol.