Europeisk økonomi gjør mørke spådommer til skamme. Nå er det vekst i alle land.

BRUSSEL (Aftenposten): Europeisk økonomi går så det suser ved inngangen til 2018. Samtidig er kronen rekordsvak.

Eurosonen har vært en global vekstsinke, men i 2017 vokste økonomien raskere enn både i USA og Storbritannia, ifølge OECDs anslag. På bildet er Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Her er én god og én dårlig nyhet for nordmenn som skal på ferie i Europa.

Først den dårlige: Pengene dine er mindre verdt enn på lenge. I desember 2017 var kronen på sitt svakeste nivå mot euro noensinne.

Så den gode: Du kan glemme kronglete hoderegning med syv- og åttegangeren. For å regne om europrisen i norske kroner kan du bare gange med ti.

Forklaringen på at kronen er så svak mot euro er flerdelt, ifølge Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets. Blant annet har usikkerhet rundt norsk økonomi – og særlig fallet i boligmarkedet – skremt internasjonale investorer.

I tillegg går økonomien i EU bedre enn på lenge.

– Det er ikke mer enn noen få år siden flere mente at Europa var fordømt. Det ble hevdet at det var noe strukturelt galt med økonomien som forhindret vekst. Nå ser vi at analysen var feil. Veksten er god og ledigheten faller raskt. Europa falt ikke fra hverandre likevel, sier Andreassen.

Vekst over hele kontinentet

Det siste året har alle økonomiene i EU- og EFTA-området vokst med én prosent eller mer. Det er første gang siden 1. kvartal 2007 at samtlige av disse 31 økonomiene har en vekst som er så robust, viser tall fra Eurostat.

I Tyskland nådde optimismen i næringslivet de høyeste nivåene siden murens fall i løpet av høsten 2017. IFO, byrået som måler stemningen blant tyske bedrifter, har slitt med å komme opp med nye lovord i sine månedlige rapporter.

Tilbake i juli ble stemningen beskrevet som «euforisk», men siden har optimismen fortsatt å stige.

– Tysk næringsliv fester omtrent som om hver dag skulle være den siste, uttalte Carsten Brzeski, en sjeføkonom i banken ING, i november.

Han viser til at ustabiliteten i tysk politikk viser få tegn til å ødelegge optimismen i landet.

– Den gjeldende situasjonen i Tyskland er en utmerket illustrasjon på et fenomen som har preget hele eurosonen gjennom året. Økende tillit og sterk vekst går hånd i hånd med politisk usikkerhet og ustabilitet, sier Brzeski.

Også nabolandet Frankrike opplevde et betydelig oppsving i 2017.

Samlet sett er aktiviteten i industrien i eurosonen den høyeste siden målingene startet i 1997. Det viste den månedlige PMI-indeksen for desember, som ble offentliggjort på tirsdag.

Mangler arbeidskraft

Den sterke utviklingen har gjort at Den europeiske sentralbanken har måttet oppgradere sine anslag for veksten i eurosonen. Nå ligger 2017 an til å bli det beste året siden før finanskrisen med en vekst i bruttonasjonalproduktet på 2,4 prosent. Det er raskere enn både USA og Storbritannia, ifølge OECDs anslag.

Også arbeidsledigheten, som har vært den store hodepinen i eurosonen siden finanskrisen, synker jevnt og trutt nedover. På det meste, i 2013, lå den på over 12 prosent. Nå ligger den på 8,8 prosent.

Forskjellene mellom landene er imidlertid store. I Spania ligger den fortsatt over 15 prosent, mens den i Hellas er over 20 prosent. På samme tid er den tyske ledigheten på 3,6 prosent, det laveste nivået siden gjenforeningen mellom øst og vest.

– I Tyskland er en av de største utfordringene mangel på arbeidskraft. Det er rekordmange ledige stillinger, sier Andreassen.

Veksten i fransk økonomi er på vei opp, men fortsatt er ledigheten på 9,4 prosent.

Frykter boble i Romania

Også EU-landene lenger øst i Europa opplever gode tider. I enkelte land advares det mot galopperende prisvekst og finansielle bobler.

Aller raskest vekst er det i Romania der økonomien har ekspandert med 8,6 prosent på ett år.

– Romania er ikke Kina. Det er åpenbart at en slik vekst ikke er bærekraftig, uttalte Ionut Dumitru, lederen for Romania Fiscal Council, et ekspertråd som overvåker landets økonomi.

I Tsjekkia bidro en kraftig lønns- og boligprisvekst til at sentralbanken satte opp renten to ganger i løpet av 2017. Ledigheten i landet er på rekordlave 2,7 prosent.

Andreassen ser imidlertid ingen overhengende fare for at bobler på hjemmebane kan ramme europeisk økonomi de neste årene.

– I motsetning til i USA og i Storbritannia, der ledigheten er svært lav, har Europa fortsatt endel å gå på. Veksten ligger an til å bli god også fremover.

Valg og laber vekst i Italia

Andreassen mener flere faktorer har bidratt til at gjeninnhentingen etter finanskrisen har gått tregere i eurosonen enn i USA og Storbritannia.

– For det første hadde ikke USA noe Hellas. For det andre kom Europa senere i gang med å rydde opp i finanssektoren og med å stille krav til at bankene skulle bygge opp kapital. Det tok tid å få på plass en bankunion i eurosonen, men etter hvert har det skjedd mye på dette området. Man har tatt store skritt fremover, sier han.

Andreassen understreker at det fortsatt er utfordringer i europeisk økonomi og mener særlig at Italia peker seg ut negativt. I mars er det parlamentsvalg i landet, noe som kan gi ytterligere ustabilitet.

Likevel tror sjeføkonomen at euroen er trygg.

– Når vi diskuterer euroens feil og mangler er det lett å glemme at også det gamle systemet med lokale valutaer hadde betydelige utfordringer med ting som inflasjon og ustabilitet. Det er ikke mange som ønsker seg tilbake til lire, pesetas og franc, sier Andreassen.

74 prosent av innbyggerne i eurosonen er positive til euroen, ifølge de ferskeste tallene fra den halvårlige eurobarometer-undersøkelsen. Det er det høyeste nivået siden 2004.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).