Disse jobbene er forbudt for kvinner i Russland

Fisker, kaptein, togfører eller feier. Dette er noen av 456 jobber som kvinner ikke får ha i Russland.

-Mine kolleger, venner og familien støtter meg. Jeg er ikke den eneste som er rammet av dette, sier Svetlana Medvedeva (30) til Aftenposten. Hun har fått medhold fra FNs høykommissær for menneskerettigheter i at Putins jobbe-forbud for kvinner i farlige jobber er kjønnsdiskriminerende.
 • Per Anders Johansen

Hennes drøm er å seile som kaptein på sitt eget skip. Russlands høyesterett sa nei, fordi hun er kvinne.

Helt fra hun var liten jente har Svetlana Medvedeva (30) fra Samara i Russland ønsket å jobbe på en elvebåt på Volga.

Som eneste jente fullførte hun skolen som navigatør og motorspesialist. Deretter jobbet hun seg opp som matros, mekaniker og førstestyrmann på elvebåten «Peter Alabin».

Men da Svetlana ville bli overstyrmann og kaptein, var det bråstopp. Slike jobber er ikke tillatt for kvinner i Russland.

Begrunnelsen er at dette er et helsefarlig yrke og kan svekke hennes evne til å drive reproduksjon.

Først ble russerne ranet av pappa-oligarkene:

Dermed startet en årelang kamp i russisk rettsvesen.

Svetlana tok ikke nei for et svar, selv ikke da det kommer fra Putin.

— Mine kolleger, venner og familien støtter meg. Jeg er ikke den eneste som er rammet av dette, sier Svetlana Medvedeva til Aftenposten.

— Jeg håper fortsatt at jeg en dag blir kaptein.

Denne uken vant hun en viktig seier over Putins byråkrati.

Saken fortsetter under bildet.

Svetlana Medvedeva drømte allerede sin barn å bli kaptein på elvebåt på Volga.

Disse jobbene er ikke for kvinner

Presidentregulativ nr. 162 slår fast at det er forbudt å ansette kvinner i «harde yrker og jobber som kan være skadelig eller helsefarlig», eller som kan svekke hennes reproduksjonsevne. Reglene angir tilsammen 456 yrker og arbeidsoppgaver som er forbudt for kvinner i Russland, blant annet:

 • Togfører og togførerassistent.
 • Kaptein eller førstestyrmann på båt.
 • Brannmann.
 • Snekker, tømrer eller tømmerhugger.
 • Fisker.
 • Bulldoser-fører eller sjåfør på visse typer store anleggsmaskiner.
 • Rørlegger.
 • Profesjonell dykker.
 • Slakter (dvs. en slakter som foretar selve avlivingen av dyr).
 • Feier.
  Hvert eneste yrke som er forbudt for kvinner, er ramset opp i regulativet som ble signert av president Vladimir Putin i 2000.

Saken fortsetter under bildet.

Putin er ekstra populær blant kvinner i Russland- og har hatt en høyere andel kvinnelige enn mannlige stemmer.

For Russland er det av svært stor betydning å få opp fødselsraten.

Slike lister og regler fantes også i det gamle Sovjetunionen.

Denne vakre, glade dansen skjuler en katastrofe:

«Høy lyd skader kvinnekroppen»

Svetlana Medvedeva som annen styrmann på en elvebåt på Volga. Førstestyrmann eller kaptein kan hun ikke bli, fordi hun er kvinne. Slike jobber er forbudt for kvinner av "helsehensyn".

Svetlana giftet seg som 19 åring og fikk to barn. Mannen forlot henne for en ny kvinne. Ved siden av å forsørge familien og bestemor har hun gjort karrière på en av elvebåtene som frakter passasjerer opp og ned Volga.— Jeg jobbet først som matros og maskinist. I 2005 tok jeg navigatørutdannelse slik at jeg kunne få en bedre betalt jobb.

I 2012 søkte hun og fikk jobb som førstestyrmann i et rederi i Samara.

Ansettelsen ble imidlertid annullert med henvisning til presidentens regulativ.

Hovedargumentet var at hun kunne bli utsatt for så høy lyd at det kunne være til skade for kvinnekroppen.

— Dette er helt klart diskriminering. Jeg utfører like harde oppgaver som mennene. Men dette gjør at jeg ikke får høyere lønn og kan gjøre karriere, sier Svetlana.

Det store slaget om Russlands fremtid handler ikke om IS, terror eller NATO:

FN kritiserer loven

S

En russisk kvinne handler Putin-effekter.

vetlana gikk til et anti-diskrimineringssenter som drives av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. Her fikk hun gratis advokatbistand.

Hun tapte i alle rettsinstanser, inkludert konstitusjonsdomstolen i Russland.

Deretter klaget hun inn saken til FNs kommissær for menneskerettigheter.

Denne uken vedtok ekspertene i den Genève-baserte Komiteen mot diskriminering av kvinner at Putins regler er kjønnsdiskriminerende – og ga Svetlana full støtte.

"Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at denne jobben er skadelig for en kvinnes reproduktive helse", konkluderer ekspertene.

Norske Alexandra (19) ble omtalt på 5000 russiske nettsteder:

Redd for å bli sett på som bråkmaker

Svetlana er glad for å få medhold, men er i tvil om det vil gjøre det lettere for henne å bli kaptein.

Saken fortsetter under bildet.

- Jeg håper fortsatt at jeg en dag blir kaptein, sier Svetlana Medvedeva. Hun ble nektet kaptein-jobb fordi hun er kvinne. Ifølge russiske regler kunne hun bli utsatt for høy lyd som er "skadelig for kvinnekroppen".

— Den saken har gjort meg ganske kjent her i byen. Jeg er redd for at potensielle arbeidsgivere vil se på meg som en bråkmaker. Men dette er en sak som er viktig for langt flere kvinner enn meg, sier Svetlana Medvedeva til Aftenposten.

— Noen har rådet meg til å flytte til i en annen by. Men jeg elsker mitt arbeid. Nå er jeg annenstyrmann. Fortsetter jeg å gjøre en god jobb, håper jeg fortsatt at de en dag lar meg bli kaptein.

Memorial er en av flere organisasjoner som er rammet av den nye loven om «fremmed agent» i Russland. Dermed risikerer de å måtte stoppe deler av sitt arbeid fordi de mottar støtte fra utlandet.

Derfor støtter så mange russere Putin:

155 land begrenser kvinners rett til arbeid

Ifølge enrapport fra Verdensbankeni fjor er det 155 land i verden som har lover som begrenser kvinners rett til visse typer jobber.

Her kan du lese Aftenposten Innsikts sak om Verdensbankens rapport:

41 av landene nekter kvinner å jobbe i visse fabrikkjobber, og 29 land nekter kvinner å ha nattjobb, skrev avisen Guardian i 2015. De fleste landene er i Midtøsten og Nord-Afrika.

I Europa er det Russland, Ukraina, Hviterussland og Moldavia som har flest lover som nekter kvinner visse typer arbeider, ifølge rapporten.