Sverige en uke etter valget: Fem viktige spørsmål og svar om hva som skjer når

Rundspørring avslører splittelse i Moderaterna. Rundt halvparten mener partiet bør forhandle med Sverigedemokraterna.

Disse fire ønsker å danne regjering. Men da må de unngå at Sverigedemokraterna og Socialdemokraterna stemmer dem ned.

Det er gått en uke siden valget i Sverige og fintellingen av stemmesedlene er klar: Bare ett mandat skiller de borgerlige og de rødgrønne, og ingen av dem har flertall. Stefan Löfven sa valgnatten at han fortsetter som statsminister. Men de borgerlige partiene sier de vil overta. Her er noen av de mest sentrale spørsmålene om hva som vil skje de nærmeste dagene og ukene.

1. Er det blitt klarere hvem som vil danne regjering?

Nei, er det korte svaret, bekrefter professor i statsvitenskap Li Bennich-Björkman ved Uppsala universitet. Nasjonalforsamlingen, altså Riksdagen, åpner formelt neste tirsdag, 25. september.

I forrige uke gikk det invitasjoner om samarbeid på tvers av blokker og gamle motsetninger, men ingen av dem ble mottatt med takk. I påvente av at Riksdagen åpner, foregår det imidlertid samtaler og sonderinger mellom partiene bak lukkede dører som offentligheten får vite lite om.

Forsidene til svenske aviser dagen etter valget gjelder fremdeles. Men på bakrommet foregår det sonderinger, sier statsvitenskap-professor.

2. Hvorfor snakkes det så mye om talmannen?

Talmannen er ordstyreren i den svenske riksdagen, tilsvarende den norske stortingspresidenten. Det er han eller hun som foreslår hvem som skal bli statsminister.

– Talmannen må ha litt fingerspissfølelse for å få i gang samtaler. Talmannens makt ligger i organiseringen, sier Bennich-Björkman.

Den nåværende talmannen har sagt at han vil tre av, og det må derfor velges en ny talmann når utsendingene til Riksdagen møtes mandag 24. september for opprop.

Nå foregår det en intens dragkamp om hvem som skal få dette vervetTirsdag formiddag overrasket Socialdemokraterna og sa at de ikke vil fremme en egen kandidat, men vil forhandle på tvers av blokkgrensene for å finne en.

3. Risikerer Löfven å bli felt?

Ja. Socialdemokraternas leder Stefan Löfven ble sittende på valgnatten og sa at han ville fortsette å styre. Han må likevel gjennom en avstemning i Riksdagen, dersom han blir sittende frem til da. De borgerlige partiene har sagt at de vil stemme ned Löfven, og dersom Sverigedemokraterna gjør det samme, vil han bli stemt ut.

Statsvitenskapsprofessor Li Bennech-Björkman synes det er vanskelig å spå om Löfven vil sitte helt til avstemningen.

– Mitt personlige synspunkt er at regjeringen burde gått av siden begge regjeringspartier (Socialdemokraterna og Miljöpartiet) mistet velgere. Men om jeg skulle gjette, tror jeg han blir sittende, og at det blir en avstemning som han taper, sier professoren.

Ifølge Svenska Dagbladet har ingen svensk statsminister tapt en slik avstemning tidligere.

Siden valget var så jevnt, måtte fintelling til for å være sikker på mandatfordelingen. Den borgerlige alliansen fikk et mandat mindre enn de rødgrønne.

4. Betyr det noe for Sverige at det er usikkert hvem som skal regjere?

Ifølge økonomer Sveriges Radio har snakket med, betyr det ikke mye for økonomien at det tar tid før regjeringen er klar. Men statsvitenskaprofessor Li Benneche-Björkman mener likevel det er en uheldig situasjon.

– Jeg mener det har betydning. Det blir en ubehagelig og utydelig situasjon når alle partier sier at de har vunnet valget. Det gjør også de to regjeringspartiene, selv om begge gikk tilbake. Det blir ikke særlig ærlig. Det er ingen rakrygget politisk situasjon som tar konsekvensen av stemmene. Det tror jeg ikke er bra for tiltroen til partiene, sier hun.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson var på Dansk Folkepartis møte i helgen. Han sier at han vil ha noe igjen for å støtte en borgerlig regjering. Det har de tvert avvist.

5. Kommer noen til å snakke med Sverigedemokraterna?

Alle partilederne har gjort det klart at de ikke vil samarbeide eller forhandle med Sverigedemokraterna. Statsvitenskap-professor Tommy Möller sier til Sveriges Radio at han tror de borgerlige partiene (Alliansen) regner med å få hjelp fra Sverigedemokraterna uten å gi noe tilbake, men at det kan bli vanskelig.

Han påpeker at den politiske situasjonen ikke er så veldig annerledes enn valget, men med den viktige forskjellen at de borgerlige gjør krav på makten.

En fersk rundspørring som avisen Expressen har gjort blant lokalpolitikere for Moderaterna (Sveriges Høyre), viser at halvparten mener det er ok å komme til makten ved hjelp av Sverigedemokraterna. 309 av 609 som svarte ja på spørsmålet: «Synes du Moderaterna skal ta makten ved hjelp av Sverigedemokraterna-forhandlinger om det kreves?»

Statsviter Li Bennech-Björkman tror at det må være noen form for kontakt mellom de borgerlige og Sverigedemokraterna, selv om det ikke blir sagt noe om det.

Hun peker på at Moderaterna er splittet med en del velgere som ønsker mer samarbeid med Sverigedemokraterna.

– Jeg har vanskelig for å tro at man ikke engang vil forhøre seg hvordan Sverigedemokraterna stiller seg, sier Bennech-Björkman.