Verden

- Menneskerettighetene ikke ivaretatt for French

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

-Jeg føler at det var veldig gitt at Joshua French skulle dømmes, sier advokat og menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen. privat

 • Rettssaken mot Joshua French er ikke gjennomført på en måte som tilfredsstiller alminnelige krav til rettssikkerhet og menneskerettigheter, mener advokat Njål Høstmælingen.

Høstmælingen er direktør ved den private stiftelsen International Law and Policy Institute og han har skrevet flere bøker om menneskerettigheter.

Joshua French ble i dag dømt til livstid i fengsel for overlagt drap på Tjostolv Moland, etter at retten ikke festet lit til beviser som talte for at Moland tok sitt eget liv.

Høstmælingen mener at opplesingen av dommen ikke skiller seg veldig mye ut fra en opplesning av en dom i Norge eller andre vestlige land

Og at dommerens sterke fokus på rettssikkerhet, juridisk teori og rettspraksis kan gi inntrykk av at dommen er grundig og godt fundert.

— Dommerne ønsker å sende et signal til vestlige land og journalistene som var til stede om at de er skolerte og erfarne, og at de har fokus på rettssikkerhet, sier Høstmælingen.

Ifølge ham er det ikke uvanlig at dommere i Kongo og lignende land er opptatt av å vise at de har studert og at de legger stor vekt på det formelle.

— Ut fra et teoretisk synspunkt kan det oppfattes slik at dommen har god nok kvalitet, sier Høstmælingen.

-Gitt at han skulle dømmes

Han mener likevel det er nødvendig å se nærmere på hvordan rettssaken rent faktisk ble gjennomført, med en aktor som agiterte og hvordan vitner, rapporter og andre beviser ble håndtert av domstolen.

— Mener du at Joshua Frenchs rettssikkerhet ble ivaretatt ?

- Nei, det mener jeg ikke. Jeg føler at det var veldig gitt at han skulle dømmes, og at dommerne har vurdert bevisene på en spesiell måte, sier Høstmælingen.

Han sier at solid tilstedeværelse av norske massemedier, diplomater fra Norge og Storbritannia, fagfolk, vitner og familie likevel har hatt betydning.

— Fra utsiden ser det ut til at han har fått veldig solid støtte fra demokratiet og rettsstaten Norge. Men det reparerer på ingen måte den mangelfulle behandlingen French har fått under rettssaken, sier Høstmælingen.

- Taler for frikjennelse

Jusprofessor og ekspert på internasjonal strafferett Jo Stigen har fulgt hele rettssaken fra Norge. Han mener bevisførselen i saken taler for at French burde frikjennes.

— Jeg er uenig i avgjørelsen. Jeg ville frikjent i denne saken ut fra bevisbildet. Men det mest alvorlige spørsmålet er uansett om rettssikkerheten har vært god nok, sier Stigen til Aftenposten.

Han mener det er et vanskelig spørsmål.

— Retten bruker de riktige formuleringene, som for eksempel at de «finner det bevist utover enhver rimelig tvil». Men om domstolen virkelig har vært uavhengig, er et spørsmål som egentlig krever at man går inn i dommerens hode, sier Stigen.

— Det er sjelden man finner bevis for manglende uavhengighet, og det er mye lettere å bevise slikt som at bevisførselen ikke har vært fri eller vitner er blitt truet. I denne saken har for eksempel begge parter fått føre beviser, og det har vært gitt utsettelser av hensyn til tiltalte, sier Stigen.

- Justismord

Tjostolv Molands far Knut skriver på familiens blogg at dommen for ham ikke var uventet, og at French er utsatt for et justismord.

- Denne dommen var avgjort på forhånd, det er det ingen tvil om. Kripos la frem klinkende klare bevis på at det ikke kunne være drap. Påtalemakten la ikke frem noe som helst bevis på at det var drap, skriver Moland.

Han mener saken ikke kan løses i retten.

— French eret offer for brutale overgrep, mishandling og justismord.Nå handler det bare om en ting, å redde Joshua French' liv. Det er det bare den norske regjering og UD som kan gjøre, skriver Knut Moland i bloggen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Riksadvokaten: - Ingen aktuell problemstilling å straffeforfølge French i Norge

 2. POLITIKK

  Joshua French ankom Norge 17. mai

 3. POLITIKK

  Stortingsrepresentant: French bør betale for norske myndigheters innsats

 4. KULTUR

  NRK: Aksel Hennie spiller i «hemmelig» kinofilm om Moland og French

 5. NORGE

  Joshua French til NRK: – Det verste var å finne Tjostolv død

 6. NORGE

  Moren ga aldri opp – ville ha med sønnen hjem, død eller levende