Verden

Ny analyse av kloakkvann avslører narkotikabruk i 60 europeiske byer

I den hittil største europeiske analysen av kloakkvann i Europa kommer det frem hvor stor narkotikabruken er i de ulike byene. Bruken av MDMA har økt mye.

Bruken av kokain er høyest i vestlige og sørlige europeiske byer, og spesielt i Belgia, Nederland, Spania og England.

 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

I prosjektet «Wastewater analysis and drugs – a European multi-city study» ble kloakkvann i rundt 60 byer i 19 land analysert i mars 2017 for å avdekke narkotikabruk blant innbyggerne.

Det ble tatt prøver av kloakkvann fra renseanlegg hver dag i løpet av en uke.

Avløpsprøvene med urin fra rundt 43 millioner mennesker ble analysert for biomarkører for fire ulovlige narkotiske stoffer: Amfetamin, metamfetamin, MDMA (ecstasy) og kokain (benzoylekgonin).

 • Les også: MDMA-brukere tar avstand fra ecstasy – selv om de to rusmidlene er tvillinger

Mengden ecstasy har økt i Oslo

Den europeiske undersøkelsen gir et bilde av geografiske forskjeller og et øyeblikksbilde av narkotikabruken på tvers av europeiske byer.

Bruken av MDMA, som er virkestoffet i ecstasy, har økt mye i Europa de siste årene. Foto: Henning Kaiser / TT / NTB scanpix

Målingene fra Oslo viser at mengden kokain i kloakkvannet var på 92,6 mg pr. 1000 innbyggere pr. døgn. Mengden amfetamin i kloakkvannet var på 63,8 mg pr. 1000 innbyggere pr. døgn, og mengden MDMA (ecstasy) på 19,5 mg.

Malcolm Reid, forskningsleder ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), sier at mengden av de narkotiske stoffene har variert i løpet av de ti årene NIVA har gjennomført analysene.

– Amfetaminer har gått litt ned, og kokain har variert en del, men har også gått litt ned i det siste. MDMA har derimot økt mye, sier Reid.

Det er European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction som innhenter analysene fra de ulike byene.

Metamfetamin til Nord-Europa

Resultatene indikerer at bruken av kokain er høyest i vestlige og sørlige europeiske byer, og spesielt i Belgia, Nederland, Spania og England.

Mengden amfetamin funnet i kloakkvann varierte mye mellom de ulike byene, med de høyeste nivåene ble funnet i byer i nord og øst i Europa. Det ble funnet mye lavere nivåer av amfetamin i søreuropeiske byer.

Bruken av metamfetamin, som tidligere har vært i lave mengder generelt og hovedsakelig funnet i Tsjekkia og Slovakia, er nå også til stede på Kypros, Øst-Tyskland og i Nord-Europa, viser de nye funnene.

De høyeste mengdene av MDMA ble funnet i kloakkvann i byer i Belgia, Tyskland og Nederland.

Forskjell på helg og ukedager

I tillegg til geografiske mønstre kan analyser av kloakkvann avdekke forskjeller i bruken av ulovlige stoffer i løpet av ukedagene.

Mer enn tre fjerdedeler av byene viser høyere mengder kokain og MDMA i løpet av helgen. Amfetamin ble derimot brukt mer jevnt i løpet av hele uken.

Les mer om

 1. Narkotika
 2. Amfetamin

Relevante artikler

 1. NORGE

  Skipet fraktet skrapmetall fra Panama til Kroatia. Men det var ikke det eneste politiet fant om bord.

 2. NORGE

  Prisen på hasj har skutt i været: Flere ungdommer ber om hjelp

 3. A-MAGASINET

  Nini Stoltenberg og Lars Lilo-Stenberg røkte hasj og festet sammen som ungdommer. Bare én av dem ble sittende fast i rusen.

 4. NORGE

  Helseforskjellene har minket i flere europeiske land. I Norge peker pilene motsatt vei.

 5. KRONIKK

  I 2019 skal Oslo vise verden hvordan vi kan leve mer miljøvennlig

 6. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 16. januar