Verden

Ny analyse av kloakkvann avslører narkotikabruk i 60 europeiske byer

Bruken av kokain er høyest i vestlige og sørlige europeiske byer, og spesielt i Belgia, Nederland, Spania og England.

I den hittil største europeiske analysen av kloakkvann i Europa kommer det frem hvor stor narkotikabruken er i de ulike byene. Bruken av MDMA har økt mye.

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

I prosjektet «Wastewater analysis and drugs – a European multi-city study» ble kloakkvann i rundt 60 byer i 19 land analysert i mars 2017 for å avdekke narkotikabruk blant innbyggerne.

Det ble tatt prøver av kloakkvann fra renseanlegg hver dag i løpet av en uke.

Avløpsprøvene med urin fra rundt 43 millioner mennesker ble analysert for biomarkører for fire ulovlige narkotiske stoffer: Amfetamin, metamfetamin, MDMA (ecstasy) og kokain (benzoylekgonin).

  • Les også: MDMA-brukere tar avstand fra ecstasy – selv om de to rusmidlene er tvillinger

Mengden ecstasy har økt i Oslo

Den europeiske undersøkelsen gir et bilde av geografiske forskjeller og et øyeblikksbilde av narkotikabruken på tvers av europeiske byer.

Bruken av MDMA, som er virkestoffet i ecstasy, har økt mye i Europa de siste årene.

Målingene fra Oslo viser at mengden kokain i kloakkvannet var på 92,6 mg pr. 1000 innbyggere pr. døgn. Mengden amfetamin i kloakkvannet var på 63,8 mg pr. 1000 innbyggere pr. døgn, og mengden MDMA (ecstasy) på 19,5 mg.

Malcolm Reid, forskningsleder ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), sier at mengden av de narkotiske stoffene har variert i løpet av de ti årene NIVA har gjennomført analysene.

– Amfetaminer har gått litt ned, og kokain har variert en del, men har også gått litt ned i det siste. MDMA har derimot økt mye, sier Reid.

Det er European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction som innhenter analysene fra de ulike byene.

Metamfetamin til Nord-Europa

Resultatene indikerer at bruken av kokain er høyest i vestlige og sørlige europeiske byer, og spesielt i Belgia, Nederland, Spania og England.

Mengden amfetamin funnet i kloakkvann varierte mye mellom de ulike byene, med de høyeste nivåene ble funnet i byer i nord og øst i Europa. Det ble funnet mye lavere nivåer av amfetamin i søreuropeiske byer.

Bruken av metamfetamin, som tidligere har vært i lave mengder generelt og hovedsakelig funnet i Tsjekkia og Slovakia, er nå også til stede på Kypros, Øst-Tyskland og i Nord-Europa, viser de nye funnene.

De høyeste mengdene av MDMA ble funnet i kloakkvann i byer i Belgia, Tyskland og Nederland.

Forskjell på helg og ukedager

I tillegg til geografiske mønstre kan analyser av kloakkvann avdekke forskjeller i bruken av ulovlige stoffer i løpet av ukedagene.

Mer enn tre fjerdedeler av byene viser høyere mengder kokain og MDMA i løpet av helgen. Amfetamin ble derimot brukt mer jevnt i løpet av hele uken.

Les mer om

  1. Narkotika
  2. Amfetamin