Verden

Europa ruster opp, men har milevis igjen til NATO-målet

BRUSSEL (Aftenposten): Trump har kalt det et «absolutt minimum», men NATO-landene i Europa beveger seg mot pengemålet i sneglefart.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har en stor jobb å gjøre om han skal få de allierte i Europa til å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 2024.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

De NATO-allierte i Europa økte forsvarsbudsjettene med 4,1 prosent fra 2016 til 2017, ifølge alliansens årsrapport som ble lagt frem torsdag formiddag.

Veksten i forsvarsutgiftene var dermed den kraftigste siden før 2010.

– Etter mange år med kutt har landene i Europa og Canada økt forsvarsbudsjettene tre år. Økningen har vært på 46 milliarder dollar, sa generalsekretær Jens Stoltenberg til pressen i Brussel.

Men til tross for økte budsjetter, har landene i Europa bare tatt små skritt i retning av NATOs mål om å brukte to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar innen 2024. Dette var noe de forpliktet seg til under toppmøtet i Wales i 2014.

  • De kalles «små» atombomber. Kritikerne frykter de vil utløse storkrig.

Må øke tempoet

Mens de allierte i Europa i 2014 brukte 1,40 prosent av BNP på forsvar, var tallet i 2017 på 1,45 prosent – en økning på under 0,02 prosentpoeng i året.

Det innebærer at dersom ikke landene øker tempoet på opprustningen betydelig, vil de samlet sett fortsatt være langt unna målet i 2024.

NATO-tallene viser at fem land oppfyller toprosentmålet i dag: Disse er USA, Storbritannia, Hellas, Polen og Estland.

Stoltenberg mener det er et tegn på at ting går i riktig retning.

– Tilbake i 2014 var det bare tre land som oppfylte målet. I løpet av 2018 regner vi med at åtte land vil klare det, sier Stoltenberg.

Norge går frem, men risikerer fall

Norge brukte i 2017 1,62 prosent av BNP på forsvar, noe som er en økning fra 1,54 prosent i 2016. Dette gjør at Norge ligger på tiendeplass av de 29 landene som er med i alliansen.

Aftenposten har tidligere skrevet at Norge ligger an til å falle på denne rangeringen frem mot 2024. 15 land har lagt frem planer for å ligge på toprosentmålet innen 2024, men Norge er ikke blant disse.

USAs president Donald Trump har uttalt at han anser toprosentmålet som et «absolutt minimum». Under toppmøtet i Brussel i juli vil resten av alliansen få svar på om Trump ser seg fornøyd med utviklingen.

– Vi har hatt en god start, men det er langt igjen og vi må forvente mer. Det som skjer fra Russlands side understreker bare viktigheten av dette, sier Stoltenberg.

Les mer om

  1. Jens Stoltenberg
  2. Nato