Amnesty kaller Trumps grensepolitikk «ren tortur»

Trump-administrasjonens praksis med å ta barna fra foreldre som kommer ulovlig til USA, og internere dem, er ren tortur, ifølge Amnesty International.

Denne lille jenta og familien hennes flyktet fra volden i delstaten Guerrero i Mexico og er blant dem som håper på asyl. Over 2.000 barn er tatt fra foreldrene sine etter at de tok seg ulovlig over grensen fra Mexico til USA, for deretter å bli internert. Amnesty International mener at mange av dem kan ha krav på asyl.

– Dette er en spektakulær og grusom politikk, der redde barn blir revet bort fra foreldrenes armer og tatt med til overfylte fangesentre, der de i praksis bures inne. Dette er ingenting annet enn tortur, slår lederen for Amnestys virksomhet på det amerikanske kontinent, Erika Guevara-Rosas fast.

Amnesty er ikke i tvil om at behandlingen møter definisjonen for tortur, både i henhold til amerikansk og internasjonal lov.

– Det hersker ingen tvil om at Trump-administrasjonens politikk med å separere mødre og fedre fra barna, er ment å påføre disse familiene alvorlig mental lidelse for å skremme andre fra å forsøke å søke trygghet i USA, sier Guevara-Rosas.

Selv om Trump-administrasjonen kaller dem ulovlige innvandrere, mener Amnesty at mange av dem som ankommer grensen mellom Mexico og USA, også har krav på beskyttelse.

– Mange av disse familiene kommer fra land med generelt mye vold og alvorlige brudd på menneskerettighetene, blant dem Honduras og El Salvador.

– Behandlingen de får ved grensen, er et åpenbart brudd på disse foreldrenes og barnas menneskerettigheter, og det er også et brudd på USAs forpliktelser i henhold til flyktningloven, mener Erika Guevara-Rosas.