Verden

Regjeringen sender «krig og krise»-brosjyre til alle svenske husstander

Slik blir svenske husholdninger oppfordret til å forberede seg på krig, krise og terror.

I den 20 siders lange brosjyren har blant annet en egen side om falske nyheter. «Om Sverige blir angrepet av et annet land kommer vi aldri til å gi opp. Alle beskjeder om at motstanden skal opphøre er falske,» heter det blant annet.
 • Stine Barstad
  Journalist

I dagene fremover mottar 4,8 millioner svenske husstander brosjyren «Om krisen eller kriget kommer» i posten.

Brosjyren sendes på vegne av den svenske regjeringen og inneholder råd om hvordan befolkningen kan sikre sine grunnleggende behov som mat, vann og varme dersom landet rammes av krig, naturkatastrofer eller et stort cyberangrep. Den inkluderer også informasjon om hvordan hver enkelt kan bidra til landets «totale forsvar».

«Selv om Sverige er tryggere enn mange andre land, finnes det trusler mot vår sikkerhet og selvstendighet», heter det i brosjyren, som utgis på en rekke forskjellige språk.

«Om du er forberedt, bidrar du til at hele landet bedre kommer til å klare en vanskelig påkjenning,» heter det videre.

Informasjonsbrosjyren om hvordan man skal forholde seg hvis krig eller katastrofe rammer sendes ut til alle svenske husstander i slutten av mai.

Batterier, sovepose og hermetikk

Den 20 sider lange brosjyren inneholder blant annet en sjekkliste med hva som er anbefalt å ha i hjemmet:

 • hermetikk, soyamelk, syltetøy og andre matvarer med høyt energi-innhold og lang holdbarhet
 • stormkjøkken, soveposer og tepper
 • radio og ekstra batterier
 • beholdere til vann
 • fyrstikker, parafinlampe og alternativ til elektrisk oppvarming
 • kontanter i små valører
 • bind, bleier og førstehjelpssaker

Terror og falsk informasjon

Brosjyren inneholder også råd om hvordan folk bør forholde seg i en terrorsituasjon, og en egen side om falske nyheter.

«Om Sverige blir angrepet av et annet land kommer vi aldri til å gi opp. Alle beskjeder om at motstanden skal opphøre er falske», heter det.

– Vi vet gjennom undersøkelser at den svenske befolkningen savner håndfaste råd om hvordan man skal forholde seg under kriser. Nå forsøker vi å dekke det behovet, sier Dan Eliasson i den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap, som leder prosjektet, til Sveriges Radio.

Han sier det er fire ting folk bør sørge for at de har tilgang til: Mat, vann, varme, og mulighet til å kommunisere med omverdenen og ta imot informasjon.

Første oppdatering siden Den kalde krigen

Svenske myndigheter har også tidligere utgitt en lignende brosjyre. Forrige versjon ble laget på 80-tallet under Den kalde krigen, men den ble fjernet i 1991 da man vurderte at det ikke fantes noen trusler mot Sverige etter Sovjetunionens fall, ifølge SVT.

Svenske beredskapsmyndigheter konkluderte i desember i fjor med at trusselbildet mot Sverige har økt, og at et angrep mot Sverige ikke kan utelukkes.

Sverige har de siste årene begynt å øke forsvarsutgiftene, og diskusjonen rundt et mulig svensk NATO-medlemskap skjøt fart etter at Russland annekterte Krim i 2014.

En samlet opposisjon er nå for at landet skal melde seg inn i NATO, og en undersøkelse gjort i vinter viste at svenskenes holdning til medlemskap i forsvarsalliansen har snudd det siste året. 42 prosent av de spurte mener nå at Sverige bør melde seg inn i NATO.

Kriseråd på nett

Det norske Justisdepartementet kunne mandag kveld ikke svare på om Regjeringen vurderer eller har vurdert å sende en liknende brosjyre til norske husstander som den som nå dumper ned i svenske postkasser.

Kommunikasjonsenheten i departementet viser til at publikum kan søke råd på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider sikkerhverdag.no og kriseinfo.no.

Her finner du den norske listen over hva du bør ha for hånden hjemme.

Les mer om

 1. Sverige
 2. Samfunnssikkerhet
 3. Beredskap
 4. Russland