I årevis kjøpte diktatoren seg innflytelse. Nå skal også norske stortingsrepresentanter bli mer bevisste.

For å hindre korrupsjon bør også norske stortingsrepresentanter skoleres og bli mer bevisste, mener Høyres Ingjerd Schou.

Ingjerd Schou (H) leder den norske delegasjonen av stortingsrepresentanter til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).
  • Per Kristian Aale

For to uker siden konkluderte en granskningskommisjon med at flere nåværende og tidligere medlemmer av Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) med stor sannsynlighet har drevet med korrupt virksomhet til fordel for Aserbajdsjan.

Dermed har de motarbeidet Europarådets grunnleggende oppgave som er å forsvare menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati.

– Rapporten viser at det bare var noen råtne epler blant representantene, men at det var mange som har visst uten at de gjorde noe med det. Vi må sikre at noe slik ikke skjer igjen, sier belgiske Petra De Sutter fra De grønne.

Hun er saksordfører for korrupsjonsrapporten i PACE og forteller at medlemslandenes nasjonalforsamlinger nå oppfordres til å gå gjennom rapporten og ta flere grep.

Aserbajdsjans president Ilham Alijev og hans regime skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene.

Norske tiltak

Ingjerd Schou som leder den norske delegasjonen til PACE, har derfor hatt møte med Stortingets presidentskap.

– Hvis vi skal komme korrupsjonen til livs, må vi også rydde i vårt eget bo, fremholder Schou.

Tiltakene som PACE nå oppfordrer medlemslandenes nasjonalforsamlinger til å gjennomføre, er:

  • Representantene bør skoleres bedre slik at de blir mer bevisste hva det innebærer å være med i en internasjonal organisasjon og hvilke påvirkningsforsøk de kan bli utsatt for.
  • De bør læres opp i hvordan man observerer valg i andre land.
  • Før stortingsrepresentanter blir valgt ut til å være med i en internasjonal organisasjon, bør man undersøke grundigere hvilke bindinger og interesser de har - i tilfelle det kan skape problemer.

– Norske representanter har nok ikke vært bevisste nok at man kan bli utsatt for påvirkningsforsøk for å stemme på en spesiell måte. Derfor bør man kunne mer om dette før man kommer i en slik situasjon, påpeker Schou.

Ifølge granskningsrapporten har ingen norske PACE-medlemmer vært korrupte, men den tidligere stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet, Karin Woldseth, skal ha drevet lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan.

– Vil ta rapporten på alvor

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) forteller at presidentskapet tar korrupsjonsrapporten på stort alvor.

– Presidentskapet vil se på det som kommer frem i rapporten og hvordan vi kan følge opp anbefalingene, sier Trøen.

Hun forteller at det kan være snakk om å gjennomgå retningslinjene for valg til internasjonale delegasjoner og bedre opplæring og informasjon om deltagelse i slike delegasjoner.

– Vi vil også oppfordre de politiske partiene til å lese rapporten og se hvordan de kan følge opp anbefalingene der.

Aserbajdsjan er ett av verdens mest autoritære regimer. Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad, opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.

Skal fange opp korrupsjon

Tidligere hadde PACE et svært mangelfullt system for å undersøke mulig korrupsjon blant parlamentarikerne. Nå er det imidlertid innført nye og mer effektive prosedyrer for å granske politikeres mulige brudd på regelverket. Dessuten er sanksjonene mot politikere som tar imot bestikkelser, blitt mye strengere.

Aftenposten dokumenterte i fjor at det ble varslet om korrupsjonssaken i mange år, og at den var bredt kjent i Strasbourg.

Resultatet skal ha blitt at forsamlingen mildnet sin kritikk av det kaukasiske landet – noen ganger roste det – godkjente en rekke valg som var preget av fusk og fanteri og stoppet en rapport som tok for seg politiske fanger i Aserbajdsjan.

Schou forteller at den norske delegasjonen har jobbet for en uavhengig granskning av korrupsjonsbeskyldningene i flere år. Blant annet foreslo Arbeiderpartiets Lise Christoffersen det i 2015, men forsøkene ble møtt av sterk motstand.

Først i juni i fjor ble det nedsatt av undersøkelseskommisjon, og forrige måned kom den med sin rapport.