Spørsmål og svar om amerikanernes valg

Demokratenes kandidat Barack Obama og republikanernes kandidat John McCain.
  • Forf>usa-korrespondent
  • Byl><forf>john Hultgren <
  • Forf>usa-korrespondent <
  • <byl><forf>john Hultgren <
  • Hvem ligger best an til å vinne presidentvalget, demokraten Barack Obama, eller republikaneren John McCain?Obama ligger absolutt best an. Meningsmålingene viser at han ligger foran i nasjonale meningsmålinger, men mye viktigere er det at han også leder i de fleste vippestatene. For å komme likt med Obama, må McCain vinne alle vippestatene, og selv ikke det er nok. Han må også ta ifra Obama seieren i en av statene hvor Obama nå har en betydelig ledelse. Et mulig scenario er at McCain vinner alle vippestatene pluss Pennsylvania. Da vil han vinne presidentvalget. Men veien dit virker svært vanskelig. Mange vil si det skal et politisk jordskjelv til for at McCain kan vinne, men vi må da samtidig huske at McCain har skapt politiske jordskjelv før.
  • Hvorfor viser ulike meningsmålinger så ulike resultat?Det er skrikende store forskjeller i meningsmålingene. Akkurat nå viser to meningsmålinger at det er bare ett prosentpoeng som skiller McCain og Obama, mens andre målinger har forskjellen så stor som 13 og 14 prosentpoeng i Obamas favør. En årsak til de store forskjellene er at målinger lages på ulik måte. Noen målinger blir "veiet", det vil si at det skal være en gitt andel republikanere, demokrater og uavhengige med i målingen. Andre målinger blir ikke "veiet". Det finnes flere veldig gode sider på Internett der interesserte kan følge med og selv danne seg et bilde av situasjonen. Jeg vil anbefale RealClearPolitics.com, FiveThirtyEight.com (oppkalt etter antall valgmenn), Pollster.com og election.princeton.edu.
  • Skygger finanskrisen stadig for alle andre hovedtemaer i valgkampen?Økonomi er uten tvil tema nummer en i valgkampen, noe som vel ikke blir mindre etter gårsdagens økte turbulent på børsene. Både McCain og Obama forteller velgere at de har planer for å hjelpe også vanlige mennesker som sliter med huslånet, eller kanskje allerede har sett sin bolig bli tvangssolgt. Ingen av dem har likevel klart å trenge gjennom med en konkret løsning som har fått folks oppmerksomhet. Det er ingen tvil om at den økonomiske nedgangstiden gir Obama en fordel, ettersom problemene har oppstått mens republikanerne har Det hvite hus. Dermed er McCain havnet på defensiven. Han forsøker å komme på offensiven igjen ved å angripe Obamas skattepolitikk. Det var faktisk "Rørleggeren Joe" som ga ham ideen. Nå er ikke Joe i nærheten av å tjene 250 000 dollar, som er Obamas grense for hvem som vil få høyere skatt, men Joe spurte likevel Obama hvorfor han skulle betale mer skatt hvis han kom til å lykkes i sin jobb, et tema McCain har brukt siden.
  • Hvilke andre temaer er fremme nå i sluttspurten?Det spørs hvor man er, og hvem man snakker med. Å reise fra et McCain/Palin-møte til et Obama/Biden-møte er som å bevege seg mellom to ulike universer. Tilhengerne har totalt ulike referanser. På et McCain/Palin-arrangement møter jeg mange som er veldig opptatt av verdispørsmål og sosiale spørsmål. Kampen mot abort er spesielt viktig. På et Obama/Biden-møte møter jeg folk som mener USAs helsesystem er aller viktigst. Det vil si kampen for at flere av USAs borgere skal få helseforsikring. Andre trekker frem utdannelse som et sentralt punkt.
  • Hvorfor er Irak-krigen kommet helt i bakgrunnen?To ting: Den viktigste årsaken er finanskrisen, som har tatt oppmerksomheten bort fra internasjonale forhold, og rett hjem til folks økonomiske situasjon og -fremtid. Det er som regel innenrikspolitiske forhold som avgjør valg i USA. Men det er likevel en grunn til, og det er at den største politiske uenigheten om Irak-krigen er borte. McCain nevner for øvrig fortsatt Irak i sine taler. I Sarasota, Florida, var det veldig mange veteraner i salen, og McCain fikk stor jubel da han sa at han vil hente soldatene hjem fra Irak med seier og i ære.
  • Er glansen gått av Sarah Palin?Nei, på ingen måte. Sarah Palin er en publikumsmagnet blant republikanere i USA. Mange republikanere rett og slett elsker henne, og bryr seg lite om at visepresidentkandidaten gjør noen feil innimellom, eller røper at det er noe hun ikke kan. Mange republikanere er villig til å tilgi det, for de mener Palins viktigste egenskap er at hun forstår dem, altså vanlige amerikanere.Men når det er sagt så er det selvfølgelig veldig mange, spesielt demokrater, men også noen republikanere, som misliker Palin intenst. Hun er likevel denne valgkampens store, nye stjerne, og det er ingenting som tyder på at hun vil forsvinne fra USAs nasjonale politiske scene selv om McCain skulle tape valget. Følg vår dekning av USA-valget her

Se også: