Flere voldelige korona-demonstrasjoner i Europa. PST frykter flere trusler mot politikere før stortingsvalget.

Vaksinesentre er vandalisert, og journalister har fått dødstrusler. Demonstrasjoner mot myndigheters koronahåndtering er blitt voldelige i flere europeiske land.

Slik så redaksjonslokalene til Sigma TV ut søndag etter at en rasende mobb angrep TV-stasjonen. Demonstrantene var blant annet misfornøyd med stasjonens kritiske dekning av vaksinemotstandere.
  • Tora Aarre Seip

Personer som er misfornøyd med myndighetenes koronahåndtering, kan utgjøre en sikkerhetsfare. Det advarer PST om i sin siste trusselvurdering.

«Trusler mot myndighetspersoner forventes å øke noe i 2021. Dette forårsakes av enkeltes misnøye med covid-19-tiltak, flere radikaliserte høyreekstreme samt økt eksponering av saker og politikere i forbindelse med stortingsvalget», heter det i trusselvurderingen.

Jaget redaktør i Londons gater

I både Storbritannia, Frankrike, Tyskland og på Kypros har det den siste tiden vært voldelige opptøyer etter sammenstøt mellom vaksinemotstandere og politiet.

«Forræder, forræder!» ropte demonstranter i gatene mens de løp etter politisk redaktør i BBC Newsnight, Nicholas Watt, 14. juni.

Politiet ble etterpå kritisert for at de bare sto og så på.

Senere er tre menn siktet for kriminelle handlinger etter jakten på redaktøren.

BBC har i det siste skjerpet sikkerhetsrutinene kraftig rundt sine redaksjonslokaler.

Angrep TV-stasjon, brant biler

Søndag gikk demonstranter til angrep på den kypriotiske TV-stasjonen Sigma. Vinduer ble knust, og biler ble brent. Samtidig ble journalister på stedet utsatt for alvorlige trusler. Politiet skal ha beskyttet dem som befant seg i bygningen.

Hendelsen fant sted etter at rundt 5000 mennesker hadde møtt opp foran presidentpalasset i hovedstaden Nikosia. Der hadde de protestert mot regjeringens koronarestriksjoner og vaksinekampanje.

I Frankrike og Tyskland har man også hatt voldelige protester mot myndigheters koronarestriksjoner.

– Antallet politisk motiverte forbrytelser i Tyskland økte i fjor da demonstrasjoner mot myndighetenes tiltak for å bremse koronaviruset ga et løft til ekstreme høyre, sier tysk etterretningstjeneste til Reuters.

I Frankrike ble nylig to vaksinesentre vandalisert.

PST frykter radikalisering

PST frykter at flere kan bli radikalisert til høyreekstremisme i 2021. De peker på to faktorer som bidrar til dette. Den ene er at høyreekstreme ytringer og propganada er lett tilgjengelig på internett. Den andre er konsekvenser av koronapandemien:

«Covid-19 (har) skapt større usikkerhet i samfunnet, blant annet knyttet til økonomi og arbeidsledighet. Sosial isolasjon kan bidra til at flere bruker tid på internett. Enkelte kan trekkes mot mer ekstreme fora», skriver PST i den nasjonale sikkerhetsvurderingen.

PST vurderer det også slik at antistatlige strømninger kan føre til radikalisering av enkelte personer i Norge. Slike strømninger er i vekst i flere europeiske land. Deres ideologi bygger blant annet på «konspirasjonspregede» teorier, og gruppene vurderer staten og dens regler som illegitime.

«Covid-19-tiltak vurderes også å ha en forsterkende effekt på disse strømningene. Konspirasjonsteorier knyttet til aktuelle nyhetssaker kan føre til trusler mot myndighetspersoner», skriver PST.

Tror ikke på økt voldsfare i Norge

– Er det fare for vold også i de norske demonstrasjonene?

– Det er foreløpig ikke noe som tyder på voldsutvikling i de norske demonstrasjonene, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Markeringene har så langt gått rolig for seg. Han påpeker at det er stor tillit til myndighetene i Norge sammenlignet med i andre land.

– Vi ser det er aktivitet i de høyreekstreme miljøene. Men det er ikke dekning for å si at koronatiltak kan være en driver for det, legger han til.

Ifølge Bernsen vil konspirasjonsteroerier som florerer i høyreekstreme grupper, kunne ha fellestrekk med tankegodset til dem som protesterer mot koronatiltak. Deriblant hat mot myndighetene.

– Dette er helt klart noe vi følger med på, sier han.