Ny rapport: 100.000 asylsøkere i Europa har forsvunnet fra radaren de siste årene

BRUSSEL (Aftenposten): Tallet på migranter til Europa er det laveste på lenge, men krisen i 2015 og 2016 preger fortsatt asylsystemene i mange land.

I oktober 2015 kom det 221.638 migranter sjøveien til Europa, ifølge UNHCR. Den gangen kom de aller fleste til de greske øyene i Egeerhavet.
  • Øystein Kløvstad Langberg

Over halvparten av asylsøkerne som kom til Europa med migrantbølgen i 2015 og 2016, ventet fortsatt på svar på søknaden sin ved utgangen av 2016. Kun 3 prosent er blitt returnert, mens 5 prosent ikke lenger kan gjøres rede for.

Det er noen av konklusjonene i en fersk rapport fra amerikanske Pew Research Centre.

Totalt søkte 2,2 millioner personer om asyl i Europa i løpet av disse to årene. Rundt 40 prosent av disse, 885.000 personer, har fått innvilget søknaden, viser tallene som analytikerne har satt sammen basert på statistikk fra Eurostat.

Samtidig ventet 1,2 millioner personer fortsatt på at søknaden skulle behandles ved utgangen av fjoråret. Rundt to tredjedeler av disse avventet førstegangsbehandling av søknaden, mens en tredjedel venter på en anke, ifølge rapporten.

Migrantfall gjennom sommeren

De siste månedene har migrantstrømmen til Europa falt kraftig. I august i år kom totalt 9700 migranter sjøveien til Hellas, Italia og Spania. Til sammenligning kom det 25.700 samme måned i fjor og hele 130.900 i august 2015.

Men selv om det nå kommer langt færre enn tidligere år, viser rapporten fra Pew hvordan asylsystemene i mange land fortsatt er preget av etterdønningene fra høsten 2015 og våren 2016.

De ferskeste tallene fra Eurostat viser at bunken med søknader har falt noe det siste halvåret, men pr. juni var det fortsatt 990.400 søknader inne til behandling i EU- og EFTA-landene.

Frem til midten av juli lå det an til å bli et år med rekordhøy trafikk på migrantruten fra Libya til Italia, men de siste månedene det kommet langt færre denne veien. Bildet er fra en redningsoperasjon med den spanske organisasjonen Proactiva Open Arms i juli.

Mange blir borte

Av dem som søkte asyl i 2015 og 2016, har rundt 75.000 personer blitt returnert, skriver Pew.

Rundt 5 prosent av asylsøkerne har fått avslag og siden forsvunnet fra radaren, ifølge rapporten. De er hverken en del av ankeprosessen og har heller ikke blitt returnert. Denne gruppen er estimert til 100.000 personer.

De kan enten oppholde seg i EU, Norge eller Sveits eller i et annet land, ifølge Pew.

«Hvis disse individene fortsatt befant seg i Europa i 2016, var de trolig ulovlige migranter og vil bli utsatt for deportasjon, hvis de blir funnet», står det i rapporten.

Aftenposten har tidligere skrevet om at mange land i Europa sliter med å få returnert asylsøkere som har fått avslag.

I EU under ett er det rundt 40 prosent av dem som får ordre om å dra, som ender med å forlate EU, ifølge EU-kommisjonen.

– Kommer du deg til Europa, er du trygg

– Potensielle migranter trekker én lærdom fra det som har skjedd med dem som har reist før: Kommer du deg til Europa, er du trygg. Du får kanskje ikke status som flyktning, men du blir ikke deportert. Du kan bli hvis du vil, har Demetrios G. Papademetriou, leder i tenketanken Migration Policy Institute, tidligere uttalt til Aftenposten.

Eurostats data viser at 493.000 personer fikk pålegg om å forlate unionen i 2016, mens 247.200 returnerte etter å ha fått en slik ordre. Tallene omfatter alle som har fått pålegg om å dra, ikke bare asylsøkere.

Ingen vet eksakt hvor det er blitt av resten. Noen kan ha reist tilbake uten å bli registrert, endel har antagelig forsvunnet under jorden eller reist til andre EU-land, ifølge ekspertene.

– Dette er et stort problem for Europa. Selv de landene som har rykte på seg for å ha den tøffeste asylpolitikken, har svært store utfordringer med å få sendt ulovlige migranter tilbake, sa Papademetriou.

LES OGSÅ: I Norge er 14.000 asylsøkere er forsvunnet på fem år. Men politiet anslår at bare 300 fortsatt er i Norge.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).