NASA vil dyrke poteter på Mars

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA undersøker om poteter fra Peru egner seg til å dyrkes på Mars.

afp000774798-3NSFeP4xuL.jpg
  • Ntb

Av 4.500 potetsorter er hundre valgt ut til å testes under ekstreme «Mars-lignende» forhold. Potetene må kunne vokse i forskjellige økologiske soner, motstå plutselige klimaforandringer og trives i karrig jord. Alt ikke ulikt Matt Damons potetdyrking i den Oscar-nominerte filmen «The Martian» der Aksel Hennie også har en større rolle.

Av de hundre sortene kommer 40 fra Peru, mens de resterende 60 er forbedrede typer som kan klare seg med lite salt og vann og som også er immune mot virus.

Potetene skal dyrkes i et laboratorium i Lima i 100 kilo jord fra Atacamaørkenen som minner om den som finnes på Mars. Vekstene vil bli utsatt for kraftig ultrafiolett stråling i en atmosfære som hovedsakelig består av kulldioksid.

Vekstene som overlever prøvene må også være av en slik type at de gir stor avling.

— Vi må være forberedt på framtiden slik at vi kan møte ørkenforhold, stigende temperaturer og høye saltnivåer i jorda, sier virolog Jan Kreutze ved laboratoriet.