Verden

Slutt på tvangsarbeid for avvikere i Kina

BEIJING (Aftenposten): Kinas forhatte omskolering gjennom arbeid skal avskaffes, lover kommunistpartiet. Hva kommer i stedet, spør gamle leirfanger.

afp000634472-f6mHPVS7UC.jpg Laogai research foundation

 • Jørgen Lohne
  Aftenpostens korrespondent i Asia

afp000634468-jgbHmPE78d.jpg Laogai research foundation

afp000634471-XjBt7jpe5w.jpg Laogai research foundation

afp000634477-yFuhah6wBP.jpg Laogai research foundation

afp000634478-2qzqnvtkU6.jpg Laogai research foundation

afp000634479-cOJgo7sgdO.jpg Laogai research foundation

afp000634473-whOTiyoJiL.jpg Laogai research foundation

afp000634474-ye66bDnnKE.jpg Laogai research foundation

afp000634475-_uaZ86sUnq.jpg Laogai research foundation

– Jeg havnet i arbeidsleir for omskolering i ett år, uten lov og dom. Og bare fordi jeg hevdet min rett, sier Zhen Yaoshan (64) fra Jangxi-provinsen til Aftenposten, idet han blar opp i sine dokumenter.

Omskoleringsleir. Selve begrepet står for mange som et av de fremste kjennetegn ved det kommunistiske diktaturs brutale undertrykkelse av annerledes tenkende eller på andre måter brysomme individer.

Det kinesiske laojiao -systemet er blitt sammenlignet med det tidligere Sovjetunionens gulag. Dethar vært hyppig brukt her i landet siden Folkerepublikken var ung på 1950-tallet, og har kostet enorme lidelser for millioner av mennesker.

Men nå skal det være slutt på slik vilkårlig frihetsberøvelse, ifølge en beslutning i Kinas kommunistpartis 18. sentralkomité. I det 34. punkt av de 60 som ble offentliggjort som vedtak etter sentralkomiteens 3. plenumsmøte denne måneden, heter det: Laojiao , eller omskolering gjennom arbeid, vil bli avskaffet.

Zhen Yaoshan ble sendt til omskoleringsleir etter en nabokrangel. JØRGEN LOHNE

Planen er at den nasjonale folkekongressen skal fatte det endelige av vedtak i slutten av desember.

Unike bilder

I bildeserien øverst i denne saken kan du se unike bilder fra livet i en kinesisk omskoleringsleir. Aftenposten har fått bildene via menneskerettighetsorganisasjonen Laogai Research Foundation i Washington DC i USA. Organisasjonen jobber for å samle informasjon om Kinas bruk av slike leire, og hvordan hverdagen er på disse stedene.

Bildene er udaterte, og det er ukjent hvilken leir de er tatt i. Det finnes veldig få offentlig tilgjengelig bilder fra leirene.

Nabokrangel

Zhen Yaoshan hevder at han havnet på tvungen omskolering utelukkende på grunn av en nær 20 år gammel krangel med sin nærmeste nabo, den lokale partisekretær i hjemlandsbyen. Hans fiende skal være svært så overtroisk:

– Han var besatt av tanken på at jeg kunne hindre hans fortsatte fremgang i karrièren. Årsaken skulle være at mitt hus var høyere enn hans eget. Det var landsbyens spåkvinne som hadde fått ham til å tro dette, sier Zhen, som får en oppgitt mine med minne om den banale ondskapen som ligger til grunn for hans livs tragedie.

Attentat

Zhen forteller saklig, monotont og udramatisk en nesten utrolig historie om lokalt maktmisbruk. Han hevder at partisekretæren fikk noen til å kaste eksplosiver mot hans hjem mens hele familien sov. Heldigvis ble ingen skadet, men Zhen måtte ut med 100 000 Yuan (omtrent det samme i norske kroner) i reparasjonsutgifter. Politiet nektet å etterforske saken på grunn av den lokale koryfeens store innflytelse.

Til sist, etter flere års forgjeves kamp for rettferdighet lokalt, reiste Zhen i 2006 til Beijing og gjorde det han også har gjort i dag: Han oppsøkte stedet hvor kinesiske borgere kan innlevere klager til myndighetene, petisjonssenteret, for å innlevere en klage.

Men lokale og regionale myndigheter liker ikke at befolkningen klager på dem. Så forsøket på å benytte denne lovlige klageadgangen var foranledningen for at han ble kastet i omskoleringsleir, hevder Zhen.

I Beijing ble han pågrepet av politifolk fra hjemprovinsen Jiangxi, banket opp og kjørt hjem til landsbyen. Da han nektet å oppgi kampen for å få saken etterforsket, og igjen oppsøkte petisjonssenteret, avgjorde en lokal komité dominert av partikadre og politi, at han skulle interneres. I ett helt år utførte han straffarbeid, måtte pugge lover og reglementer. Leiren hadde dårlig mat og kummerlige boforhold, sier han.

Farlig å klage

Zhen har selv oppsøkt meg med sin historie etter at han så at jeg ble kontant bortvist fra Det nasjonale petisjonssenteret i Beijing, ett av tre slike kontorer myndighetene har opprettet i hovedstaden for å ta imot klager fra befolkningen.

Jeg ble omringet av høflige og bestemte politifolk straks jeg steg ut av drosjen og fikk beskjed om å søke rette myndigheter om tillatelse dersom jeg en annen gang hadde til hensikt å begi meg til dette sensitive byrået, der kinesere kan påklage myndighetenes maktmisbruk. Ingen bilder, ingen intervjuer med menneskene som sto i kø foran porten.

For at Zhen og jeg skulle kunne snakke uforstyrret sammen, måtte vi derfor trekke bort fra gaten og politifolkenes vaktsomme blikk. Vi benket oss i et tehus i nærheten.

Historien han forteller, er unik, men det finnes mange eksempler som viser at interneringen i omskoleringsleir ofte er gjort på grunnlag av handlinger som svært vanskelig kan sies engang å grense mot noe kriminelt.

Et grovt eksempel ble kjent i fjor, da Tang Hui, mor til en jente som hadde vært bortført og voldtatt, ble satt i leir. Årsak: Fru Tang (40) var opprørt over at gjerningsmennene etter hennes syn hadde fått altfor lav straff, og nektet å slutte med å kreve strengere reaksjon. Som så mange andre, ertet hun på seg myndigheter, lokalt og sentralt, ved stadig å oppsøke petisjonssentere for å klage. Da bar det til omskoleringsleir.

Dagbok

Fru Tang ble ganske raskt satt på frifot da historien hennes skapte kritiske overskrifter i både kinesiske og internasjonale medier.

Så heldig var ikke en annen kvinne, Liu Hua (50), som denne uken ga et intervju til den britiske kringkasteren BBC og fortalte om tre leiropphold de siste syv år. Hennes forbrytelse var at hun protesterte mot konfiskering av jord i hjemlandsbyen, en klage som bønder svært ofte mener de har grunn til å fremføre på petisjonssentrene.

Dette bildet viser mennesker i en omskoleringsleir i Tuanhe i nærheten av Beijing. Det er tatt i juni 1986. STRINGER/AFP

Liu klarte å skrive en hemmelig dagbok under leiroppholdet, og forteller der om mishandling og tortur.– De behandlet oss som dyr, sier hun til BBC.

– Vi ønsket bare å bli behandlet som borgere og være sikret de samme rettigheter som alle andre.

Fortsatt kommunist

Pensjonisten Zhen er tidligere yrkesmilitær og særlig stolt av sin krigstjeneste i Vietnam på 1960-tallet, forteller han meg mens vi drikker vår grønne te og han forsyner seg forsiktig av popcorn-fatet.

Maktmenneskers overgrep og frihetsberøvelsen han har vært utsatt for, har fortsatt ikke fratatt ham hans grunnleggende overbevisning: Fortsatt er han aktivt medlem av Kinas kommunistparti.

Men det hindrer ikke at han krever sin rett overfor det samme maktapparatet.

– Er du mer optimistisk nå som det er bestemt at laojiao skal avskaffes?

Zhen trekker på skuldrene: – Jeg tror ikke det blir noen stor forskjell.

Og her har han nok støtte fra mange menneskerettighetsforkjempere og opposisjonelle i Kina.

– Trolig vil mange av disse sakene bli behandlet som vanlige politisaker og ende opp i straffeprosesser for domstolene, sier en representant for denne gruppen til Aftenposten.

Dagbokdokumentaristen Liu Hua sier til BBC at hun er overbevist om at kommunistpartiet vil finne en måte å holde henne arrestert på, leirer eller ikke leirer.

Avskaffelsen av laojiao betyr ikke at partiet vil frasi seg muligheten til å holde mennesker i fangenskap uten rettssak, mener også Erlend Ek, norsk Kina-ekspert tilknyttet det Beijing-baserte forsknings og rådgivningsselskapet China Policy.

— Jeg tror nye institusjoner som skal arbeide med de uønskede vil bli det de sentrale myndighetene anser som mer diversifisert og bedre tilpasset. Det store spørsmålet er hvor pengene til mer profesjonell rehabilitering skal komme fra, hvor lang tid det vil ta å få på plass og hvilke grupper det vil berøre, sier Ek til Aftenposten.

Tar risikoen

Hjemme i landsbyen i Jiangxi har den overtroiske partisekretæren fått fyken av kommunistene etter anklager om korrupsjon og kvinnehistorier, forteller Zhen Yaoshan meg, uten å vise tegn til triumf. Og kampen for rettferdighet fortsetter:

– Han er fortsatt en mektig mann, nå som eier av en fabrikk som er landsbyens største arbeidsplass, så politiet nekter fortsatt å etterforske saken.

Men den gamle soldaten Zhen å gi opp. Han viser meg dokumentene han akter å levere inn til Det nasjonale petisjonssenter.

– Og da risikerer du vel å havne bak lås og slå igjen?

– Ja, det er vel ikke umulig, sier den urokkelige Zhen med stoisk ro.

-------------------------------------------------- ## Dette ble de enige om

Siden Deng Xiaoping i 1978 brukte det 3. plenumsmøte i den 11. sentralkomité til å fremme sin ”Reform og åpne opp”-politikk for det kinesiske samfunn, har det vært knyttet spenning til hva slags endringer som blir vedtatt hver gang et nytt lederskap på denne måten formelt samles for 3. gang.

Som antatt dreide mange av vedtakene i det 3. plenumsmøtet i Det kinesiske kommunistpartiets 18. sentralkomité denne måneden seg om reformer som direkte eller indirekte skal stimulere til fortsatt økonomisk vekst. Få hadde ventet vesentlige reformer når det gjelder borgernes politiske rettigheter og ytringsfrihet under president og partisjef Xi Jinping.

Noen av Kinas øverste ledere stemmer under det 3. plenumsmøte i Kinas kommunistpartis 18. sentralkomité i november. De foreslår blant annet å avskaffe omskoleringsleirene. President Xi Jinping sitter i midten. Lan Hongguang

Ved siden av avskaffelsen av omskoleringsleirene har kommentatorer blant annet også merket seg at det blir en oppmykning av ettbarnspolitikken og at Kina akter å opprette et nasjonalt sikkerhetsråd.Her følger en svært forkortet utgave av de 60 punktvise vedtakene som ble offentliggjort etter møtet, som fant sted 9-12. november.

 1. Fortsette reformlinjen.
 2. Fortsatt sosialistisk markedsøkonomi, fremme sosial rettferdighet.
 3. Reform av økonomien står i sentrum for alt reformarbeid.
 4. Bygge videre på tidligere reformarbeids suksess.
 5. Sluttføre arbeidet med beskyttelse av eiendomsrettighet.
 6. Aktivt utvikle en økonomi med ulike former for eierskap.
 7. Modernisere systemet for statseide bedrifter.
 8. Støtte utviklingen av ikke-offentlig økonomi.
 9. Innføre markedsregler som er rettferdige og åpne.
 10. Perfeksjonere en mekanisme der prisene blir bestemt av markedet.
 11. Forme et tomte-marked som er det samme for land— og byområder.
 12. Forbedre finansmarkedene.
 13. Reformer innen vitenskap og teknologi som oppmuntrer til nyutvikling
 14. Forbedre makroøkonomisk regulering og kontroll.
 15. Bedre offentlig styring, minimalisere sentralregjeringens kontroll over markedsoperasjoner.
 16. Strømlinjeforme regjeringsstrukturen.
 17. Forbedre budsjettsystemet.
 18. Forbedre skattesystemet.
 19. Etablere et system der myndigheters administrative makt står i et rimelig forhold til deres ansvar for offentlig pengebruk.
 20. Reformere landbruksproduksjon-systemet.
 21. Mer eiendomsrett til bøndene.
 22. Fremme en mer balansert fordeling av offentlige ressurser mellom by- og landområder.
 23. Sunn urbanisering med menneskene i sentrum.
 24. Øke mulighetene for investeringer.
 25. Etablere flere frihandelssoner.
 26. Økt utvikling i innlands- og grenseområder.
 27. Fremme systemet med folkekongresser.
 28. Fremme systemet med konsultativt demokrati på flere nivåer.
 29. Utvikle grasrotdemokrati.
 30. Sikre respekt for konstitusjonen og lovverket.
 31. Styrke håndhevelse av lovverket. Mer politiressurser til prioriterte områder.
 32. Sikre uavhengighet og rettferdighet i domstoler og påtalemyndighet.
 33. Gjøre det judisielle system mer åpent for innsyn.
 34. Styrke det judisielle system for å beskytte menneskerettighetene. Forbedre mekanismer for å unngå falske anklager og tilståelser frembrakt gjennom tortur. Gradvis redusere antallet tiltaler som kan føre til dødsstraff. Laojiao, eller omskolering gjennom arbeid, vil bli avskaffet.
 35. Etablere effektive midler for å begrense makt.
 36. Etablere nye systemer for å avsløre korrupsjon
 37. Forbedre arbeidsstilen til offentlige ledere og departementsansatte.
 38. Endre myndighetenes rolle fra å være leverandør av kulturelle produkter til å være administrator (leder).
 39. Fremme statseide kulturinstitusjoners overgang til selskaper.
 40. Bygge opp et modernisert, offentlig kultur-tjenestetilbud.
 41. Fortsette åpningen av kulturelle markeder ved å utvide rammene for kulturutveksling.
 42. Mer grunnleggende utdannelsesreformer.
 43. Forbedre støttemekanismer for å skaffe arbeidsplasser og utvikle nye foretak.
 44. Bedre fordeling av inntekter, legge til rette for forhandlinger mellom arbeid og kapital
 45. Etablere et mer rettferdig og mer bærekraftig sosialt velferdssystem.
 46. Mer grunnleggende reform av den medinske sektor og helsevesenet. Tillate par å få to barn dersom en av foreldrene er enebarn.
 47. Nye og bedre metoder for samfunnsmessig styring på lokalt nivå, imøtekomme befolkningens behov bedre.
 48. Stimulere sosiale organisasjoners levedyktighet.
 49. Reformere prosjekter som tar sikte på å hindre sosiale konflikter.
 50. Forbedre systemet for offentlig sikkerhet. Landet vil etablere en statlig sikkerhetskomité for å garantere nasjonens sikkerhet.
 51. Forbedre systemet med eiendomsrett til naturressurser og administreringen av hvordan de utnyttes.
 52. Styrke arbeidet med økologisk beskyttelse, etablere nasjonalparker. Avvikle bruttonasjonalprodukt – vurderinger i forbindelse med fattigdomstiltak i områder med sårbare økosystemer.
 53. Etablere et system der det koster mer å bruke naturressurser, gjennom prising og beskatning.
 54. Reformere systemer for beskyttelse av miljøet, alle forurensningskilder skal kartlegges og reguleres.
 55. Reformere det militæres sammensetning og funksjoner, kutt i ikke-stridende avdelinger.
 56. Oppmuntre til justeringer av militærpolitikk og mekanismer, forbedre kostnadskontroll.
 57. Fremme koordinert utvikling av militære og sivile industriprosjekter, invitere private selskaper til å delta i utvikling og reparasjon av militære produkter.
 58. Fremme internt demokrati i Partiet og holde fast på det sentrale lederskap.
 59. Reformere evalueringen og forfremmelsen av ledende partimedlemmer.
 60. Fremme nytenkning og utforskning på lokalt nivå og på grasrota. Styrke viktige pilotprogrammer når det gjelder reform, oppsummere erfaringer og tillate feilgrep.
Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Omir Bekali ble hjernevasket og torturert i en fangeleir som offisielt ikke eksisterer. Nå har en forsker funnet overraskende bevis på at Kina lyver.

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Grufulle skildringer fra Xinjiang

 3. VERDEN

  Kina hevder det er skoler. Hvorfor har de da kjøpt inn batonger og elektrosjokkvåpen?

 4. VERDEN

  «Hvor er mamma?» «Hun er sendt på skole av staten for å få kollektiv trening og instruksjoner.»

 5. VERDEN

  Langt skjegg? For mange barn? Mer skal ikke til for å bli internert av kinesiske myndigheter.

 6. VERDEN

  Hun ble sperret inne og utsatt for elektrosjokk. Målet er å gjøre dem til «vanlige folk», hevder kineserne.