Ny studie: Skyskraperne gjør at New York synker

I New York veier drøyt 1 million bygninger rundt 762 milliarder kilo. Det er så tungt at byen synker.

New York er blant de tettest befolkede kystområdene i verden.

Presset fra New Yorks massive skyskrapere gjør byen mer sårbar for å synke lavere i havet, melder USA Today.

Også CNN skriver om en ny studie, publisert i tidsskriftet Earth's Future. Den har som mål å vise hvordan høyhus i kyst-, elve- og innsjøområder kan bidra til flomrisiko i fremtiden. Forskerne mener det bør settes inn tiltak for å dempe konsekvensene.

Den gradvise prosessen kan skape problemer for en by som New York, der havnivået har steget mer enn dobbelt så raskt som den globale hastigheten og er antatt å fortsette å stige. Klimakrisen gjør at forskere også forventer hyppigere ekstrem nedbør og orkaner.

– Vi er et stykke unna at havet bare flytter inn, sier Tom Parsons, geofysiker ved US Geological Survey og hovedforfatter av studien, til CNN.

– Men vi har hatt et par store orkaner hvor kraftig nedbør forårsaket oversvømmelser i byen.

Tre områder peker seg ut

Forskerne har beregnet massen til drøyt 1 million bygninger i fem bydeler. De kom til at de veide rundt 762 milliarder kilo, noe som tilsvarer omtrent 1,9 millioner fullastede Boeing-fly. Forskerne mener New York synker rundt 1–2 millimeter pr. år. Noen steder så mye som 4 millimeter, ifølge Parsons.

I New York synker områdene Lower Manhattan, Brooklyn og Queens raskere enn gjennomsnittet, ifølge studien hans.

Geofysikeren tror noe av det skyldes pågående byggeprosjekter.

– Men vi ser også at nordenden av Staten Island synker. Det kan jeg ikke finne en forklaring på. Det er fortsatt et mysterium.

Nettstedet LiveScience påpeker at det at New York synker også kan skyldes at jorden fortsetter å forandre seg etter slutten av siste istid for mer enn 10 000 år siden.

Her flyr en ballong formet som den populære TV-serie helten Bluey gjennom luften på Manhattan under Macy's Thanksgiving Day Parade i 2022.

Avgjørende å forstå New York

– Dette er et globalt problem. Mine medforfattere fra University of Rhode Island så på 99 byer rundt om i verden, ikke bare ved kysten, men også i innlandet. De aller fleste av dem har problemer med innsynkning, sier Tom Parsons til CNN.

Jakarta for eksempel, skal synke så raskt at den indonesiske regjeringen planlegger å bygge en ny hovedstad et annet sted.

– Vi vet at det globale havnivået stiger og kystlinjene endrer seg, og at det er avgjørende for å forstå virkningen av menneskelige aktiviteter, som klimagassutslipp, sier geofysiker Sophie Coulson til CNN.

Hun er postdoktor ved Los Alamos National Laboratory og var ikke med på studien.

– New York er blant de tettest befolkede kystområdene i verden, der en stor del av den kritiske infrastrukturen er bygget i lavtliggende kystområder, påpeker hun.

– Å forstå hvordan og hvorfor landskapet endrer seg, og identifisere områder som er mest sårbare for flom, er avgjørende for å gjøre de riktige forberedelsene for å dempe fremtidig havnivåstigning.