Zombiene ble arrestert under prinsebryllup. Nå har de tapt klagesaken.

Politiet mente zombiene ville kaste fluelarver mot Kate og William. Nå har demonstrantene tapt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Det var fullt i gatene da William og Kate giftet seg i 2011. Republikanske demonstranter mente at politiet overreagerte da de ble arrestert, mistenkt for å ville forstyrre ro og orden.

Hundretusenvis av mennesker var på vei ut i Londons gater. Kongelige fra hele Europa skulle fraktes fra kirke til slott. Trusselnivået ble beskrevet som høyt. Politiet var i høyeste beredskap.

29. april 2011 var det bryllup i den britiske hovedstaden. Arveprinsen William skulle gifte seg med sin Kate.

Dette er bakteppet for en fersk dom fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Zombie-piknik

For ikke alle ønsket å hylle de kongelige. Politiet mistenkte at dette blant annet gjaldt noen som hadde kledd seg ut som zombier og var på vei til en «zombie-piknik» midt i London. Ifølge politiets opplysninger ville de prøve å kaste fluelarver i stedet for konfetti på det kongelige følget. Andre hadde planlagt å delta i ulike republikanske protester i sentrum.

Men de ble pågrepet før bryllupsseremonien var i gang og satt i arrest i mellom to og fem og en halv timer. Da festen var over, ble de løslatt. Politiet begrunnet arrestasjonen med at de ville forebygge bråk under bryllupet.

Londons gater var smekkfulle da prins William skulle gifte seg med Kate i 2011. Politiet mente de hadde rett til å arrestere personer de fryktet ville forstyrre ro og orden.
Les også

Dramatisk avstemning i Underhuset: Ingen av de åtte forslagene fikk flertall.

Klaget på «overreaksjon»

Åtte demonstranter mente at arrestasjonene var urettmessige og et uforholdsmessig stort inngrep mot dem. En av dem, som var på vei mot zombie-festen, skrev i The Guardian i 2012 at hun ikke hadde noe politisk motiv og at arrestasjonen var en fullstendig overreaksjon.

– Hvis det kan skje med en kjedelig, hvit middelklassejente som meg, kan det skje med hvem som helst, skrev hun.

Saken gikk sin gang gjennom hele det britiske rettssystemet uten at demonstrantene vant frem. Til slutt brakte åtte av dem saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Der har dommerne nå vurdert om arrestasjonene var i tråd med paragraf 5 i den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter om rett til frihet og sikkerhet.

Domstolen støtter de britiske domstolene og mener at politiet hadde rett til å pågripe demonstrantene.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ligger i Strasbourg i Frankrike.

Dommerne mener at arrestasjonene var nødvendig for å forebygge faren for nært forestående brudd på ro og orden. De legger vekt på alle menneskene som var ute i gatene, den store interessen for bryllupet og trusselnivået.

– Dessuten ble saksøkerne (demonstrantene, journ.anm.) løslatt så snart den umiddelbare faren var over, og frihetsberøvelsen hadde bare vart i noen timer, skriver dommerne.

Retten mener også at de britiske domstolene har funnet en god balanse mellom retten til frihet og behovet for å hindre aktivister fra å forstyrre den offentlige ro og orden.