Verden

Canada varmes opp dobbelt så fort som resten av verden

I Canada øker temperaturen dobbelt så mye som i resten av verden, og verst er det nord i landet, ifølge en klimarapport.

I Canada har det, som mange i andre land i verden, vært en rekke demonstrasjoner blant skoleelever om klimaendringer.
  • NTB-AFP

Gjennomsnittstemperaturen i Canada har økt 1,7 grader siden 1948, noe som er over det doble av verdensgjennomsnittet på 0,8 grader. Nord i Canada, rundt polarsirkelen, har temperaturøkningen vært på 2,3 grader i samme tidsperiode.

Temperaturene er ventet å «øke ytterligere i farmtiden som følge av menneskelig aktivitet», heter det i rapporten som canadiske medier har fått på forhånd. Rapporten, som er bestilt av regjeringen, publiseres tirsdag.

Norge er i samme båt som Canada, og gjennomsnittstemperaturen her til lands har økt med om lag 1,3 grader sammenlignet med førindustriell tid (1861–1890).

Ifølge forskningsbaserte beregninger kan temperaturen i Canada bli hele seks grader varmere mot slutten av dette århundret.

– Scenarioene med begrenset oppvarming vil bare skje dersom Canada og resten av verden reduserer karbonutslippene til nesten null tidlig i den andre halvdelen av århundret, heter det i rapporten.

Canada har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå.

Les mer om

  1. Parisavtalen
  2. Klima
  3. Global oppvarming
  4. Klimaendringer
  5. FNs klimapanel
  6. Klimaforskning
  7. Canada