Sverige strammer grepet om sigaretten

Mandag blir det forbudt å røyke utendørs i Sverige. På sikt vil vi også få et mer omfattende forbud i Norge, tror tobakksforsker.

Mandag utvider svenskene røykeforbudet til å også omfatte røyking på offentlige steder utendørs.
  • Hanne Brønmo

Reglene som trer i kraft mandag omfatter også e-sigaretter og forbyr røyking fra uteserveringer, togperronger, bussholdeplasser, lekeplasser og idrettsarenaer.

Målet er et røykfritt Sverige innen 2025, ifølge svenske Expressen De som bryter loven, kan bli straffet med bøter.

Flere andre land har innført delvis røykeforbud utendørs, deriblant Frankrike. I USA har byen Beverly Hills gått så langt som å forby salg av stort sett alle tobakksprodukter fra 2021, mens San Francisco har vedtatt å forby salg av e-sigaretter.

Les også

Én av seks unge kvinner snuser daglig. Men snusing blant gravide registreres fortsatt ikke.

– Beskytter dem som ikke liker lukten eller synet av røyk

Tobakksforsker Karl Erik Lund sier et forbud mot utendørs røyking først og fremst beskytter dem som opplever et ubehag ved å se eller lukte røyk.

Mens bare syv prosent av svenskene røyker daglig, er tallene noe høyere i Norge. 12 prosent av den norske befolkningen røyker daglig, ifølge tall fra SSB, mens like mange snuser.

Tobakksforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet sier passiv røyking utendørs kan være helseskadelig for astmatikere og allergikere, men i verste fall kun ubehagelig for de fleste andre.

– Du skal sitte svært mye på uteservering over flere år for å få økt helserisiko som følge av tobakksrøyk i luften. Beskyttelsesmotivet for reguleringen er svak. Andre, ofte ikke uttalte motiv har overtatt – som at vi ikke liker lukten eller synet av røyking, sier han.

I Norge ble røykeloven sist endret i 2014. Da ble det innført tobakksforbud ved skoler og barnehager og et forbud mot særskilte røykerom, men ikke uteserveringer. Norge har imidlertid lovfestet en visjon om at vi skal bli et tobakksfritt samfunn.

– Reguleringskåte politikerne vil profilere seg i kampen mot tobakk

Lund sier det helt sikkert vil komme flere restriksjoner mot utendørs røyking også her til lands.

– Vi lever i et stadig mer tobakksfiendtlig klima. Røykerne utgjør en stadig mindre og svakere gruppe uten noen talspersoner, som møter reguleringskåte politikere som ønsker å profilere seg på sin kamp mot tobakk.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF har tidligere tatt til orde for å stramme inn den norske røykeloven ytterligere og fikk flertall for sitt lovforslag som skal gjøre flere arenaer i samfunnet tobakksfrie.

– Vi må se til det Sverige nå gjør. Ubehaget folk opplever når de blir utsatt for røyking på offentlige steder gjør det naturlig at vi jobber for et forbud, sier Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i Krf.

Han mener det nå er naturlig å fremskynde planene om et utendørs røykeforbud også i Norge, noe også Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet stiller seg bak

Frp var det eneste partiet som den gang stemte mot forslaget.

Frp: – Heksejakt på røykere

Åshild Bruun-Gundersen i Frp ønsker ingen innstramming av røykeloven i Norge tilsvarende det svenskene innfører mandag.

– Frp synes røykerne blir plaget nok. Vi vil at det skal være opp til de som eier restauranter og uteserveringer å bestemme om de ønsker å tillate røyk eller ikke, sier Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitiske talsperson.

Frp ønsker å legge til rette for at røykere kan få tilgang til mindre helseskadelige nikotinprodukter, som e-sigaretter med nikotin eller snus uten tobakk. Disse er i dag ulovlige i Norge.