Jøder rømmer Malmö

I den sørsvenske metropolen Malmö angripes og trakasseres jøder på gaten. Stadig flere av byens jøder forlater byen og reiser til Israel.

Etter en anti-israelsk demonstrasjon i Malmø i mars måned i fjor, som samlet tusener, er byens jøder blitt hetset og trakassert.
  • Halvor Tjønn

– Vi blir trakassert, og vi blir fysisk angrepet. Det er ingen tvil om hvem som står bak, nemlig personer som har bakgrunn fra Midtøsten.

Det er informasjonsansvarlig i den jødiske menigheten i Malmö, Fredrik Sieradzki, som sier dette til Aftenposten. Blant Malmös mange innvandrere er det et stort antall mennesker som kommer fra ulike muslimske land i Midtøsten. Det finnes en strømning i den muslimske verden der man bedriver hets mot jøder. Denne hetsen får enkeltpersoner til å forfølge og trakassere Malmös jøder, sier Sieradzki.

Marcus Eilenberg, et annet medlem av den jødiske menigheten i Malmö, er blant jødene som har valgt å forlate byen.

– Mine barn er ikke lenger trygge her. Jeg tror ikke at hatet med tiden vil bli mindre, snarere tvert imot. Tenk at fantastiske Sverige ikke kan gi min familie trygghet. Det er uhyggelig, sa Eilenberg for kort tid siden mens han var i gang med å flytte fra byen.

Han forteller at folk har kjørt forbi ham på vei til synagogen, og ropt «jævlig jøde!» til ham. De jødiske gudstjenestene må ha politibevoktning, og til den jødiske gravlunden kan man ikke under noen omstendighet gå alene.

Sterk mann

Den jødiske menigheten i Malmö er nå på cirka 700 personer. Fredrik Sieradzki regner med at et 30-talls jøder har forlatt byen de siste par år. Dette er i hovedsak unge mennesker som ser det som umulig å stifte familie i byen. Mange av jødene er spesielt skuffet over den sosialdemokratiske politikeren Ilmar Reepalu, av mange beskrevet som Malmös sterke mann. De anklager Reepalu for ikke å ha tatt klart avstand fra antisemittismen i byen.

Diskusjonen rundt Reepalus rolle blusset opp særlig etter at han for fire uker siden ble intervjuet av lokalavisen Skånska Dagbladet. I intervjuet sa han:

– Vi aksepterer hverken sionisme eller antisemittisme.

Likhetstegn

Uttalelsen, som ble tolket slik at Malmös førende politiker satte likhetstegn mellom sionismen, en ideologi som går ut på at jøder skal få et eget hjemland, og antisemittismen, den drivende kraft bak nazistenes jødeutryddelser, skapte storm. Reepalu gjorde det ikke bedre for seg selv da han overfor den britiske avisen Sunday Telegraph benektet at det hadde vært angrep på jøder i Malmö. Om det var slik at jøder i Malmö foretrakk å flytte til Israel, var det ikke noe byens myndigheter hadde noe med, sa han.

Selv er Reepalu flyktning med bakgrunn fra det sovjetiskokkuperte Estland. Etter hans uttalelser til Skånska Dagbladet og Sunday Telegraph har borgerlige politikere forlangt at Reepalu trekker seg fra sine politiske verv.

Aftenposten forsøkte i går ettermiddag forgjeves å kontakte Ilmar Reepalu for å få hans kommentarer til saken, men han var hverken å treffe på sitt kontor eller på sin private telefon.

Nynazister

Reepalu har, i den grad han har innrømmet at det har forekommet sjikane av jøder, fremholdt at det har vært ekstreme høyregrupper og nynazister som har stått bak. På jødisk hold har dette blitt oppfattet som forsøk på å bortforklare de faktiske forhold. Judith Popinski, som er overlevende fra de nazistiske dødsleirene under krigen, sier til svensk og internasjonal presse at det ikke er noen tvil om hvor trusselen kommer fra, nemlig fra muslimske innvandrere.

Sluttet

Fredrik Sieradzki sier til Aftenposten at det langtfra er alle muslimske innvandrere som forfølger og trakasserer byens jøder. –Vi anklager ikke hele gruppen av muslimer i Malmö. Det er en liten del av muslimene i byen som bedriver det aktive jødehatet. Men problemet er at denne gruppen tallmessig er altfor stor, sier Fredrik Sieradzki.