Verden

I årevis har man visst at politikerne fikk dyre gaver og luksusturer. Først nå strammes regelverket inn.

Aserbajdsjan har hatt betydelig makt i Europarådets parlamentarikerforsamling og ville ha stoppet innstramninger tidligere, fastslår flere politikere.

Europarådets parlamentarikerforsamling holder til i disse lokalene i Strasbourg i Frankrike.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale

Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene. Politikerne skal ha fått dyre gaver, blitt påspandert luksusturer og fått millioner av kroner under bordet.

Resultatet skal ha blitt at forsamlingen mildnet sin kritikk av det kaukasiske landet – noen ganger roste det – godkjente en rekke valg som var preget av fusk og fanteri og stoppet en rapport som tok for seg politiske fanger i Aserbajdsjan.

Nå strammer politikerne i Strasbourg inn regelverket.

– Vi risikerte at korrupsjonsbeskyldningene ville svekke Europarådets troverdighet permanent, og vi trenger et strengt og tydelig regelverk for å forhindre korrupsjon i fremtiden, sier den britiske politikeren Ian Liddell-Grainger.

De nye etiske retningslinjene innebærer blant annet:

  • Nye prosedyrer for å granske politikeres mulige brudd på regelverket.
  • Strengere sanksjoner mot politikere som tar imot bestikkelser.
  • Politikerne kan ikke ta imot gaver, penger eller annen kompensasjon, og de må offentliggjøre alle interessekonflikter de har.

Vaktbikkje for demokrati

Europarådets oppgave er å forsvare menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati.

– I mange år har det vært et skrikende behov for å stramme inn reglene for å hindre at autoritære regimer kunne kjøpe seg innflytelse i hemmelighet, og hele tilliten til Europarådet var i ferd med å bli undergravet. Dette burde ha vært vedtatt for lenge siden, sier Giorgi Gogia fra menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

Gogia er ekspert på Aserbajdsjan og har fulgt utviklingen i Europarådet tett i en årrekke.

Korrupsjonsbeskyldningene har bidratt til å undergrave tilliten til hele systemet for menneskerettigheter i Europa, og derfor var det så viktig å få et strengere regelverk for politikerne i Strasbourg, fremholder Lise Christoffersen som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og har vært representant i Europarådets parlamentarikerforsamling siden 2005.

– Vi er avhengig av at folk har tillit til de beslutningene vi fatter, og at det ikke kan reises spørsmål om vi er kjøpt og betalt. Hvis det kan reises tvil om vår etiske gehalt, undergraver det tilliten til hele Europarådet og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Ap og mangeårig medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling.

Varslet om korrupsjon i årevis

Aftenposten har dokumentert at det ble varslet om korrupsjonssaken i mange år, og at den var bredt kjent i Strasbourg. Likevel ble ikke noe gjort. Først i sommer ble det satt ned en uavhengig granskningskommisjon.

– Hvorfor ble ikke regelverket strammet inn for mange år siden?

– Det er et godt spørsmål. Jeg reiste dette spørsmålet allerede i 2009. Regelverket burde ha vært mye strengere hele veien, fremholder Christoffersen.

Hun forteller at hun begynte å skjønne at noe var galt i PACE allerede i 2006 da hun var tiltenkt rollen som rapportør for Aserbajdsjan. Det vil si at hun skulle følge opp den demokratiske utviklingen i det kaukasiske landet og rapportere tilbake til Strasbourg. Omfattende lobbyvirksomhet fra regimet førte til at en Aserbajdsjan-vennlig malteser isteden fikk jobben.

Ap-politikeren peker på at årsaken til at man ikke fikk gjort noe tidligere, var at Aserbajdsjan hadde for mange venner blant politikerne i Strasbourg, i tillegg til at det var flere politikere som ikke kjente til problemstillingen.

Aserbajdsjan er ett av verdens mest autoritære regimer. Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad, opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.

Regimet hadde for mye makt

Aftenposten har skrevet om hvordan tidligere president for Europarådets parlamentarikerforsamling, Anne Brasseur, ønsket å frata Aserbajdsjan stemmeretten i forsamlingen, men at hun skjønte at forslaget ville bli nedstemt fordi Aserbajdsjan var for mektig.

Christoffersen sier at det samme gjaldt spørsmålet om å stramme inn regelverket.

– Vi risikerte å tape fordi Aserbajdsjan sto så sterkt. Det ville ha styrket Aserbajdsjan og nettverket av politikere som støttet regimet. I så fall ville vi vært dårligere stilt enn vi er nå.

Flere politikere som er kritiske til Aserbajdsjan, mener at det også er en annen viktig grunn til at man først nå strammer inn regelverket: fravær av medienes søkelys.

– Mediene har ikke brydd seg om Europarådet. Derfor kunne politikerne gjøre som de ville. Selv om korrupsjonsbeskyldningene har vært kjent i mange år, trengte ikke politikerne å frykte reaksjoner fra velgerne hjemme, fremholder John Dalhuisen, Europasjef i Amnesty.

Vanligvis engasjerer ikke menneskerettighetsorganisasjonen seg i korrupsjonssaker, men denne gangen har den gjort det.

– Europarådet er den viktigste menneskerettighetsinstitusjonen i Europa, men den var i ferd med å bli undergravet og miste sin legitimitet på grunn av korrupsjon.

Les mer om

  1. Europarådet
  2. Thorbjørn Jagland
  3. Korrupsjon