– Parisavtalen kan åpne for tvilsom kvotehandel

Den nye klimaavtalen kan åpne for salg av klimakvoter med usikker effekt, frykter Regnskogfondet.

Klima-og miljøminister Tine Sundtoft ved det norske delegasjonskontoret. Hun fikk tøffere dager i Paris enn hun hadde tenkt da hun ble leder for en av de tøffeste forhandlingsgruppene.

Organisasjonen er særlig bekymret for en formulering i en av de såkalte tilleggsbeslutningene til avtalen.

Her henvises det til muligheten for kvotehandel basert på tiltak med «langsiktige» fordeler med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp.

I et tidligere utkast var i stedet ordet «permanent» brukt. Ordet er trolig byttet ut for å åpne for salg av kvoter basert på vern og planting av skog, ifølge Regnskogfondet.

Frykter effektiviteten

Organisasjonen frykter effekten av slike kvoter vil bli usikker uten et tydelig krav om at de representerer permanente utslippskutt.

– Indonesia illustrerer hva som kan skje hvis denne typen kvotehandel tillates, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til NTB.

I Indonesia er det vanlig med skogbranner som enkelte år får et enormt omfang. Hadde landet solgt kvoter basert på vern av skog som senere ved et uhell brenner ned, blir resultatet utslipp både i Indonesia landet som kjøpte kvotene, påpeker Ranum.