Frustrerte migranter møter stengte grenser i hele Europa. Her er stedene der titusenvis er strandet.

BRUSSEL (Aftenposten): Strømmen er stagget, men nå hoper migrantene seg opp flere steder i Europa. Overgrep, sinne og uro brer om seg.

I "Jungelen" i Calais i Frankrike er det nå anslått at det bor rundt 10.000 mennesker.

– Vi har fått et pusterom sammenlignet med i fjor, men vi bruker det ikke til å finne en felles løsning. Europa er fortsatt handlingslammet, sier Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.

Det er bare ett år siden flyktningkrisen preget mediene og den politiske agendaen i Europa fullstendig. Ungarn jobbet på spreng med å få ferdig et gjerde mot Serbia, mens Angela Merkel erklærte at «Vi klarer det». 131.000 migranter kom til Europa bare i august. Samme måned i år kom det knappe 25.000.

Problemene er imidlertid fortsatt store i enkelte land, der migrantene møter på en grensekontroll som er kraftig forbedret det siste året.

Her er tre av de viktigste stedene i Europa der migrantene hoper seg opp:

1. Calais, Frankrike

Forholdene i leiren i Calais er nå de verste noensinne, ifølge hjelpearbeidere.

Myndighetene har flere ganger forsøkt å gjøre noe med leiren, men likevel fortsetter tallet på migranter å øke. Drømmen er å komme seg til Storbritannia, men sikkerheten på lastebiler, ferger og i jernbanetunnelen under kanalen er blitt kraftig skjerpet de siste årene.

Mens antall innbyggere i den såkalte «Jungelen» i Calais var anslått til 4500 i juni, er det nå mange tusen flere som er kommet til. Anslagene varierer fra 7000 til 10.000 mennesker.

Det er den siste tiden blitt rapportert om en rekke voldsepisoder. Rivaliserende gjenger har gått løs på hverandre, og så sent som onsdag ble to personer alvorlig skadet i et knivslagsmål mellom afghanere og sudanere, ifølge Le Parisien.

I sommer har lastebiler blitt angrepet med steiner og metallstenger av grupper som vil true seg med i lasten over til Storbritannia.

Det har også flere ganger blitt satt opp provisoriske veisperringer for å få bilene til å stoppe. En trailersjåfør som The Guardian har intervjuet, sier de blir tilbudt opptil 5000 pund pr. blindpassasjer.

Mandag ble det gjennomført en stor aksjon der sjåfører, bønder og andre i lokalbefolkningen blokkerte motorveien som går ned til havnen. Kravet deres er at leiren jevnes med jorden.

– I Calais er det ikke flere enn at det burde vært mulig for den franske og britiske regjeringen å finne en løsning der man finner ut hvem som har rett til å bli og hvem som bør returneres, sier Nesse.

Demetrios G. Papademetriou, leder i tenketanken Migration Policy Institute (MPI), har imidlertid liten tro på at det vil skje.

– Sjansen for å finne en løsning på situasjonen var allerede liten før Brexit, nå tror jeg den er lik null, sier han til Aftenposten.

2. Hellas

Rundt 60.000 migranter bor nå i camper rundt omkring i Hellas, anslår landets myndigheter.

I vinter stengte Makedonia grensen mot Hellas mens det fortsatt strømmet på med migranter fra Tyrkia. Dermed hopet det seg raskt opp flere tusen mennesker om dagen.

I mars fikk EU på plass en flyktningavtale med Tyrkia som bidro til at tallet på mennesker som ankommer Hellas, falt kraftig. Dessuten skulle Hellas nå kunne sende folk tilbake til Tyrkia under den nye avtalen.

Status fem måneder senere er imidlertid at kun 484 personer er blitt sendt tilbake, mens leirene på de greske øyer, som egentlig har en kapasitet på 7500 personer, nå er bosted for nær 12.000 migranter, ifølge UNHCR.

Også der kommer det meldinger om opptøyer og slagsmål.

– Situasjonen på øyene er helt uholdbar. Vi ser eksempler på overgrep mot barn og er stadig vitne til uro. Frustrasjonen er stor, sier Nesse.

Selv om ankomsttallene bare er en brøkdel av hva de var i fjor, fortsetter det å komme nye migranter til greske øyer daglig – i august var det i snitt rundt hundre om dagen.

En syrisk kvinne steker egg foran teltet i en flyktningleir utenfor Athen. Rundt 60.000 migranter er strandet i landet, ifølge myndighetene.

EUs program for å avlaste Hellas og Italia ved å hente flyktninger til andre EU-land, fungerer heller ikke etter planen. Snart ett år etter at EU-landene vedtok å omfordele 160.000 flyktninger, er 4455 personer blitt hentet fra de to landene, ifølge EUs sist oppdaterte tall.

Papademetriou har liten tro at det vil bli en fortgang i dette programmet fremover. Øst i Europa er motstanden stor – Ungarn skal til og med holde en folkeavstemning om kvoteprogrammet som er ventet å gi et massivt nei-flertall. Samtidig er det valg i både Tyskland, Frankrike og Nederland, der innvandring og sikkerhet er ventet å bli sentrale temaer.

3. Italia

Italia er nå det landet i Europa som opplever raskest tilstrømning av migranter. Hittil i år er det kommet 106.000 personer, cirka 10.000 færre enn på samme tid i fjor.

Et problem er imidlertid at det blir vanskeligere og vanskeligere å ta seg videre nordover i Europa på grunn av strengere grensekontroll mot Sveits, Østerrike og Frankrike. Dermed hoper det seg opp med mennesker også i Italia.

– Vi ser tegn til økende aktivitet på ruten til Italia, men den vil aldri kunne få volumene vi så mellom Hellas og Tyrkia. Til det er den for værutsatt og for krevende, sier Papademetriou.

Over 145.000 migranter bor nå i leire i Italia, ifølge myndighetene.

– En del av dem som kommer til Italia har beskyttelsesbehov, men det er også mange migranter som kommer for å få seg en jobb og forsvinner ut i det illegale arbeidsmarkedet. Ordningene for retur er dårlige i Italia, slik de er over hele Europa, sier Nesse.

En mann ber på dekk etter å ha blitt reddet av skipet Topaz Responder i Middelhavet i juni.

Han omtaler den opphopningen Europa nå er vitne til for «de stengte grensers logikk».

– De underliggende problemene er ikke løst, situasjonen i Tyrkia er usikker og det kan komme mange til Europa igjen. Europeiske ledere synes ikke å ta det tilstrekkelig innover seg. Vi mangler fortsatt felles løsninger og politikk.

EU-skilsmissen kan bli utsatt. Her er fem formidable oppgaver britene står overfor.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).