Grottedramaet i Thailand: Tiden etter den massive oppmerksomheten kan bli utfordrende

Hvordan guttene vil klare seg i etterkant vil være avhengig av flere faktorer, sier psykolog. Han mener de bør unngå å bli «grotteguttene».

De tolv guttene og treneren deres er endelig ute av grotten etter 18 dager. Ifølge psykolog Atle Dyregrov vil en rask normalisering av hverdagen være lurt for å klare seg godt i etterkant. Foreløpig må guttene bli på sykehuset.

Thailand og resten av verden kan trekke et lettelsens sukk etter at de siste guttene og treneren deres ble reddet ut av grotten på tirsdag. Nå kommer etterarbeidet. Kameraene vil etter hvert forsvinne og livet vil snart bevege seg mot slik det var før. Men 18 dager i uvisshet og stummende mørke vil sette spor.

Ifølge Atle Dyregrov, professor og psykolog ved Universitetet i Bergen, er det særlig tre faktorer som påvirker hvordan guttene vil klare seg.

– Det går på 1) hva de har vært igjennom, 2) tidligere historier med traumatiske opplevelser og personlig robusthet, og 3) omsorgsmiljø, både når det kommer til foreldre, skole og helsevesen, sier Dyregrov.

De tolv guttene og treneren deres er endelig ute av grotten etter 18 dager. Ifølge psykolog Atle Dyregrov vil en rask normalisering av hverdagen være lurt for å klare seg godt i etterkant.

– Alle guttene vil nok ha noe de sliter med, for eksempel at de har ekstra behov for trygghet i hverdagen, men det betyr ikke at livene deres må stoppe opp og at de ikke vil være i stand til å fungere, sier Dyregrov.

Den thailandske statsministeren med familie og slektninger til guttene som ble fanget i grotten sammen med treneren sin i Thailand.

Innesperret i gruve

Det er likevel ikke slik at alle fungerer godt i etterkant av å ha opplevd noe slikt.

Kort tid etter at gutten ble funnet i grotten mottok de en videohilsen av to gruvearbeidere som opplevd å sitte innesperret over tid. De ba guttene ikke gi opp håpet, og sa at de ba for dem. Disse to var blant de 33 gruvearbeidere som ble innesperret i en gruve i Chile tilbake i 2010.

Da gull- og kobbergruven San José i Chile kollapset, manglet 33 gruvearbeidere fra arbeidsstokken. Verden ventet i spenning mens letearbeidet pågikk. Håpet var at de fortsatt skal være i live. Etter 18 dager fant de dem, fanget under 700 meter med stein og sand. Først 69 dager etter kollapsen får de reddet ut førstemann, ved hjelp av en kapsel. 22,5 timer senere er siste person ute, alle har overlevd.

Skjermfoto hentet fra en videohilsen fra de 33 gruvearbeiderne som ble fanget da en gruve kollapset i Chile i 2010.

En av dem som sendte videohilsen, Mario Sepúlveda, har klart seg bra i etterkant. Men det gjelder ikke alle. Nesten halvparten av mennene rapporterte at de slet, som følge av ulykken, fem år etter at den fant sted, ifølge en artikkel i The Telegraph. Flere slet med mareritt og posttraumatisk stress, andre slet med alkohol og piller, mens noen slet med å finne seg en jobb.

Mario Gomez (63) feirer friheten etter 69 dager sperret inne i San José-gruven i Chile.

Massiv oppmerksomhet

Ifølge CNN fulgte mer enn en milliard mennesker sluttfasen av redningsaksjonen for å få ut gruvearbeiderne. Oppmerksomheten var massiv. De 33 hadde overlevd 69 dager under jorden, en lengde ingen før dem hadde overlevd. Fem år senere kom Hollywoodfilmen, med Antonio Banderas i en av hovedrollene.

Slik enorm oppmerksomhet kan være med på å gjøre overgangen til et vanlig liv i etterkant vanskelig, ifølge Dyregrov.

– Det blir vanskeligere å takle hverdagen igjen om de presses til en identitet som en av «grotteguttene». I tillegg vil det også være utfordrende å takle overgangen mellom massiv oppmerksomhet når kamera står på, og fraværet når mediene mister interessen. Det er viktig at de vurderes fremover, slik at de som trenger det får adekvat hjelp.

Mer skjermet

Også gruvedramaet i Thailand har fått massiv oppmerksomhet, men Dyregrav tror at måten de thailandske myndighetene har håndtert saken på vil gagne guttene.

– Det er flere elementer som kan være guttene i Thailand til fordel. Blant annet var de en sammensveiset gruppe før de ble fanget i grotten og kan bygge videre på det. Myndighetene har også vært flink til å skjerme dem fra mediepress, sier Dyregrov.

Helt uberørte vil de nok likevel ikke være.

– Alle vil nok ha noe de sliter med, for eksempel at de har ekstra behov for trygghet i hverdagen, men det betyr ikke at livene deres må stoppe opp og de ikke vil være i stand til å fungere, sier Dyregrov.