Verden

Dette blir konsekvensene av skotsk aye eller nay

I dag stemmer skottene ja eller nei til løsrivelse fra Storbritannia.

 • Helle Skjervold

1. Er Skottland uavhengig i morgen tidlig, dersom et flertall av skottene stemmer ja?

Nei, ikke umiddelbart. Men et slikt flertall gir den skotske førsteministeren Alex Salmond mandat til å fremforhandle en skotsk løsrivelse fra Storbritannia. Planen er at 24. mars 2016 skal være den offisielle løsrivingsdagen, og det gir skottene et og et halvt år til å forhandle frem betingelser og detaljer for selvstendigheten. Frem til den dagen vil forholdene i Skottland være som i dag.

2. Hvordan vil de gå frem?

Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), som i dag har rent flertall i det skotske parlamentet, vil sette sammen et tverrpolitisk forhandlingsutvalg. Det skal forhandle på skottenes vegne i møte med britiske myndigheter og internasjonale organer som NATO og EU. Skottene har gitt seg selv litt lenger frist, frem til 2020, med å finne ut av hvordan Storbritannias fire atomubåter skal ut av skotske farvann.

3. Fortsetter Skottland automatisk som EU— og NATO-medlem?

Nei, men de vil søke om medlemskap på selvstendig grunnlag. Spørsmålet er hvor enkelt og raskt dette lar seg gjennomføre. Salmond satser på at skottene skal bli EU-medlemmer i ekspressfart innen frigjøringsdagen i 2016, gjennom en såkalt intern utvidelse i og med at de allerede har fulgt EUs regler og lover i 41 år. Men dette forutsetter enstemmighet blant EU-landene. Blant andre Spania er skeptisk til denne løsningen. Alternativet for skottene er den vanlige søkeprosessen, som kan ta flere år. Skottland må søke om NATO-medlemskap på vanlig måte.

4. Vil de kunne beholde pundet?

Det er et av de største stridstemaene. SNP mener pundet er det åpenbare valget og at dette bør la seg løse i en valutaunion med britene. Den engelske sentralbanksjefen og den britiske finansministeren mener derimot at dette ikke kommer på tale, så her er det duket for en heftig diskusjon. De kan alternativt bruke euroen, eller opprette en ny valuta.

5. Hva skjer med resten av Storbritannia?

Løsriver skottene seg vil det selvsagt også påvirke resten av unionen, og på det symbolske plan har mange spurt om det «ikke lenger-så-Storbritannia « vil komme til å skifte navn eller flagg for å markere at Skottland ikke lenger er del av unionen. Lord West, nestleder i parlamentets flaggkomité har blant annet sagt det er tullete å se for seg at den skotske blåfargen skal bli værende i Union Jack, men 10 Downing Street insisterer på at de ikke har lagt noen planer om hverken navne- eller flaggjustering.

6. Dersom et flertall stemmer nei, får det noen konsekvenser?

Ja, her har de tre store partiene i Westminster gått sammen og lovet skottene at deres parlament skal få mer makt enn de har i dag. Senest tirsdag signerte de tre partiene et åpent brev der de lovet skottene større alburom. Men partiene er noe uenige om nøyaktig hva slags utvidet makt det skotske parlamentet skal gis, og det er toryene som går lengst i å love skottene større kontroll.

7. Vil spørsmålet om selvstendighet være lagt dødt med et nei-flertall?

Neppe. At ja- og nei-siden har vist seg som så jevnbyrdige, har om noe vist at det skotske selvstendighetskravet er bredere og sterkere enn først antatt. Og det er ingen som utelukker en ny folkeavstemning i løpet av en 10-20 årsperiode.

 1. Les også

  Løper fra dør til dør etter de siste skotske ja-stemmer

 2. Les også

  Frykter valgbråk i Skottland

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Hovmod står for fall | Per Edgar Kokkvoll

 2. VERDEN

  Skottland ber om ny folkeavstemning

 3. VERDEN

  Derfor tror hun Boris Johnson vil snu, selv om han kan miste halve kongeriket.

 4. KRONIKK

  Vil Skottland igjen kreve folkeavstemning om selvstendighet?

 5. POLITIKK

  Skotsk politiker trygler EU om hjelp etter Brexit-beslutning: - Ikke svikt oss nå

 6. VERDEN

  Storbritannia slår sprekker etter Brexit