Siv Jensen skeptisk til ensidig Google-skatt

Store europeiske land vurderer alenegang for å skattlegge internettgigantene hardere. Finansminister Siv Jensen følger nøye med.

Finansminister Siv Jensen var tirsdag i Brussel, der hun deltok på et felles finansministermøte mellom EU og EFTA. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Skattlegging av internettselskaper var sak nummer én på EUs finansministermøte i Brussel tirsdag.

Frankrike presser hardt på for et vedtak innen nyttår, og flere medlemsland – deriblant Storbritannia, Spania og Italia – har varslet at de vurderer å innføre egne skatteregimer nasjonalt hvis ikke EU klarer å få på plass et kompromiss.

Finansminister Siv Jensen (Frp) er for sin del skeptisk til å gjøre noe lignende i Norge.

– Inntil nå har ikke vi ment at det ville ha vært veldig klokt av Norge å iverksette ensidige tiltak. Men vi følger nøye med på utviklingen, sier Jensen til NTB.

For øyeblikket er det nokså få land som vurderer å gjennomføre ensidige tiltak, understreker hun.

Norges håp er at et felles internasjonalt regelverk skal komme på plass, for eksempel gjennom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Der er diskusjonene allerede i gang, og Jensen sier hun håper arbeidet vil fortsette med «hurtigtogsfart».

Bakteppet er at digitale selskaper i dag betaler mindre enn halvparten så mye skatt i EU som tradisjonelle selskaper. EUs finanskommissær Pierre Moscovici har kalt det et «svart hull» i EUs skattesystem.